Kunst, musikk og design (KMD) vil endre på bemanningsplanen etter en evaluering i høst.
Kunst, musikk og design (KMD) vil endre på bemanningsplanen etter en evaluering i høst.

Kunstfakultetet vil omorganisere bemanningsplanen etter kritikk

I høst viste en intern evaluering at at flesteparten av de ansatte ikke opplevde samhandling og kommunikasjon som god på Fakultet for kunst, musikk og design. I dag behandler fakultetsstyret forslag til konkrete tiltak.

Publisert Sist oppdatert

I høst ble bemanningsplanen for fakultetet evaluert av de ansatte. Det ble gjort for å «å avdekke styrker og mulige utfordringer ved dagens organisering». I en spørreundersøkelse svarte tre prosent av de ansatte at de var helt enig i at de opplever at det er god kommunikasjon og samhandling internt på fakultetet. 51 prosent sa seg delvis uenig, 17 prosent helg uenig og 29 prosent delvis enig.

— Etter evalueringen har vi sett på tiltak internt på fakultetet. Vi tok utgangspunkt i det styringsgruppen pekte på og har jobbet med konkrete tiltak, sier fakultetsdirektør Synnøve Myhre.

Skal vurderes av styret

De konkrete tiltakene har endt opp i forslag til justering av den interne organiseringen med bemanningsplanen. Fakultetstyret skal ha saken opp i styremøte på torsdag.

— Jeg må berømme administrasjonen som har vært med å bidra til dette. Vi har hatt en god prosess, sier Myhre.

Dette er endringene de vil gjøre:

  • Det etableres en ny ressursenhet.
  • Variabel lønn og førstelinje tas ut av gruppe for støtte til utdanning og legges i den nye ressursenheten.
  • Produksjon tas ut av gruppe for støtte til formidling og kommunikasjon og legges til den nye ressursenheten.
  • Funksjon som dekker HMS og areal legges til den nye ressursenheten.
  • Ressurs som settes av til støtte for instituttlederne legges til den nye ressursenheten.
  • Lærlinger får tilhørighet i den nye ressursenheten.
  • Forskerutdanningsadministrasjonen flyttes til gruppe for støtte til utdanning.

Fakultetet fikk to nye administrative stillinger på rammetildelingen fra 2020. Det har vært med å gjøre tiltakene de ser for seg lettere å gjennomføre. Blant annet prioriterer de en hel stilling til produksjon.

— Det var veldig viktig at vi gjorde noe. Spesielt rundt instituttlederne har det vært påpekt fra dag én at det har vært utfordringer. Som en konsekvens av det ble det krevende å få ut informasjon, som evalueringen viste, forklarer hun.

Lager resursenhet

Tidligere var bemanningsplanen lagt opp til organisering i tre ulike grupper: Gruppe for støtte til utdanning, gruppe for støtte til forskning og forskerutdanning og gruppe for støtte til formidling og kommunikasjon.

Nå vil de endre litt på den interne kabalen med å etablere en egen resursgruppe. Evalueringen viste at flere av funksjonene i administrasjonen hadde en unaturlig plassering i organisasjonskartet, for eksempel har gruppe for støtte til utdanning hatt ansvar for variabel lønn.

— Vi lager en resursenhet som er rigget rundt instituttlederne, forklarer Myhre.

Resursenheten skal ta for seg tjenester på tvers av fakultetet, som de igjen tror vil være med å forbedre kommunikasjonen internt.

—Informasjons- og drøftingsutvalget har vært informert hele veien gjennom dette. Det har blitt diskutert i instituttlederforum og HMS-utvalget med studenter og ansatte har vært involvert, sier Myhre.

Om styret stemmer for forslaget til bemanningsplanen vil de i første omgang lyse ut en stilling som produsent i januar. Den andre stillingen de har fått skal fordeles på to områder i to halve stillinger hver.

— I første omgang vil vi lyse ut ny stilling i produksjon. Det kan bli noen interne omrokeringer, men vi prøver på en ordning fra januar av, sier avdelingsdirektøren.

(Endret at syv at ti mente samhandlingen ikke var bra til de konkrete tallene fra evalueringen om kommunikasjon og samhandling internt på fakultetet 10.05 16. desember)