Professor Rolf Bjerkvig er leder for senteret, som skal jobbe for bedre behandlingsmetoder for pasienter med ondartet hjernekreft.
Professor Rolf Bjerkvig er leder for senteret, som skal jobbe for bedre behandlingsmetoder for pasienter med ondartet hjernekreft.

Vil oversette kreftkunnskap til behandling

Publisert

KG Jebsens Senter for hjernekreft ble formelt åpnet på Haukeland i dag. Stikkordet er klinisk translasjonsforskning.

En studie av hjernekraftpasienter som har fått kirurgisk behandling konkluderte med en gjennomsnittlig levetid på 11 måndeder. Mer enn 50 år senere, sluttet en tilsvarende studie at de opererte har fått forlenget sin gjennomsnittlige levetid med kun en måned.

KG Jebsens forskinngssenter for hjernekreft

  • Formelt navn: Jebsen Brain Tumour Research Centre (BTRC)
  • Finansiert av UiB, Haukeland og 16 million kroners støtte fra KG Jebsens stiftelse
  • Åpnet fredag 13. juni 2014
  • Ledet av professor Rolf Bjerkvig

Stiftelsen KG Jebsen

  • Startet 2010
  • Kapital på omlag èn milliard kroner
  • stipulert varighet på 30 år
  • Har gitt bort 300 millioner kroner
  • Opprettet til minne om KG Jebsens bidrag til shipping og næringsutvikling i Norge
  • Det finnes 14 KG Jebsen-sentre i landet innen medisin

– Dette sier noe om den momumentale utfordingen senteret står overfor, påpekte Manfrad Westphal, en ledende hjernekirug og hjernekreftforsker fra Universitetsklinikken i Hamburg foran tilhørerne på Haukeland univeristetssykehus fredag.
 
16 millioner for fire år
Professor Rolf Bjerkvig og hans forskergruppe fikk en tidlig julegave i fjor i form av 16 millioner kroner til etablering av et eget senter for forskinng på hjernekreft og utprøving av nye behandlingsformer. 
Idag  – om lag seks måneder senere – åpnet senteret i Bygg for biologiske basalfag.

Oversetter-forskning
Pengene skal brukes til å få utnyttet flere forskningsresultater fra grunnforskning og lab, inn i utviklingen av bedre behandlingsformer for pasienter med hjernekreft. Dette er en kreftform som ikke har opplevd like positiv utvikling for andre typer kreft. 
Klinisk translasjonsforskning skal <<oversette>> grunnforskningen til anvendbare behandlingsformer. 

Bedre behandlingstilbud
Leder av senteret, Rolf Bjerkvig, blir ikke skremt av sin tyske  kollegas foredrag om mangel på store gjennombrudd i behandlingen av hjernekreft. 
Bjerkvig bygger på 15 års egen forskning og kliniske studier. 

– Nå blir vår oppgave å bruke denne kunnskapen. Selve kuren mot hjernekreft er <<beyond the scope>> for senteret. Vi skal forbedre behandlingstilbudene, sier han. 

Forskningen har allerede en god grunnforståelse av hvordan denne hissige kreftformen oppfører seg. Men samtidig har mange gode gode ideer for ny behandling og nye medisiner stoppet etter Fase III – forsøk på mennesker – i mangel på resultater. 
Bjerkvig og det nye senteret bruker datagenererte modeller for å validere terapautiske virkninger, i stedet for menneskeforsøk. 

Omlag 50 basalforskere og klinikere kommer til å jobbe ved det nye senteret, som i første omgang har støtte for fire år.