Delar av aktiviteten ved det nye fakultetet, som får forkortinga <span class="caps">KMD</span>, vil flytta inn i det nye bygget i Møllendalsveien hausten 2017. Ein ønsker også å få til eit nytt bygg på tomta ved sidan av, kor Griegakademiet skal halda til. Foto: <span class="caps">KH</span>iB
Delar av aktiviteten ved det nye fakultetet, som får forkortinga KMD, vil flytta inn i det nye bygget i Møllendalsveien hausten 2017. Ein ønsker også å få til eit nytt bygg på tomta ved sidan av, kor Griegakademiet skal halda til. Foto: KHiB

Frå seks til sju fakultet ved UiB

Publisert

No er Griegakademiet og Kunst og designhøgskulen (KHiB) slått saman til Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

– Det tar tid å få samarbeidet på plass, me må respektera kvarandre sine fagområde, og læra å bli kjend med kvarandre. Men eg er veldig fornøgd med endringa me har fått til, seier Gerd Tinglum.

Ho har no gått frå rolla som rektor ved KHiB til interimdekan ved det nye fakultetet. 

Initiativet om eit mogleg samarbeid mellom KHiB og Griegakademiet starta hausten 2014. Dei to institusjonane starta sjølv arbeidet, og hadde ei utgreiing i to faser, kor ein til slutt gjekk inn for ei samanslåing. 

– Har gått fort

Etableringa av eit nytt kunstnerisk fakultet blei vedteke av universitetsstyret ved UiB i juni i fjor.

– Det er klart, for nokon har det gått veldig fort. Det har kravd sin mann og dame, verkeleg. For det fagelege har me ikkje fått alt på plass, i interimsperioden skal me mellom anna ta stilling til styringsmodell. Me har endå eitt år på oss for å få mange ting på plass, 2017 blir eit overgangsår for oss, seier Tinglum.

I byrjinga vil dei største endringane bli for teknisk og administrativ stab.

– Me har fått ein administrasjon som er meir fagnær enn tidlegare. Studentane vil merka lite endring fagleg. Faga skal halda fram som vanleg, men etter kvart skal me utvikla moglegheiter for meir samarbeid. Det som blir bra for oss, er at me får eit større miljø, noko forskarane våre kjem til å merka godt. Me får fleire stipendiatar, og det vil styrka fagmiljøet, seier Tinglum (bildet). 

Ser fram mot nytt bygg

Den største forandringa for KHiB-studentar vil vera at dei flyttar saman i nytt bygg hausten 2017, fortel Tinglum.

– Me har hatt ei utfordringar med at me har fem adresser i Bergen, og Griegakademiet har seks. No flyttar KHiB til ei adresse. Den store verknaden på sikt vil vera når Griegakademiet får eit bygg ved sidan av oss i Møllendalsveien. Det er klart at det er ei utfordring at me endå er spreidd rundt i byen. Fagmiljøa er veldig avhengige av at ein har felles møtestader, både fagleg og sosialt, seier ho.

Nytt bygg står høgt på ønskelista til instituttleiar ved Griegakademiet, Frode Thorsen. 

– Den største effekten for våre studentar vil vera viss me får til eit nybygg i Møllendalsveien. Viss me får til det så får me løyst dei store problema med dårlige lokale som me har hatt gjennom mange år. Det står att å sjå kva det blir til, seier Thorsen. 

UiB-styret godkjente at det nye fakultetet blir oppretta med tre institutt - kunst, musikk og design. Dei gav også sin tilslutnad til prosess og organisering av instituttråd i interimsperioden, som varar frem til 31. juli 2017.

Den offisielle opninga av fakultetet skjer 4. januar, kor også Hennar masjestet Dronning Sonja skal delta. 

– Eg gler meg til å koma i gong, me er godt førebudde. Det har vore ein god prosess og atmosfære. Eg oppfattar det slik at tilslutninga til dette no har blitt bortimot 100 prosent i alle miljø. Entusiasmen har vakse på seg i løpet av prosessen, seier Thorsen (bildet).

– Til inspirasjon for mange

Leiaren for Griegakademiet ser positivt på den faglege utviklinga.

 – Eg trur UiB og departementet verkeleg vil satsa på kunstnarisk forsking og utdanning. Eg oppfattar det som eit uttrykk for det. Eg er veldig glad for at KHiB ser dette som ei positiv moglegheit. Etableringa av KMD trur eg og blir ei positiv sak for dei vitskapelege miljøa som me har. Dei vil profittera på nærleik til fleire kunstnariske disiplinar, seier Thorsen. 

Thorsen er sikker på at studentane vil få stort utbytte av samanslåinga framover. 

– Studentane vil ikkje merka ei umiddelbar endring, men over tid trur eg dette vil bli eit miljø på tvers av kunstfaga som vil vera til inspirasjon for mange. Tverrkunstnariske miljø har framtida framfor seg. Den type institusjonar eller fakultet er i ferd med å etablera seg fleire stader.

Fakultet for kunst, musikk og design from På Høyden on Vimeo.

Fakultet for kunst, musikk og design from På Høyden on Vimeo.