I Danmark spares det på penger til forskning og utdanning. Nå går det ut over omdømmet, mener redakøren i Times Higher Education.
I Danmark spares det på penger til forskning og utdanning. Nå går det ut over omdømmet, mener redakøren i Times Higher Education.

Faller fritt på ny ranking

Nedbemanninger og budsjettkutt får skylden. Er danske universiteter i ferd med å spare seg til fant?

Københavns Universitet (KU) gjør et dypt fall på THEs ranking. Universitetet faller fra plass 82 til plass 120 på Times Higer Educations’ rankingliste over de beste og mest innflytelsesrike universitetene i verden.  

Dette er en konsekvens av de siste års store spareprogrammer, mener Phil Baty, redaktør for Times Higher Education. Det var Universitetsavisen.dk som først omtalte saken.

I en pressemelding sier han at «de tradisjonelt velfinansierte universitetene i Danmark og Finland viser tegn på tilbakegang som følge av de store nedskjæringene som har vært de siste årene.»

Universitetet i Helsinki har falt 15 plasser på rankinglisten.

De tradisjonelt velfinansierte universitetene i Danmark og Finland viser tegn på tilbakegang som følge av de store nedskjæringene som har vært de siste årene.

Har kuttet 500 stillinger
I løpet av det siste året har KU kuttet 300 millioner danske kroner. 500 stillinger, både administrative og vitenskapelige, er fjernet. Ansatte har søkt om sluttpakke eller blitt oppsagt. Planen er å stramme inn budsjettet med nye 200 millioner kroner innen år 2019.

– På lengre sikt risikerer KU hjerneflukt, hvis det ikke finnes penger til å tilby utenlandske talenter en forlokkende lønn eller tilfredsstillende forsknings- og laboratoriefasiliteter, sier Phil Baty.

Omdømme og rykte teller
Times Higher Education baserer til dels sin ranking på svarene fra over ti tusen anerkjente forskere, hvor de bidrar til å rangere universiteter etter hvor god undervisning og forskning de bedriver.

– Vi kan se at oppsigelsene og nedskjæringene begynner å ha en effekt, sier Ellie Bothwell, journalist og Skandinavia-ekspert hos Times Higher Education.

På lengre sikt risikerer KU hjerneflukt

Minister avviser sammenheng mellom kutt og rankingplassering
Utdannings- og forskningsminister Ulla Tørnæs er ikke enig i at regjeringens kutt har forårsaket rankingfallet.

– Jeg kan konstatere at Aaarhus Universitet rykker opp på Times Higher Educations rankingliste. Aarhus Universietet er underlagt de samme krav om effektivisering som KU, og det understreker at det ikke nødvendigvis går en linje mellom effektiviseringer i universitetssektoren og plasseringer på diverse rankinglister, uttaler hun til Universitetsavisen.dk.

I rankingen teller undervisning 15 prosent, forskning 18 prosent, antall siteringer, internasjonal orientering og samarbeid med andre institusjoner.