Torbjørn Røe Isaksen hadde med seg statsminister Erna Solberg som førstetaler under åpningen av årets kontaktkonferanse. Statssekretær Bjørn Haugstad som alltid på plass. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Torbjørn Røe Isaksen hadde med seg statsminister Erna Solberg som førstetaler under åpningen av årets kontaktkonferanse. Statssekretær Bjørn Haugstad som alltid på plass. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Vil fagfellevurdere utdanning

Publisert

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen krever merittering, foreslår praksis-professorat, skal lage ny kvalitetsportal og ønsker seg at studieprogram blir fagfellevurdert etter modell fra Nederland.

Torbjørn Røe Isaksen hadde fått med seg statsminister Erna Solberg som «oppvarmingsband» under åpningen av tirsdagens kontaktkonferanse for universiteter og høgskoler, skriver Khrono

Fire nye elementer

Fredag denne uken skal kvalitetsmeldingen fra Torbjørn Røe Isaksen og hans departement passere statsråd. Under kontaktkonferansen tirsdag 16. januar snakket både statsminister Erna Solberg og Isaksen om kvalitet.

Fra meldingen trakk han fram fire nye elementer:

 1. Åpner for muligheten til å opprette praksis- professorater
 2. Alle institusjoner skal innføre merittering for gode undervisere innen 2 år.
 3. Departementet vil etter modell blant annet fra Nederland at det skal åpnes for fagfellevurdering av utdanningen, undervisningen og studieprogram ved de enkelte institusjonene. Dette blir ikke et krav, men en oppfordring. NTNU er i gang med dette gjennom sitt nordiske «Nordic five tech» samarbeid.
 4. Det skal opparbeides en kvalitetsportal der alle tall og data som er relevant for å vurdere kvalitet i utdanningen skal presenteres og studentene skal få innsyn i forskjeller og vurderinger av institusjoner.

Kilde: Torbjørn Røe Isaksen, kontaktkonferansen 2017

Isaksen sine 7 mål for meldingen om kvalitet

 1. Krevende og engasjerende studier
 2. Studenter inn i fellesskapet
 3. Tydelige læringsmål og god helhet
 4. Varierte lærings- og vurderingsformer
 5. Samarbeid med arbeidslivet
 6. Lærere med god pedagogisk kompetanse
 7. Undervisning skal verdsettes høyere

Kilde: Torbjørn Røe Isaksen

Førstkommende fredag er det varslet at kvalitetsmeldingen skal passere statsråd, og både statsminister Solberg og Isaksen selv brukte sin taletid til å snakke om kvalitet og tiltak som kommer i meldingen.

Flere lekkasjer

Det har vært flere lekkasjer fra meldingen tidligere. Det har blant annet vært varslet og omtalt at det skulle komme noe på merittering, tilsvarende omtale av muligheter for lokalt tilpassa og strengere opptakskrav og tiltak på utviklingsavtaler.

  De konkrete beskjeden fra Isaksen tirsdag handlet om: Han åpner for muligheten til å opprette praksis- professorater, alle institusjoner skal innføre merittering for gode undervisere innen 2 år.

  Departementet vil etter modell blant annet fra Nederland at det skal åpnes for fagfellevurdering av utdanningen, undervisningen og studieprogram ved de enkelte institusjonene. Dette blir ikke et krav, men en oppfordring. NTNU er i gang med dette gjennom sitt nordiske «Nordic five tech» samarbeid.

  Isaksen trakk også fram at det skal opparbeides en kvalitetsportal der alle tall og data som er relevant for å vurdere kvalitet i utdanningen skal presenteres og studentene skal få innsyn i forskjeller og vurderinger av institusjoner.

  Solberg: Økt kvalitet avgjørende framover

  Erna Solberg poengterte i sin innledning at det gjøres mye bra på universiteter og høgskoler, men at utfrdingene Norge og verdens tår overfor gjør at vi alle må styrke oss enda litt lenger og se hvordan man skal løfte kvaliteten ytterligere framover.

  — Vi har folk og arbeidstakere i Norge med høy og relevant kompetanse og med god omstillingsevne. Men vi må jobbe enda bedre på omstilling. Studentene må rustes til å tenke enda bredere rundt sammenhenger og potensiale i digititalisering og utnyttelse av teknologi innenfor alle fagområder, understreket Solberg

  Solberg trakk fram bredden av realfag som må inn når man skal forstå klimautfordringene og jordas kretsløp.

  — Men i kjølvannet av dette oppstår det etiske, filosofiske, økonomiske og juridiske utfordringer vi også må løse. Vi trenger hele bredden av alle fagområder også framover.

  — Får studentene god nok ballast?

  Statsministeren takket institusjonene for deres bidrag til akademisk dugnad for flyktninger, men utfordret dem samtidig:

  — Det nå bli lettere for de som kommer til landet og gå inn i utdanninsghløpet på riktigs ted,. For mange må bruke mer tid enn nødvendig på å ferdigstille sin kompetanse,s a Solberg

  Statsministeren trakk også fram uttalelser far rektor på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Curt Rice, om at utfordringene i dag vel så mye handler om hvordan man skal få teknologi inn i andre fag, som å satse på ren ikt-utdanning. Utfordringene hun selv også vektla.

  — Vi må sikre at studentene er innovative og attraktive også om 20 år. Gir dere dem god nok ballast, spurte hun forsamlingen, og la til:

  — Og sikrer vi at de har en god nok kritisk sans? Klarer de å reflektere godt nok etisk?

