I år vil ikke menn som søker på veterinær- og dyrepleierutdanningene ved <span class="caps">NMBU</span> få tilleggspoeng.
I år vil ikke menn som søker på veterinær- og dyrepleierutdanningene ved NMBU få tilleggspoeng.

Får ikke gi tilleggspoeng til menn på veterinærutdanningen

Publisert

NMBU har fått lov til å kvotere inn menn på både veterinær- og dyrepleierutdanningen i over ti år. Nå snur Kunnskapsdepartementet, og sier dette ikke er i tråd med loven.

Praksisen med å gi tilleggspoeng til menn som søker veterinær- og dyrepleierutdanning ved NMBU har vist seg ikke å være i tråd med likestillingsregelverket. Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

I opptaket til høyere utdanning i 2017 vil det derfor ikke bli gitt slike tilleggspoeng. 

Avslag for psykologiutdanningene

UiB og UiO fikk tidligere i år avslag fra Kunnskapsdepartementet om å kvotere inn menn på sin profesjonsutdanninger i psykologi, selv om de har godt over 70 prosent kvinner på utdanningene. 

Stortingsrepresentant Marianne Aasen sendte derfor et skriftleg spørsmål til barne- og likestillingsminister Solveig Horne. I svaret fra Horne går det fram at likestillingsloven bare åpner for positiv særbehandling av menn i særlige tilfeller. Hun varslet kunnskapsministeren om feilen, og ba han se nærmere på saken. 

Les mer: Bryt lova med mannskvotering

Nå har Kunnskapsdepartementet sett at dette ikke er i tråd med det gjeldende likestillingsverket og trekker tilbake ordningen med tilleggspoeng for menn på de to utdanningene ved NMBU.

– Jeg har undersøkt om det er mulighet for å kunne gi tilleggspoeng også ved opptaket denne sommeren, men dessverre er det ikke mulig innenfor gjeldende regelverk, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Kan bli lov fra neste år

I den nye likestillings- og diskrimineringsloven foreslår regjeringen en kjønnsnøytral bestemmelse om positiv særbehandling slik at det blir lik adgang til positiv særbehandling av kvinner og menn.

Les mer: Regjeringen åpner for å kvotere inn menn på høyere utdanning

Hvis Stortinget vedtar den foreslåtte bestemmelsen, betyr det at Kunnskapsdepartementet kan gi adgang til å gi tilleggspoeng til både kvinner og menn. 

Regjeringen vil også følge opp Stortingets anmodning om å utrede tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn.

– Vi setter i gang en slik utredning nå for å finne ut om det skal gis tilleggspoeng til menn ved opptak til utdanninger med svært skjev kjønnsbalanse fra opptaket sommeren 2018. Da vil vi igjen vurdere veterinær- og dyrepleierutdanningen, sier Røe Isaksen.