Eget emerituskontor og utsikt mot Byfjorden. Jan Fridthjof Bernt har vært heldig med fakultetet, og betaler tilbake i form av publiseringspoeng i en alder av 72 år. Foto: UiB
Eget emerituskontor og utsikt mot Byfjorden. Jan Fridthjof Bernt har vært heldig med fakultetet, og betaler tilbake i form av publiseringspoeng i en alder av 72 år. Foto: UiB

Pensjonistene produserer

Publisert

Gruppen som publiserer nest mest forskning for UiB, er dem som ikke lenger er ansatt – som emeritus Jan Fridthjof Bernt.

Noen forskere nekter å gi seg. 

Publisering ved UiB

Studien om publisering ved UiB er forfattet av Suzanne Mikki og Dag Aksnes. Publiseringstallene baserer seg på det norske databasen Cristin. Mikki/Aksnes har også analysert tall på fakultets- og instituttnivå. Studien er en oppfølging fra tidligere år. Forfatterne har sammenlignet tallene fra fagmiljøene med tilsvarende fagmiljøer på UiO, NTNU og UiT. 

  • MOF: 0,80
  • MN-fakultetet: 0,97 per faglig årsverk
  • SV: 1,12
  • Psykologisk fakultet: 1,22
  • HF: 1,22
  • Det juridiske fakultetet: 1,35

(Tall for vitenskapelig produksjon publisert i 2013.)

Pensjonist på topp 100-listen
Jan Fridthjof Bernt blir 72 år. Han rundet 70 for to år siden og måtte gå på grunn av statlige aldersbestemmelser, men produserte likevel fem vitenskapelige produksjoner og fikk plass på listen over de 100 mestproduserende forskere på UiB. 

– Jeg har vært svært heldig med fakultetet. Jeg har fått et godt emerituskontor, har gode kolleger og deltar i forskergrupper og annen faglig virksomhet ved fakultetet, sier han fra Dragefjellet, hvor han har utsikt mot Nøstet og Byfjorden. – Faglig sett har jeg det helt ideelt. Jeg vet arbeidsgivere kan få mye ut av sine pensjonister, bare det legges til rette. Noen av oss har fremdeles åndsevnene i behold og er et bibliotek av erfaring. Jeg mener også vi pensjonister har en plikt til å bruke vår kapasitet så lenge vi kan.

Ny bok i år
Bernt er bokaktuell, også i år. Han har i tillegg et omfattende løpende fagansvar i Norsk lovkommentar på nett, som en av landets fremste eksperter på forvaltningsloven, offentlighetsloven og universitets- og høyskoleloven.

Bidrar lenge etter avskjeden
Pensjonerte forskere og andre tidligere ansatte står for 19 prosent av UiBs samlede publikasjonspoeng. Det betyr penger i kassen for universitetet hvert år av ansatte som ikke lenger mottar lønn.

Publikasjonene fortsetter å komme, etter at siste prosjekt som forsker er avsluttet og takke av-festen er overstått. UiBs <<årsrapport>> for forskning viser at professorene står for nesten 40 prosent av poengene. Mer overraskende, er det at gruppen <<uten stilling>> - som inkluderer pensjonister og aktive forskere som har sluttet på UiB – bidrar med nesten ett av fire poeng.  

Publisering og fakultetene
Produktiviteten er i de hele tatt høy ved Det juridiske fakultet, mens den er lavest ved MOF.

På juss er det riktignok små tall, og en litt annen publiseringstradisjon enn ved for eksempel medisin og Mat.-nat. Juss er i større grad et <<bokfag>>, i likhet med HF og SV.

Ved MN-fakultetet er det en nedgang i antall publiseringspoeng, etter mange år med økning. Noe av dette tilskrives at Bjerknessenteret og Avdeling for petroleumsforskning ikke lenger regnes som organisatorisk del av fakultetet. Produktiviteten er litt lavere enn ved Mat.-nat. i Oslo og NTNU.

Ved MOF gikk produksjonen ned  fem prosent i 2013. Produktiviteten er lavere enn ved det tilsvarende fakultetet ved UiO, men høyere enn ved NTNUs og UiTs medisinske fakulteter. Publiseringspoengene er ujevnt fordelt mellom instituttene, hvor Institutt for global helse og samfunnsmedisin produserer klart mest.

Ved Psykologisk fakultet har det vært en voldsom økning i produksjonen – 64 prosent siden 2005. Produktiviteten er også høy.

Ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er det også store forskjeller i hvor mye vitenskap som publiseres. Infomedia er mestproduserende, mens Institutt for økonomi gjør det svakest. For fakultetet som sådan, har produksjonen av publiseringspoeng stabilisert seg i 2013.

Ingen har hatt så kraftig vekst som HF – over 100 prosent siden publiseringsinsentivet ble innført for ti år siden. Produktiviteten er litt lavere per faglig årsverk enn ved HF-fakultetet i Oslo, men likevel høy i forhold til de andre fakultetene ved UiB. (Se tabell).