Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø måtte svare for endringer i studiestøtten i Stortinget.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø måtte svare for endringer i studiestøtten i Stortinget.

Nybø: - Jeg tror ikke 17.000 ekstra i lån hindrer en student i å ombestemme seg

Publisert

Statsråd Iselin Nybø ble grillet om konverteringsordningen under Stortingets muntlige spørretime onsdag.

- Vi i Senterpartiet reagerer på regjeringens fremgangsmåte i denne saken. Etter at dere antydet forslaget i fjor burde det vært behandlet skikkelig med en utredning, hvor en blant annet hadde fått inn innspill fra studentene. Dette har ikke skjedd, sa Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, under Stortingets muntlige spørretime onsdag. 

Dette skriver Universitetsavisa.

I spørretimen fikk regjeringens forslag om å endre konverteringsordningen for studiestøtte motbør fra flere opposisjonspolitikere.

- Vi ønsker å legge inn økonomiske insentiver slik at flere fullfører utdanningen sin. Om noen ombestemmer seg etter et år tror jeg ikke de 17.000 kronene ekstra i studielån er det som avgjør om de bytter utdanning eller ikke, svarte forsknings- og høyere utdanningsminsiter Iselin Nybø fra Venstre.

- Regjeringens satsning på på studentene er kutt på 300 millioner

Den nye ordningen legger opp til at 25 prosent av studielånet vil omgjøres til stipend basert på avlagte studiepoeng, mens 15 prosent omgjøres ved fullført grad. Med dagens ordning omgjøres hele potten på 40 prosent til stipend basert på avlagte studiepoeng.

Også Sosialistisk venstrepartis Karin Andersen var kritisk til måten studiestøtten har utviklet seg på under den sittende regjeringen.

- Tallene regjeringen har lagt frem viser at regjeringens satsning på studentene er et kutt på 300 millioner kroner. Da Stortinget innførte elleve måneders studiestøtte var det for å styrke studentenes økonomiske situasjon, ikke svekke den, sa hun.

Men Nybø var ikke med på at regjeringen har svekket studentenes situasjon.

- Studentene trenger pengene når de studerer, og de får mer penger mens de studerer. Elleve måneders studiestøtte har stor betydning. Det betyr at de får 8100 kroner mer i året. Totalt fører våre satsninger til at studentene får elleve tusen kroner mer enn det de ville fått uten oss, svarte Nybø.

Måtte svare for studenttoppmøtet

- Hvorfor mener statsråden det er en god idé å kutte stipendandelen i en tid hvor flere vil måtte ta mer etterutdanning og kortere kurs? ville Nina Sandberg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet vite.

- Kun seks av ti av de som begynner på en grad fullfører den. Det er lavere enn OECD-snittet, og det er grunn til å bekymre seg over. Det er viktig at studenter fullfører graden, både fors samfunnet som får arbeidstakere de trenger og for den enkelte student som skal forhandle om lønn basert på den kompetansen de har. Omleggingen vil ikke få noen konsekvenser for studenter mens de studerer, men når de er ute i jobb og skal betale tilbake. Det er en liten endring, svarte Nybø.

- Statsråden arrangerte i forrige uke et studenttoppmøte, og flere reagerte på at omleggingen av studiestøtten ikke var på dagsorden, selv om dette er den saken studentene bryr seg mest om nå. Er dette et tegn på at statsråden ikke støtter sin egen regjerings forslag? spurte Sandberg videre.

- Jeg stiller meg bak forslaget regjeringen har lagt frem. Det er ingen studenter der ute som trenger å være bekymret for at jeg ikke har fått med meg hva studentene mener. Årsaken til at omleggingen ikke var tema på møtet er at vi har levert statsbudsjettet. Det er nå på Stortingets bord for videre behandling. Samtidig jobber vi med to andre store saker hvor jeg trenger studentenes innspill. Det var de sakene som var på dagsorden under møtet, svarte Nybø.