I juni 2013 fikk UiB og Universitetsbiblioteket ansvar for Karen Kristine «Kim» Frieles arkiv med materiale fra homobevegelsen i Norge. Nå får Frieles arkivmateriale status som en del av Norges dokumentarv. Bildet er fra da avtalen ble inngått. Her er Friele sammen med tidligere bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen og Tone Hellesund. Arkivfoto: Eivind Senneset
I juni 2013 fikk UiB og Universitetsbiblioteket ansvar for Karen Kristine «Kim» Frieles arkiv med materiale fra homobevegelsen i Norge. Nå får Frieles arkivmateriale status som en del av Norges dokumentarv. Bildet er fra da avtalen ble inngått. Her er Friele sammen med tidligere bibliotekdirektør Ole Gunnar Evensen og Tone Hellesund. Arkivfoto: Eivind Senneset

Friele på Unesco-liste

Publisert

Kim Friele sitt arkiv, som er en del av UiBs Skeivt arkiv, tas i dag opp som en del av Norges dokumentarv.

Tirsdag skal Tone Hellesund og Runar Jordåen til Oslo og i høytidelig besøk hos Kulturrådet. Kim Frieles arkiv, som er en del av Skeivt arkiv, er blant de 29 nye arkivene som blir tatt opp som en del av Norges dokumentarv.

Universitetsbiblioteket har nå fått på plass et fysisk arkiv, men ønsker seg fremdeles mer materiale. Tone Hellesund håper at mange forskere, fra mange fagfelt, vil bruke arkivet. Arkivfoto: Karl Kristian Langeland
Universitetsbiblioteket har nå fått på plass et fysisk arkiv, men ønsker seg fremdeles mer materiale. Tone Hellesund håper at mange forskere, fra mange fagfelt, vil bruke arkivet. Arkivfoto: Karl Kristian Langeland

– Dette betyr at arkivet kommer inn i den konteksten vi mener det bør være, sier Tone Hellesund.

Hun er tidligere førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket og var da prosjektleder for Skeivt arkiv. Nå er Hellesund nylig ansatt som professor ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, og historiker Runar Jordåen har tatt over ansvaret for arkivet.

– Dekker et hull
Norges dokumentarv er den norske delen av Unescos Memory of the world-register. Norges dokumentarv skal synliggjøre kulturarv i Norge med blant annet dokumenter, arkiv, manuskripter og audiovisuelt materiale, heter det på Kulturrådets nettsider.

– Dette er en anerkjennelse som forplikter, sier Hellesund.

Hun sier at en ny status for arkivet ikke betyr flere penger, men at hun håper at det kan være lettere å få inn midler til å arbeide videre med arkivet.

– Komiteen er fornøyde med at det nå kommer inn 29 nye dokument og arkiv som spenner fra midedlalderen til i dag, fra Norges eldste brev til minnematerialet etter 22. juli, sier riksarkivet avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard i en pressemelding.

Kim Frieles arkiv blir trukket frem som viktig, fordi det dekker et hull i registeret.

– Nå er barn, kvinner, etniske grupper, funksjonshemmede og homobevegelsen kommet med, sier Ødegaard.

Tidligere har Sophus Tromholts fotoarkiv og Knud Knudsens fotoarkiv, som begge finnes hos UB, hatt status som en del av Norges dokumentarv. Andre arkiv fra Bergen med samme status er blant andre Lepraarkivene i Bergen, Griegsamlingen og arkivene etter Alvøens trefabrikk. Utkastet til Grunnloven, manuskriptet til Et Dukkehjem og NRK-programmet Hurtigruten minutt for minutt finnes også i samlingen.

Vil forske på skeiv historie
I juni i fjor underskrev Kim Friele en avtale med universitetet i Bergen om at UiB skal overta hennes arkiv. I fjor høst kom arkivet rent fysisk til Bergen og UB. Arkivet inneholder styreprotokoller, årsmeldinger, materiale fra konferansen, informasjonsmateriell, pressearkiv, pamfletter og annet.

Da På Høyden skrev om avtalen, sa Friele at det føltes naturlig at arkivet hennes skulle være i Bergen. Seinere har også arkivet mottatt materiale fra andre.

– Arkivet er viktig for norsk historie, sier Hellesund.

Hun mener at UiB nå kan bli ledende innen forskning på skeiv historie.

– Skeiv historie kommer nå til å bli mitt primære forskningsfelt, og jeg håper å få rekruttert studenter. Det er utrolig lite forskning som er gjort på dette feltet, og bare i det arkivmaterialet vi har fått inn til nå, ligger det materiale til mange, mange masteroppgaver, sier hun.

 

Tone Hellsund er søster til Dag Hellesund, ansvarlig redaktør i På Høyden. Dag Hellesund har derfor ikke vært involvert i det redaksjonelle eller journalistiske arbeidet med denne saken.