Professor Valerie Weaver er verdensledende innenfor området mekanotransduksjon. Her snakker hun på konferanse i Bergen nylig.mm
Professor Valerie Weaver er verdensledende innenfor området mekanotransduksjon. Her snakker hun på konferanse i Bergen nylig.mm

Verdensledende kreft-forsker besøkte UiB

Den verdensledende kreftforskeren, Valerie Weaver, gjestet nylig Universitetet i Bergen på en internasjonal fibrosekonferanse.

Den 23.- 24. mai møttes noen av verdens ledende fibrose- og kreftforskere til en internasjonal fibrosekonferansen med temaet Novel tools to study the fibrotic stroma.

I forbindelse med konferansen holdt også en av talerne, professor Valerie Weaver, UCSF (University of California San Francisco) også et seminar ved Institutt for Biomedisin som en del av en seminarserie arrangert av CCBIO, opplyser en av konferansearrangørene, professor Donald Gullberg.

Konferansedeltakere fra en rekke land i gruppebilde.
Konferansedeltakere fra en rekke land i gruppebilde.

Professor Weavers forskning har helt siden en publiksjon i 2005, der man i eksperimentelle systemer kunne vise at et tett bindevev er en viktig faktor å ta hensyn til ved framvekst av tumor (svulst), fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Også senere studier har hatt stort gjennomslag og professor Weaver er verdensledende innenfor området mekanotransduksjon.

På seminaret med tittelen Forcing tumor risk, transformation and aggression ble betydningen av mekanotranduksjon diskutert.

Det var den tredje internasjonale fibrosekonferansen som fant sted i

Bergen innfor det Diku-finasiertet projektetet MOTIF.

Prosjektet er et fireårig samarbeid mellom Norge og Nord-Amerika der professor Donald Gullberg fra UiB er med. De øvrige partene kommer fra Universitetet i Toronto, i Canada och UCSF (University of California San Fransisco), USA. Talerne i Bergen var:

  • Geir Christensen, UiO;
  • Donald Gullberg, UiB;
  • John Marshall, Barts Cancer institute, England
  • Roya Navab, Toronto
  • Agnes Noel, Liege, Belgia
  • Christopher McCulloch, Toronto
  • Valerie Weaver, UCSF, San Francisco.
  • Arne Östman, Karolinska institutet, Stockholm

Det første MOTIF-konferansen ble arrangert i Toronto 2017, den andre ved UCSF 2018.