Det blir fullt i år òg når <span class="caps">SDG</span>-konferansen blir rulla ut i Universitetsaulaen i Bergen. Foto: Eivind Senneset
Det blir fullt i år òg når SDG-konferansen blir rulla ut i Universitetsaulaen i Bergen. Foto: Eivind Senneset

Sjå berekraft-konferansen

Publisert

Under tittelen re:thinking/re:working samler UH-sektoren seg torsdag og fredag til den andre nasjonale bærekraftkonferansen for universitets- og høgskulesektoren, i møte med beslutningstakarar, frivillige organisasjonar, næringsliv og andre. 

Målet med konferansen er å ta eit steg vidare, og sjå på korleis ein kan gjere noko for å nå berekraftsmåla til FN

SDG - Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er en felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmålene ble vedtatt av alle FNs medlemsland i 2015. 

Det er 17 ulike mål: 

 1. Utrydde fattigdom
 2. Utrydde sult
 3. God helse
 4. God utdanning
 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 7. Ren energi for alle
 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. Innovasjon og infrastruktur
 10. Mindre ulikhet
 11. Bærekraftige byer og samfunn
 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. Stoppe klimaendringene
 14. Liv under vann
 15. Liv på land
 16. Fred og rettferdighet
 17. Samarbeid for å nå målene. 

Universitetet i Bergen med sin omfattende marine forskning og utdanning har fått et særlig ansvar for mål nr. 14 - Liv under vann. 

Kilde: fn.no

Følg konferansens dag 1 her: 

Sjå dag 2 her: