Professor ved Klinisk institutt 2, Eystein S. Husebye, skal lede det nye senteret, og håper å finne ny behandling og diagnostikk for autoimmune sykdommer.
Professor ved Klinisk institutt 2, Eystein S. Husebye, skal lede det nye senteret, og håper å finne ny behandling og diagnostikk for autoimmune sykdommer.

UiB får senter for autoimmune sykdommer

Publisert

Har fått 18 millioner kroner fra stiftelsen K.G. Jebsen til å opprette senteret.

– Tildelingen var årets beste nyhet for forskningsgruppen, fordi det betyr god og relativt langsiktig finansiering for prosjektene våre. Samtidig er det å få et K.G. Jebsen-senter et kvalitetsstempel da tildeling skjer i sterk nasjonal konkurranse, sier senterleder og professor ved Klinisk insitutt 2, Eystein S. Husebye.

Les også: 

Fredag forrige uke skrev han under kontrakten med stiftelsen, som sikrer forskningsgruppen 18 millioner kroner.

UiB bidrar med tilsvarende sum, noe som gir senteret et årlig budsjett på over 10 millioner kroner. Det er også forventet at tildelingen vil utløse 4,5 millioner kroner i statlige gaveforsterkningsmidler.

Mangler behandling

De skal forske på autoimmune sykdommer, tilstander hvor immunsystemet angriper kroppens egne celler og organer. Samlet er disse sykdommene svært vanlig og rammer 1 av 20 personer. Mye er ennå ukjent om sykdomsmekanismer og for mange av sykdommene mangler man god diagnositkk og forebyggende behandling.

– Vi skal finne nye sykdomsgener ved autoimmune sykdommer – sykdommer der immunsystemet angriper og ødelegger eget vev, ofte med kirurgisk presisjon, sier Husebye, og legger til:

– Noen av disse sykdommene er vanlige som hypotyreose (lavt stoffskifte), men en lang rekker er sjeldne. Vi er spesielt opptatt av individer og familier som har opphopning av slike sykdommer, det vil si at en person har flere av dem.  Vår hypotese er at det finnes monogene former som ikke er oppdaget, det vil si former der det er et dominerende sykdomsgen.

Samarbeidsprosjekt

Senteret skal lokaliseres på Klinisk institutt 2 i tett samarbeid med Medisinsk avdeling, Haukeland universitetssykehus, Karolinska Institutet i Stockholm og Weizmanninstituttet i Israel.

Ved senteret skal biologer og klinikere finne nye sykdomsgener med mål om å utvikle ny diagnostikk og behandling.