Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ønsker at så amnge studenter som mulig reiser på utveksling. Foto: Silje Katrine Robinson
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ønsker at så amnge studenter som mulig reiser på utveksling. Foto: Silje Katrine Robinson

27 prosent på utveksling

Notert: 27 prosent av UiB-studentene som var uteksaminert i 2018, har vært på utveksling.

Publisert   Sist oppdatert

27 prosent av UiB-studentene som var uteksaminert i 2018, har vært på utveksling. Dette er nest best i landet, viser tall fra Kunnskapsdepartementet. Av de 2835 studentene som avsluttet studiene sine ved UiB i fjor, hadde 772 vært på utveksling. Nord universitet har færrest studenter som reiser på utveksling, av de vel 1800 som ble uteksaminert i fjor, var det bare 93 som hadde vært på utveksling. I andre enden av skalaen finner man Norges handelshøyskole, der hele 59 prosent av de uteksaminerte studentene hadde et utenlandsopphold bak seg.