Kunnskapsdepartementet, her representert med både statsråd og statssekretær, har fått en lang ønskeliste fra utdanningsinstitusjonene. Så spørs det hva depratementsnissen får til i denne søte førjulstid…
Kunnskapsdepartementet, her representert med både statsråd og statssekretær, har fått en lang ønskeliste fra utdanningsinstitusjonene. Så spørs det hva depratementsnissen får til i denne søte førjulstid…

4,7 mrd mer enn budsjettet fra Isaksen

Publisert

Universiteter og høgskoler har levert inn ønskeliste til departementet for 2017. Skal ønskene innfris vil det koste 4,7 milliarder kroner ekstra, eller 15 prosent mer enn den normale budsjettramme tilsier.

Hver høst ber Kunnskapsdepartementet alle institusjoner om innspill til statsbudsjettet og eventuelle tiltak utenfor ordinær ramme for statsbudsjettet to år senere.

Ønskelisten

Totalt ønsker universiteter og høgskoler seg utafor rammen i 2017: 4721,219
Hvilket utgjør ca. 17 prosent av normalt rammebudsjett (rammen i 2015 ca 28 milliarder)
Oversikten, universiteter:
(Alle tall i millioner kroner)

Oslo

1415

Stavanger

1388,5

Bergen

550

Nord*

307,7

NTNU

262,2

NMBU

200,5

UiA

116,71

UiT

62,11

Totalt

4302,72

Nord universitet er fusjonerte Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag fra 1.1.2016.

Statlige høgskoler

Oslo og Akershus

91,05

Stord Haugesund

75,28

Hedmark

58,6

Telemark

49,99

Buskerud Vestfold

47,24

Bergen

36,16

Lillehammer

35,2

Volda

6,19

Sogn og Fjordane

5,785

Samisk høgskole

5,4

Narvik

4,7

Østfold

2,92

Totalt

418,5

Kildene: Institusjonenes brev til Kunnskapsdepartementet om tiltak utenfor rammen 2017, svarfrist var 1. november. NTNUkom med tilleggs-svar 23. november etter avtale.

Denne høsten handler det om statsbudsjettet for 2017, og kampen om ekstra budsjettkroner er i gang.

Fra små millioner til store milliarder
Khrono har lest igjennom alle innspillene og ønskene og tiltakene fra en samlet sektor og konkretiserte det i kroner fra høgskoler og universitet.

Høgskolen i Østfold har ifølge brevet til departementet absolutt minst ønsker og behov med 2,9 millioner kroner, mens Universitetet i Stavanger (UiS) og Universitetet i Oslo (UiO) topper vår uoffisielle liste med ønsker utenfor rammen på henholdsvis drøye 1,3 og 1,4 milliarder kroner.

Statssekretær Bjørn Haugstad (bildet over) forklarer overfor Khrono at å be om, og motta, disse innspillene fra sektoren er en viktig øvelse departementet gjennomfører hver høst.

— Her kan alle institusjonene synliggjøre sine behov og ambisjoner utover normal drift. Innspillene går vi nøye gjennom og de er viktige for budsjettprosessen vår, forklarer Haugstad.

Kan være taktikk i  budsjettkampen
— Når starter jobben med statsbudsjettet for 2017?

— Den er for lengst i gang.

— Det er meget stort sprik i størrelsen på ønskene fra midler institusjonene hva tenker du om dette? Man kunne tenke at spriket synliggjør forskjeller på ambisjonene til de ulike universitene og høgskolene. Små tall, lave ambisjoner?

— Jeg tror det er helt feil å konkludere slik. Jeg tror institusjonene velger litt ulik strategi for å synliggjøre behovene sine og viktige prosjekter overfor departementet. Og så tro jeg de kanskje prøver litt ulik strategi fra år til år, slik at summene de enkelte signaliserer behov for vil variere fra år til år, sier Haugstad.

Penger til kompetanse i nord
Khrono har tidligere skrevet om den nye Nord universitet (dagens Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag som fusjonerer fra 1.januar). I sitt forslag, som ble behandlet av styret i slutten av oktober, kom det fram at de ville måtte trenge vel 330 millioner kroner i året i tre år for å komme opp på ønskelig nivå når det gjelder ansatte med første- og toppkompetanse.

Stavanger med store ønsker
Universitetet i Stavanger (UiS) er blant de som ønsker seg aller mest denne gangen, nærmere bestemt ca 1,3 milliarder kroner.

Universitetsdirektør John Møst (bildet under) forklarer at størsteparten av beløpet, vel én milliard kroner, er to nye bygg, som UiS må få finansiert over statsbudsjettet.

— Det ene er et lenge planlagt formidlingsbygg til Arkeologisk museum ved UiS som er klart for startbevilgning fra Kunnskapsdepartementet og penger i revidert statsbudsjett 2016. Det andre er et nytt teknologi- og innovasjonsbygg hvor tverrfaglige miljøer og studenter skal jobbe med teknologiutvikling og innovasjon i tett samarbeid med industrien i regionen. Industrien er opptatt av å få realisert nybygget. Til dette trenger vi nå midler til forprosjektering i revidert budsjett 2016, forteller Møst.

Ønsker seg mest blant høgskolene
Høgskolen i Østfold har den aller mest beskjedne og korte ønskelista i høgskolenorge, og det handler om 75 nye studieplasser i scenografi (5), helse- og sosialfag (30) og språk (40). 

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ligger i andre enden av skalane og har høyest ønsker blant høgskolene i sitt brev til departementet. Til sammen beløper HiOAs ønsker seg til drøyt 90 millioner kroner.

Samlet kostnad for ønskelisten er den 21. desember 2015 rettet til 4,7 milliarder kroner, som også inkluderer høyskolene.