I tillegg til rektor, deltok prorektor for utdanning, Oddrun Samdal, og prorektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, og rådgiver Erlend Horn. Den iranske phden ønsket ikke å bli avbildet.
I tillegg til rektor, deltok prorektor for utdanning, Oddrun Samdal, og prorektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, og rådgiver Erlend Horn. Den iranske phden ønsket ikke å bli avbildet.

Rektors tretrinnsplan

Publisert

I forrige uke demonstrerte iranske studenter og forskere. Mandag møtte rektor en iransk forsker på sitt kontor. Senere i uken treffes universitetsrektorene i Norge til et felles rådslag. Deretter er planen å treffe KD for en klargjøring av hva “sensitive studier” egentlig er.

Norske myndigheter er internasjonalt forpliktet til å hindre sensitiv kunnskapsoverføring til land som Nord-Korea og Iran. Iranske studenter og forskere i Norge er lei av å bli mistenkt for å snike til seg farlig teknologi på oppdrag fra prestestyret.

Iranersaken:

  • Norge er pliktig til å arbeide i tråd med vedtatte FN-sanskjoner mot Iran, Nord-Korea, Taliban og Al-Qaida.
  • PST har styrket innsatsen for å hindre ulovlig kunnskapsoverføring, og UDI har strammet inn retningslinjene for hvem som får innvilget visumsøknadene.  
  • En rekke iranske studenter og stipendiater har blitt nektet oppholdstillatelse i Norge. Noen får ikke forlenget visumet.
  • NTNU-stipendiaten Hamideh Kaffash har stått i fronten for en kampanje som kjemper mot det de mener er diskriminering av iranske studenter i Norge. Hun og Shahin Akbarnejad var blant dem som ble nektet opphold. De har saksøkt Utlendingsnemnda. Saken gikk for Oslo tingrett, og søksmålet er finansiert gjennom crowdfunding.
  • NTNU har sendt inn klager på flere av avgjørelsene, og uttrykt bekymring over lang saksbehandlingstid.
  • UDI har snudd og tatt flere klager fra iranere, som først har blitt nektet oppholdstillatelse, til følge.

Rektorene har en plan
Rektor Dag Rune Olsen ved UiB møtte mandag morgen en iransk doktorgradsstudent på sitt kontor.

Shaba er bekymret for å få et UDI-brev i postkassen om avslag, etter en PST-vurdering av henne og studiet hennes innenfor biomedisin.

Hun hevder å representere flere iranere i møtet med rektor. Det er primært den lange saksbehandlingstiden i UDI hun ønsker å gjøre rektor oppmerksom på.

Til stede var også prorektor for utdanning, Oddrun Samdal, og prorektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen.

Felles rektormøte på Ås
Rektoratet tar med seg erfaringene fra møtet til Ås i Akershus, hvor det møter rektorene fra de andre universitetene, torsdag og fredag. En av sakene øverst på dagsorden er myndighetenes spionfilter.

Dag Rune Olsen mener det er viktig at universitetene koordinerer seg. Det nasjonale rektormøtet er en uformell plattform, men hvor mange av de store, felles utfordringene for sektoren blir diskutert, og hvor det ofte utformes en felles forståelse.

Møte med KD
Ifølge Olsen er planen at rektorene tar et felles initiativ til et møte med sin eier over sommerferien. Tema er lang saksbehandlingstid og en nærmere forståelse av hvordan institusjonene skal tolke regelverkets definisjoner av sensitive studier.

Olsen lovet tidligere i år å lage en liste over sensitive studier ved UiB. Det ble vanskelig å konkretisere hva som er innenfor, og hva som er utenfor. Bergensrektoren spør om ikke definisjonene i regelverket legger opp til en for bred tolkning av hva som er sensitive studier.

Det finnes en slik liste i regelverket i lov om eksportkontroll. Såkalte varelister, som også gjelder overføring av kunnskap. Lov om eksportkontroll er til for å hindre overføring av kunnskap, varer og tjenester til ekstremistland med ambisjoner om utvikling av masseødeleggelsesvåpen.

Det er ingen utkastingssaker ved UiB i øyeblikket, så langt På Høyden har brakt i erfaring.

Protester i Oslo, Bergen og Trondheim
En gruppe iranere med venner møttes foran Muséplass i forrige uke for å protestere mot det de mener er en systematisk diskriminering av iranske statsborgere fra norske myndigheters side. 

Regelverket er ikke nytt, og de iranske søkertallene heller ikke stigende. PST har tidligere vært på informasjonsturné på noen av universitetscampusene. Likevel var ikke universitetene forberedt på hvordan innstrammingen i regelverket ville slå ut.