Kan bli universitetsstopp

Publisert

Politikerne er motvillige til å gi flere høyskoler universitetsstatus. Strengere krav kan sette en stopper for at flere får endre status.

Fra 1. januar ble statusen til Høgskolen i Bodø endret til Universitetet i Nordland. Etter at høyskolen har fått statusen mener flere politikere i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget at det er nok universiteter i Norge nå, skriver Forskerforum

– Vi har nok universiteter. Vi har ikke bruk for flere, sier Tord Lien (FrP) til bladet.

– Alle institusjoner verken kan eller skal være universitet, sier Trine Skei Grande (V).

– Det er ikke heldig med en utvikling der alle høyskolene jobber mot å bli universitet kun for tittelens skyld, sier Anna Ljunggren (Ap).

Både rektor Sigmund Grønmo ved UiB og rektor Ole Petter Ottersen ved UiO er enige i at det er etablert nok universiteter i Norge.

Høringsuttalelsen til UiB kan du lese her.

– Miljøene som tar sikte på å få universitetsstatus, må applauderes for sine ambisjoner. På den annen side må man spørre hva som skal være taket for antall universiteter i Norge. Hvis man ikke øker finansieringsrammene til norsk forskning og høyere utdanning radikalt, må man nå sette et tak, sier rektor Ole Petter Ottersen ved UiO.

Strengere krav
Kunnskapsdepartementet (KD) har nå foreslått å innføre strengere krav til størrelsen på fagmiljøet rundt doktorgradsutdanningene. Blant annet må et nytt doktorgradsstudium ha et fagmiljø hvor minst åtte årsverk er utført av ansatte med doktorgrad eller tilsvarende vitenskapelig kompetanse. Seks av disse må være i heltidsstillinger innen forskning- og undervisning, og minst fire må ha professorkompetanse. Forslaget hadde høringsfrist 1. desember 2010.

Dette vil gjøre det vanskeligere for høyskolene å få godkjennelse som universitet av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Tora Aasland avviser at forskriftsendringen kommer fordi regjeringen ønsker å bremse utviklingen av nye universiteter.

– Vi vil sikre kvaliteten på doktorgradsprogrammene og unngå for smale og sårbare miljøer, sier Aasland til Dagens næringsliv.

Fire høyskoler eller konstellasjoner av flere høyskoler har planer om å bli universitet. I tillegg til Høgskolen i Bergen er det Høyskolene i Oslo og Akershus, Oslofjordalliansen (Østfold, Vestfold, Buskerud) og Innlandet (Hedmark og Gjøvik).

Kritikk fra Forskerforbundet
Bjarne Hodne, leder i Forskerforbundet, mener det er kritikkverdig at departementet gjør dette under dekke av å forslå tiltak for kvalitetsutvikling.

– Dagens krav for å bli universitet er strenge, og det er krevende å oppnå universitetsstatus. Det har tatt tid og krevd langsiktig arbeid å bli universitet for både Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder. Etter opprettelsen av Universitetet i Nordland er det i overskuelig framtid ingen institusjoner som vil innfri kravene, sier Hodne til Forskerforum.