Forrige gang besøkte styret Fakultet for kunst, musikk og design på Møllendal. Onsdagens møte foregår på Muséplass 1. Foto: Hilde Kristin Strand
Forrige gang besøkte styret Fakultet for kunst, musikk og design på Møllendal. Onsdagens møte foregår på Muséplass 1. Foto: Hilde Kristin Strand

Se styremøtet direkte her

Salg av bygg, regnskapsrapporter og handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet er blant sakene universitetsstyret skal ta stilling til.

Publisert Sist oppdatert

Før Norge stopper opp og tar langhelg, har universitetsstyret ved Universitetet i Bergen sesongens siste ordinære møte. Her skal de blant annet diskutere kameraovervåkning, budsjettprosess og vedta hvem som skal utnevnes til æresdoktor.

På forrige møte var klimatiltak en mye debattert sak. Denne saken skal opp igjen nå, men bare som orienteringssak. Det samme skal saken om byggepolitikk i statlig sektor.

Møtestart er klokken 1o, og du kan følge møtet direkte i På Høyden.

Del 2

Del 1

Saksliste

S 40/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

S 41/19 Godkjenning av protokoll fra møte i universitetsstyret 11.4.2019

S 42/19 Økonomirapport per 1. tertial 2019

S 43/19 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2019

S 44/19 UiBs strategi -Kunnskap som former samfunnet 2019-2022, plan for oppfølging

S 45/19 Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap

S 46/19 HR i forskning - Tilslutning til EUs prinsipper i Charter & Code

S 47/19 Budsjettprosessen for 2020

S 48/19 Kommende stortingsmelding om arbeidsrelevans i høyere utdanning

S 49/19 Endringer i grads- og studieforskriften - Tilpasninger for KMD

S 50/19 Nedlegging av Rådet for førstesemesterstudier

S 51/19 Årsrapport 2018 - Helse, miljø og sikkerhet -UTSATT

S 52/19 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2019-2021

S 53/19 Styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern

S 54/19 Orientering om retningslinje for bruk av kameraovervåkning ved Universitetet i Bergen

S 55/19 Fullmakts- og referatsakersaker og diverse referater mv.

S 56/19 Orienteringer:

a) Orientering områdegjennomgang av bygge‐ og eiendomspolitikken i statlig sektor

b) Klimanøytralt UiB

S 57/19 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Bergen 2019 - Unntatt offentlighet

S 58/19 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for vitenskapsteori - Unntatt offentlighet

S 59/19 Ansettelse uten utlysing (kalling) av professor knyttet til ERC prosjekt - Unntatt offenlighet

S 60/19 Salg av bygg - Unntatt offentlighet

Styrets halvtime

Eventuelt