<span class="caps">NOKUT</span> underkjente i vår studiekontrollen ved <span class="caps">NTNU</span>. I sommer var <span class="caps">NOKUT</span> på besøk hos UiB, og erfaringene fra Trondheim gjorde at ledelsen ved UiB tenkte ekstra godt gjennom sine egne rutiner. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien
NOKUT underkjente i vår studiekontrollen ved NTNU. I sommer var NOKUT på besøk hos UiB, og erfaringene fra Trondheim gjorde at ledelsen ved UiB tenkte ekstra godt gjennom sine egne rutiner. Arkivfoto: Ingvild Festervoll Melien

Vekker for flere enn NTNU

Publisert

Styret ved NTNU behandler Nokut-saken for siste gang. Underkjenningen av systemet ble en vekker for UiB, vedgår tidligere viserektor i Bergen, Kuvvet Atakan.

NTNU-styret har denne uken mulighet til å legge en siste hånd på forberedelsene til Nokut-besøket i slutten av januar.

Kuvvet Atakan var viserektor for utdanning da NOKUT kom på besøk. Han sier at rapporten nå skal være like rundt hjørnet. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand
Kuvvet Atakan var viserektor for utdanning da NOKUT kom på besøk. Han sier at rapporten nå skal være like rundt hjørnet. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand

Avgjørelse etter januar
Etter at organet som godkjenner kvalitetene i høyere utdanning tidligere i år underkjente systemet, må universitetet kunne dokumentere at ting nå er på stell.

Hvis ikke, kommer Kunnskapsdepartementet til å trekke tilbake NTNUs myndighet til å selv etablere studieprogrammer. I praksis betyr det å bli satt under administrasjon hva gjelder undervisningstilbudet.

Det kommer ikke til å skje, har Rektoratet forsikret om, som også minner om at det ikke er undervisningens kvalitet som har fått stempelet «ikke-godkjent».

- En påminnelse for oss
Men trusselen er reell nok. At et av de «gamle» universitetene skulle få denne ripen i lakken, kom som en overraskelse på mange i sektoren. Også ved rektoratet ved Universitetet i Bergen.

– Det ble en påminnelse for oss, sier Kuvvet Atakan, som var viserektor med ansvar for utdanning da Nokut-underkjennelsen ble kjent.

Som ved NTNU er systemet for å sikre at alle deler av utdanningen fungerer best mulig, både intrikat og arbeidskrevende. Mye arbeid var blitt lagt ned på å utvikle og vedta det. Men jobben stoppet ikke der. Det var ikke gitt at et gjennomtenkt system som forutsatte et betydelig antall ansatte og studenters aktive involvering, uten videre hadde blitt en del av arbeidsrutinene på institutt- og programnivå.

UiB har hatt mer tid på seg.

– Vi begynte å tenke mer på våre egne rutiner, spesielt om de var så godt forankret som vi i ledelsen hadde antatt, sier den tidligere viserektoren.

Nokut har siden også vært på tilsyn i Bergen. Tilsynsrapporten skal være rett rundt hjørnet, i følge Atakan.

Mye arbeid er lagt ned
Programmet for Nokut-tilsynet 23. og 24. januar er nettopp spikret. Komiteen er ledet av professor Helge Salvesen fra Universitetet i Tromsø, og kommer til å ha møter med undervisningsledere og studenter fra de samme emnene som sist, Europastudier, Pedagogikk, Produktutvikling og produksjon. I tillegg har NTNU valgt å inkludere lærere og studenter fra fagene Industriell kjemi og bioteknologi.

Arbeidet med å rette opp svakhetene fra forrige runde, har hatt høy prioritet på alle nivå på universitetet. Nokut og kvalitetssikringsarbeid har blitt tema i lederutviklingsprogram, og har dominert rektoratets dialogmøter med ledelsen ved de forskjellige fakultetene.

Det er etablert en egen «Si fra»-side for studenter. Avvikssiden på nettet er til og med tilrettelagt for mobil og nettbrett. Det skal bedre tilrettelegges for fri flyt av informasjon gjennom et nytt dokumentsystem.

Grunnpilaren for at alt dette skal være mer enn gode rammevilkår, er at det finnes et engasjement og en tilstedeværelse av en kvalitetskultur i organisasjonen, ifølge Rektors notat til Styret foran onsdagens og torsdagens møte.