UiB-rektor Dag Rune Olsen og fungerende direktør for forskning, utvikling og innovasjon i Statoil, Lars Høier, undertegnet i oktober i fjor en ny Akademiaavtale. Nå blir avtalen tema for Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitskap og teknologi. Arkivfoto: Nikita Solenov
UiB-rektor Dag Rune Olsen og fungerende direktør for forskning, utvikling og innovasjon i Statoil, Lars Høier, undertegnet i oktober i fjor en ny Akademiaavtale. Nå blir avtalen tema for Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitskap og teknologi. Arkivfoto: Nikita Solenov

Vil ha svar om oljeforskning

Publisert

Rektoren ved UiB ber nasjonal komite for forskningsetikk om å vurdere om det er riktig å drive petroleumsforsking. – Spennende, synes Peter M. Haugan, som har startet debatten.

Dermed blir diskusjonen som har gått i På Høyden og andre medier løftet til nasjonalt nivå.

8. januar sendte rektor Dag Rune Olsen og universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken brev til Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitskap og teknologi (NENT). De ber om en vurdering av etikken rundt petroleumsforskning, og om den strider mot forskningsetiske prinsipp. UiB viser blant annet til forskningsetiske retningslinjer fra NENT som blant annet nevner bærekraft, biologisk mangfold og føre-var-prinsippet.

Flere dilemmaer
– Jeg registrerer at det har vært en god og engasjert debatt rundt de etiske aspektene rundt fossilt brennstoff. I den debatten har NENTs egne forskningsetiske retningslinjer vært trukket inn. Vi lurer på hvordan NENT selv mener at de etiske problemstillingene skal håndteres, sier Dag Rune Olsen.

Samtidig som bruken av fossilt brennstoff skaper utfordringer, viser Olsen til at det er og har vært en svært viktig energikilde.

– Økt energibruk i verden har hatt en svært positiv virkning på levestandarden for et stort antall mennesker i verden. Men den har og ført til økt CO2-utslipp og global oppvarming. Spørsmålet er hvordan disse dilemmaene stilles opp mot hverandre.

Han håper også at NENT vil vurdere om det kan gjøres en avgrensning mellom grunnforskning og mer anvendt forskning på feltet.

– Dette er en debatt vi bør ta. Slik er universitetssamfunnets rolle. Dette handler ikke bare om petroleumsforskning, men om all forskning som har samfunnskonsekvenser, sier Olsen.

Starter i neste uke
UiB var allerede før jul i kontakt med NENT for å undersøke om komitéen ønsket å ta opp en slik fundamental debatt. Og svaret var positivt.

NENT er glad for å ha fått henvendelsen. Dette er store og viktige spørsmål. Det skal være komitemøte til uken, og da vil komiteen begynne å diskutere den. Det har vært reist store spørsmål i debatten, både knyttet til forskningens uavhengighet for forskernes ansvar for en bærekraftig utvikling, sier sekretariatsleder Helene Ingierd ved NENT.

Komiteen blir neppe ferdig med en så omfattende sak i løpet av ett møte, og ofte må det også hentes inn tilleggsinformasjon i løpet av behandlingen for å få den så grundig som mulig. Det hender også at komiteen kaller inn forskere for å gjøre greie for spørsmål.

Møtet er den 22. januar, og referatet vil bli offentliggjort.

Stort og komplisert
Oseanografiprofessor Peter M. Haugan har vært den mest aktive i debatten, og synes det er bra at den blir løftet opp som et viktig forskningsetisk spørsmål på nasjonalt nivå.

– Det blir spennende. Det er ikke så enkelt for NENT, for her er det mange ting man må se på, blant annet hvor stort verdens energibehov er, og hvordan det skal løses.

Han har også merket seg at det ikke bare er spørsmål om Statoil og Akademiaavtalen selskapet har inngått med UiB.

– Saksfeltet er veldig stort og komplisert. Dersom de har bruk for underlagsmateriale stiller jeg gjerne opp. Det blir spennende å se hvordan de tar tak i dette.