  Solberg avsluttet med å slå fast at høyere utdanning og forskning har vært svært viktig for hennes regjering.

  — Kvalitetsmeldingen er tredje trinn på en tretrinnsrakett. Det startet med at vi la fram langtidsplanen for forskning og utdanning, så kom strukturreformen og stortingsmeldingen «konsentrasjons for kvalitet». Kvalitetsmeldingen som blir lagt fram denne uken er da tredje og siste trinn på denne raketten, sa Solberg.

  Vil ha nasjonal merittering av undervisning

  Marianne Aasen (Ap) sier at hun og hennes parti er helt enig i at det bør innføres merittering for undervisere på universiteter og høgskoler, men hun er helt uenig i at disse systemene skal utvikles lokalt.

  — Det bør lages et nasjonalt system, som alle kan benytte seg av. Dette er en typisk oppgave for departementet, sier hun og legger til:

  — Det er ikke god utdanningspolitikk at institusjonene skal hver for seg skal bruke mye tid og ressurser på å utvikle sliks systemer. Det stimulerer også til økt byråkrati is ektoren.

  Hun er i tillegg bekymret for at det blir vanskeligere for ansatte når de skifter arbeidsplass.

  — Hvis de har oppnådd økt status og lønn ett sted, men søker seg til en annen institusjon med et annet system, hvordan skal dette da løses, spør hun.

  Aasen henviser til tidligere rapporter som trekker fram behovet for økt nyrekruttering og mobilitet i sektoren, og mener dette forslaget ikke vil hjelpe på.

  Hun sier i tillegg at Ap er fornøyd med at utviklingsavtalene nå kommer på plass, men på dette punktet ønsker hun Isaksen og regjeringen velkommen etter.

  — Da det nye finansieringssystemet var oppe i Stortinget fremmet vi forslag om dette, men ble nedstemt. Vi er likevel glad for at det nå kommer på plass, sier Aasen.

  Spent på fagfellevurdering av studieprogram

  — Du har trukket fram fire konkrete tiltak fra kvalitetsmeldingen. Hvilket er viktigst sett på kunnskapsministerens øyne?

  — Jeg tror det blir spennende å komme i gang med fagfellevurdering av studieprogram og utdanning, sier Isaksen til Khrono.

  Han forteller at departementet har vært i Nederland og sett på tilsvarende ordninger som har vært praktisert en stund der.

  — Nederland er helt relevant å sammenligne seg med. Vi ser ofte til England og USA men der er det store forskjeller på utdanningssystemene sammenlignet med vårt. Nederland er et land som det er mer relevant inspirasjon å hente, og dette tro jeg kan bli veldig spennende sier Isaksen.

  Han understreker at dette er et tiltak som blir løftet fram som en mulighet og ikke et krav.

  Bra for mindre fagmiljø og institusjoner

  Isaksen trekker også fram at han tror det blir bra å få en konkurransearena på plass i form av en kvalitetsportal. Der skal tall og data og vurderinger som i dag er spredt i mange ulike databaser og på forskjellige nettsted samles.

  Selv trekker også Isaksen fram at han tror den nye oppmerksomheten på kvalitet rundt selve utdanningen og undervisningen kan bli svært spennende også for små fagmiljøer og mindre institusjoner.

  — Man har kanskje ikke muskler til å nå opp i de store konkurransene om forskningsmidler innen EU eller nasjonalt. Men nå etablerer vi en ny og viktig arena som de kan hevde seg på og gjøre seg bemerket, mener Isaksen. 

  Fornøyde studenter

  Marianne Andenæs er leder for Norsk studentorganisasjon (NSO). Hun var veldig fornøyd etter å ha hørt Solberg og Isaksens sine innledninger.

  — Jeg føler at vi studenter har blitt hørt og har fått gjennomslag for mye av det vi selv fremmet i vår kvalitetsmelding sist vår, sier Andenæs til Khrono.

  Hun trekker fram at studentene blir inkludert og involvert i det faglige fellesskapet i meldingen.

  — Det er med stor glede vi ser at det nå blir mer attraktivt for faglige ansatte å satse på undervisningsarbeid. Meritteringssystem sammen med høyere krav til utdanningskompetanse for professorstillinger og dosentstillinger er de viktigste tiltakene for å gi studentene bedre undervisning, oppfølging og veiledning i studiene, sier Andenæs.

  Hun trekker også fram krav til sensorveiledninger og krav til samarbeid med arbeidslivet som viktige elementer i meldingen og tiltak som NSOselv har spilt inn.

  — Spennende balansekunst

  Terje Mørland, er direktør for NOKUT, (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), og selveste kvalitetsjefen i sektoren.

  — Hva er din første reaksjon?

  — Jeg tror timingen på meldingen er meget bra, og at målene statsråden og statsministeren trekker fram er svært viktige, sier Mørland.

  Han trekker fram at statssråd Isaksen har kjørt en veldig åpen og inkluderende prosess i arbeidet med meldingen, og derfor er det heller ingen store overraskelser for sektoren i meldingen.

  — Jeg tror det Isaksen var inne på avslutningsvis, nemlig balansekunsten mellom statlige direktiver og selvstyre for instutusjonene blir svært viktig ii det videre arbeidet med å bedre kvaliteten, sier Mørland til Khrono.