Media City Bergen, eller bare <span class="caps">MCB</span>, har hentet inspirasjon fra Media City Manchester.
Media City Bergen, eller bare MCB, har hentet inspirasjon fra Media City Manchester.

SV finregner på Media City Bergen

Publisert

SV-fakultetet er avhengig av fullfinansierte studieplasser for å dekke inn kostnadene ved å flytte inn i Media City Bergen (MCB).

Fakultetet finregner nå på hvordan de ulike finansieringskategoriene for studieplasser vil slå ut på inntektssiden.

– Jeg opplever at universitetsledelsen er veldig på denne saken. Dette vil gi Infomedia og våre fagmiljøer et løft, sa dekan Knut Helland under orienteringen til fakultetsstyret.

Må ha mer penger per studieplass
MCB er et av de største satsingene UiB gjennomfører de neste årene . Det er et <<men>>:

Nye studietilbud innenfor medier og journalistikk er planlagt  med oppstart så snart bygget i Lars Hilles gate er ferdig ombygd, høsten 2017. Studieplassene i media vil etter alle solemerker bli svært ettertraktede - i umiddelbart naboskap med potensielle arbeidsgivere som NRK, TV 2, BT og BA - men de praktisk rettede studieplassene vil også bli dyre.

Men SV er avhengig av å få fullfinansiert tre bachelorstudier á 20 plasser, pluss ytterligere 20 plasser på et masterstudium. Og helst i høyeste finansieringskategori.

Kategorien A gir 135 000 kroner per plass, mens billige HF og SV-studier (kategori F) bare gir 34 000 kroner. Lykkes SV-fakultetet, kommer de nye studieplassene i selskap med profesjonsstudiene i medisin og odontologi, veterinærstudiet, og film- og fjernsynsutdanning.

Godt til rette
UiB og SV-fakultetet er i kontakt med hele tre departementer som er interessenter i medieklyngen - Nærings-, Kultur- og Kunnskapsdepartementet.   

– Samtaler tyder på at det ligge til rette for god finansiering godt grunnlag for å få dette på beina, mente Helland.

UiB vært i samtaler med politisk ledelse i Kulturdepartementet, fortalte rektor Dag Rune Olsen tidligere i vår, og har bedt om at det kommuniseres overfor UiBs eier hvor viktig disse studieplassene blir for medieutdanningen i Norge.

Leiekostnadene er planlagt dekket inn gjennom inntekter fra et nytt mastergradsstudium i medievitenskap samt gjennom reduserte leiekostnader ved utflytting fra Stein Rokkans hus.

Nye, fullfinansierte studieplasser i høy kategori skal dekke stillingsressurser, lokaler og infrastruktur.

Ikke bare fakultetet, men også universitetsledelsen, er tett på departementet i denne saken, og vil være det i budsjettprosessene fram til 2017. Disse studieplassene er allerede lagt inn i det foreslåtte langtidsbudsjettet for UiB. For å kunne opprette studieplassene fra 2017, trenger SV-fakultetet en plass i budsjettet fra 2015.

SFI-søknad i potten
Selv om UiB er en liten partner i MCB, er dette likevel en av de aller største satsingene til universitetet fremover. Av 45 000 kvadratmeter, inngår UiB leiekontrakt på 4000 kvm, til en estimert kostnad på seks millioner kroner per år.

SV-fakultetet ser i stor grad på MCB som en investering. Samarbeidet med medieaktørene skal resultere i økt ekstern finansiering til FoU-prosjekter. Institutt for informasjons- og medievitenskap har en søknad som Senter for forskningsdrevet innovasjon til behandling hos Norges forskningsråd - for det såkalte Bergen Journalism Lab.

Mye prestisje står på spill, men suksess vil utløse millioner i øremerket støtte til FoU-satsingen.

Helland liker oddsene: – Det er ikke mange SFI-er som er samfunnsvitenskapelige.

De praktisk orienterte journalistfagene flytter fra dagens gamle BT-bygg i Nygårdsgaten, og frigjør omlag 1000 kvm som i dag benyttes til studiofasiliteter og øvingslaboratorier. Instituttet vil få dobbelt så stort areal å boltre seg på i Lars Hilles gate til kontorer for vitenskapelig ansatte, plasser for rekrutteringsstillinger, læringslaboratorier, forskningslaber og undervisningsrom. 

Medieklyngen fikk nylig 30 millioner kroner fra Innovasjon Norge som Norwegian Center of Ekspertise - et næringsrettet program for vekst nasjonalt og internasjonalt