Universitetsstyret skal ikkje ha møte på Muséplass denne gongen. Foto: Tor Farstad
Universitetsstyret skal ikkje ha møte på Muséplass denne gongen. Foto: Tor Farstad

Styremøte: Skal diskutera klima og nybygg

Universitetsstyret besøker Fakultet for kunst, musikk og design når dei har årets andre styremøte.

Publisert   Sist oppdatert

Universitetsstyret samlar seg til årets andre møte torsdag. Denne gongen er møtestad Fakultet for kunst, musikk og design på Møllendal. Blant sakene som skal diskuterast, er ein ekstra etasje på BB-bygget på Haukeland. Denne saka var oppe i førre møte, men styret ville ha meir informasjon før dei fatta eit vedtak. Universitetsstyret skal òg handsama saka om bot for forseinka sensur, som utdanningsutvalet allereie har sagt ja til.

Her er opptaka av møtet:

Del 1: S 25/19 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer:

Del 2: S 25/19 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer S 26/19 Revisjonsrapport. Tiltak avbyråkratisering og effektivisering S 27/19 Økonomirapport per februar 2019 S 31/19 Innføring av sanksjoner for forsinket sensur

Del 3: S 31/19 Innføring av sanksjoner for forsinket sensur (avrøysting)

Del 4: S 28/19 Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag, BBB, - konkretisering av prosjekt og finansieringsplan. S 29/19 Klimanøytral UiB (Dei første minutta av saka)

Del 5: S 29/19 Klimanøytral UiB (presentasjon og debatt)

Del 6: S 29/19 Klimanøytral UiB (debatt, siste del)

Del 7: S 33/19 Endring av forskrift for graden philosophiae doctor S 34/19 Oppretting av fakultetenes ph.d.-program Diskusjon om akademiaavtalen med Equinor.

Del 8: Diskusjon om akademiaavtalen med Equinor. Orientering om forslag om at Statsbygg skal overta bygningsmassen

Her er sakslista:

S 25/19 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer
S 26/19 Revisjonsrapport. Tiltak avbyråkratisering og effektivisering
S 27/19 Økonomirapport per februar 2019
S 28/19 Inkubatorbygg på Bygg for biologiske basalfag, BBB, - konkretisering av prosjekt og finansieringsplan.
S 29/19 Klimanøytral UiB
S 30/19 Status og plan for riksrevisjonens revisjon av regnskap og budsjettdisponering for Universitetet i Bergen for budsjettåret 2018 Unntatt offentlighet
S 31/19 Innføring av sanksjoner for forsinket sensur
S 32/19 Innstegsstilling- tidlig sluttevaluering
S 33/19 Endring av forskrift for graden philosophiae doctor
S 34/19 Oppretting av fakultetenes ph.d.-program
S 35/19 Møteplan for universitetsstyret 2020
S 36/19 Årsrapport 2018 – Arbeidsmiljøutvalget
S 37/19 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v.
Styrets halvtime