Jon W. Iddeng i Forskerforbundet har sammen med Hans-Petter Isaksen ved UiB gjort en studie blant teknisk/administrativt ansatte i akademia. Arkivfoto: Forskerforbundet og Magnus Vabø
Jon W. Iddeng i Forskerforbundet har sammen med Hans-Petter Isaksen ved UiB gjort en studie blant teknisk/administrativt ansatte i akademia. Arkivfoto: Forskerforbundet og Magnus Vabø

Mangler klare karriereløp

Teknisk/administrativt tilsatte i akademia savner klare kriterier for hvordan de skal klatre på karrierestigen og få høyere lønn.

For vitenskapelig tilsatte i akadmia er karriereløpet noenlunde definert. For teknisk/administrativt tilsatte er det i beste fall uklart hva som skal til for å stige i gradene.

Hans-Petter Isaksen ved Universitetet i Bergen har utarbeidet studien sammen med Forskerforundets rådgiver.
Hans-Petter Isaksen ved Universitetet i Bergen har utarbeidet studien sammen med Forskerforundets rådgiver.

Teknisk/administrativt ansatte plasseres innenfor hovedgruppene konsulent, rådgiver og seniorrådgiver. Hva som kreves for at en tilsatt skal avansere fra en gruppe til neste, er høyst uklart for svært mange. Dette viser en undersøkelse gjort av Forskerforbundet.

– Hovedfunnet er at ganske mange ønsker en faglig karriereutvikling, uten at de får anledning til dette, sier Forskerforbundets rådgiver Jon W. Iddeng til Forskerforum.no.

Teknisk/administrativt ansattes lønns og arbeidsvilkår:

  • En fersk undersøkelse viser at 70 prosent er tilfredse med jobben.
  • 50 prosent ønsker faglig videreutvikling.
  • 50 prosent er fornøyd med lønnen.
  • 50 prosent savner lønnspolitikk for gruppen.

Kilde: Forskerforum.no

– At man har mulighet til å ta noen kurs, er ikke det samme som at man kan gjøre et fornuftig karriereløp

Få lederelegger karriereplan for de ansatte
Han er rådgiver i forskerforbundets, og har sammen med Hans-Petter Isaksen ved Universitetet i Bergen gjort en spørreundersøkelse om arbeids - og lønnsvilkårene blant teknisk/administrativt personale ved universiteter og høgskoler.

Halvparten av de spurte har hatt en karriereutvikling de siste tre årene. 70 prosent har fått individuelt lønnstillegg. 40 prosent har endret stilling. 50 prosent har fått mer attraktive arbeidsoppgaver. 30 prosent har fått mer lederansvar.

Opprykkene i lønn og ansvar kan ikke sjefene ta æren for: Bare fire prosent av lederne svarer at de har en strategi for hvordan deres ansatte skal utvikle karrierene sine.

Kriteriene bør bli tydeligere
Undersøkelsen viser at teknisk/administrativt ansatte vet lite om hvordan de skal få opprykk gjennom å bli ledere. I stedet velger de spesialisering.  Tre av fire rapporterer at tilgangen til faglig spesialisering er bra.

Dette holder ikke, mener Iddeng.

– At man har mulighet til å ta noen kurs, er ikke det samme som at man kan gjøre et fornuftig karriereløp, sier Iddeng til Forskerforum.no.

Han sier at det må bli tydeligere for de ansatte hva som skal til for å få opprykk fra konsulent til rådgiver. I dag er kravene for vage.

Etterlyser opprykk etter kompetanse
Andrea Grimnes er administrasjonssjef ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Hun sier at teknisk/administrativt ansatte ofte har lite å hente i lønnsoppgjørene. Til det er potten øremerket de vitenskapelig tilsatte for stor.

– Universitetet ønsker økt kompetanse blant de tekniske og administrative støttefunksjonene. For å imøtekomme dette bør det i sterkere grad kunne argumenteres for stillingsopprykk som følge av økt kompetanse – ikke bare som følge av endring i arbeidsoppgaver, slik det praktiseres i dag, sier Grimnes til Forskerforum.no.