Studentar frå Griegakademiet side om side med proffe musikarar. No er studentane stengt ute frå campus, og nokre får ikkje tilgang til instrumenta sine. Foto: Ingvild Festervoll Melien
Studentar frå Griegakademiet side om side med proffe musikarar. No er studentane stengt ute frå campus, og nokre får ikkje tilgang til instrumenta sine. Foto: Ingvild Festervoll Melien

Kunstfag: Forstillinger utsatt, instrument innelåst, uten tilgang til opptaksarbeid

Eksamen for kunststudenter er utsatt på ubestemt tid. Flere har ikke tilgang til instrumentene sine.

Publisert Sist oppdatert

Universitet og høgskoler landet rundt gjør nå skoleeksamen om til hjemmeeksamen og klasseromsundervisning om til digital undervisning. Men dette er ikke like enkelt for alle fag. Flere av utdanningsinstitusjonene har studenter som verken kan ha hjemmeeksamen eller undervisning over skjerm: Kunstfagene.

— Det er krevende, særlig for de studentene som nå skulle hatt eksamensperiode og ikke har tilgang til verksted, og for musikkstudenter som ikke har tilgang til instrument.

Det sier Elias Blichfeldt Mørk. Han er nestleder i Kunstnerisk studentutvalg ved Universitetet i Bergen.

Får ikke øvd

Frode Thorsen er dekan ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. I tillegg leder han den strategiske enheten for kunst, design og arkitektur i Universitets og høgskolerådet (UHR). Forrige uke var Thorsen i kontakt med Dag Rune Olsen, som er styreleder i UHR, for å melde fra om problemene kunstfagene nå møter.

Jeg er veldig imponert over hvor disiplinert og motivert alle er i denne situasjonen.

Frode Thorsen, dekan

— Generelt kan jeg si at det jobbes på høgtrykk med utfordringene vi har. Ansatte og studenter på KMD tenker kreativt og jeg er veldig imponert over hvor disiplinert og motivert alle er i denne situasjonen, skriver Thorsen i en epost til På Høyden.

Han har skrevet et notat til UHR. Der heter det blant annet at noen studiesteder melder om store problemer med å gjennomføre utøvende og skapende opptaksprøver. Det er også vanskelig å gjennomføre undervisning digitalt, siden mye er knyttet til verksteder eller studio.

— Studenter får ikke tilgang til kunst- og designproduksjoner. Mange musikkstudenter har ikke øvingsmuligheter utenfor studiesteder. De vil få et betydelig tap av ferdigheter det kan ta lang tid å kompensere for, skriver Thorsen.

For KMDs del er opptaksprøver for søkere til neste års musikkstudenter allerede gjennomført. Men for bachelorstudenter både i kunst og design er situasjonen en annen. De skal levere et verk som en del av søknaden. Disse er nå gjerne innelåst hos en fagskole eller videregående skole. De praktiske eksamenene som skulle gjennomføres i vår, blant annet utstillinger for kunst- og designstudenter og konserter for musikkstudenter, er utsatt på ubestemt tid.

Vil ta opp med statsråden

Elias Blichfeldt Mørk er selv student i musikkvitenskap. Han synes det er vanskelig å si noe om hva institusjonene bør gjøre.

— Jeg vet at fakultetet arbeider med dette, og vi må se hvor lenge stengingen varer. For min egen del har jeg hatt en del fag som avslutter tidlig. Kanskje det kan være mulig å utvide semesteret?

Dag Rune Olsen sier til På Høyden at situasjonen for kunststudentene vil bli tatt opp når sektoren har nytt møte med forsknings- og høgere utdanningsminister Henrik Asheim torsdag.

— Vi har fått endret forskrift for praksis, men vi har ikke fått svar når det gjelder kunststudentene, sier Olsen.

— Det er utfordringer knyttet til både det å lære, siden en del undervisning foregår blant annet i verksted, men også til eksamen og til opptak av nye studenter.