Rolf Bjerkvig og kollegaene ved Institutt for biomiedisin har fått tildelt 16 millioner kroner fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.
Rolf Bjerkvig og kollegaene ved Institutt for biomiedisin har fått tildelt 16 millioner kroner fra stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

– Jeg ble målløs

Rolf Bjerkvig og kollegaene hans får 16 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Dermed kan de gjøre enda bedre forskning på kreft i hjernen.

– Det betyr umåtelig mye for laboratoriet vårt å få en slik anerkjennelse, sier Bjerkvig til Bt.no.

Bjerkvig arbeider ved Institutt for biomedisin. Med seg på laget har han om lag 40 kollegaer.

Nye behandlingsmetoder mot hjernesvulst
– Pengene gjør oss i stand til å lønne nøkkelpersonell som vi ellers ikke hadde hatt midler til. Dernest vil pengene bidra til at vi får overført vår viten og forskning til klinikkene, sier Bjerkvig til Bt.no.

Han mener at dette gir forskerne økt mulighet til å bringe forskningsresultatene inn til klinisk utprøving, samt til å ta i bruk nye behandlingsmetoder for pasienter med hjernesvulst.

Rommetveit: – Grundige kvalitetsvurderinger
To andre medisinske sentrene har også fått penger av stiftelsen, og kan nå kalle seg K.G. Jebsen-senter. De øvrige sentrene ligger i Tromsø og Oslo.

Til sammen har stiftelsen delt ut 224 millioner kroner til 14 medisinske forskningsgrupper.

Kåre Rommetveit er daglig leder i Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen.

– Tildelingene skjer på bakgrunn av grundige kvalitetsvurderinger foretatt av en internasjonalt sammensatt ekspertgruppe. De 14 K.G. Jebsen-sentrene utgjør derfor noen av de sterkeste medisinske forskningsmiljøene i Norge, sier Kåre Rommetveit til Bt.no.