Brynjulf Stige er professor i musikkterapi, og blir trukket frem som en viktig person i musikkterapimiljøet. Foto: Hilde Kristin Strand
Brynjulf Stige er professor i musikkterapi, og blir trukket frem som en viktig person i musikkterapimiljøet. Foto: Hilde Kristin Strand

Pris til musikkterapi

Notert: Senter for musikkterapiforskning hedres av både kommuner og institusjoner og får kunnskapskommunens forskning- og innovasjonspris for 2019.

Publisert

— Dette er en svært kjærkommen pris for oss. At kunnskapskommunen velger å gi oss prisen er en anerkjennelse som inspirer til videre arbeid, sier Brynjulf Stige til Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) sine nettsider.

Han er leder ved senter for musikkterapiforskning (GAMUT) og prosjektleder for kunnskapsklyngen POLYFON. De er disse to som får kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris for 2019.

Juryen trekker frem at prisvinneren har bidratt til å lage et alternativ til medikamenter.

— Man jobber med nye måter å tenke helse, der kultur og kunst blir en måte å vektlegge folks egne ressurser og egen deltakelse. Med hjelp av musikkterapi vil vi få opp egenaktivitet, forklarer Stige.

Han ble selv trukket spesielt frem av juryen. Stige har vært leder for det nå prisvinnende senteret siden starten. Ovenfor KMD sine nettsider trekker han frem tendenser med at samfunnet har begynte tenke nytt på økonomi og demografi. Blant annet ved å ta i bruk musikkterapi i helsetjenester.

— Vi står foran et raskt økende antall eldre. Hva som er løsningene vet vi ikke men samfunnet er på jakt etter nye måter å tenke helse og helsearbeid, sier han.

Prisen kommer på vegne av Kunnskapskommuen Helse Omsorg Vest. I dette samarbeidet finner man kommunene Askøy, Austrheim, Bergen, Lindås, Masfjorden, Meland, Os, Osterøy, Radøy, Vaksdal og Voss. I tillegg til Universitet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Helse Bergen HF, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Folkehelseinstituttet, VID Vitenskapelige høgskole og NORCE.