Shaba og Tanja Kögel deltok på markeringen torsdag. Også i Trondheim, Stavanger, Oslo og Narvik var det varslet protester mot <span class="caps">UDI</span>s &lt;&gt;. Foto: Ida Bergstrøm
Shaba og Tanja Kögel deltok på markeringen torsdag. Også i Trondheim, Stavanger, Oslo og Narvik var det varslet protester mot UDIs <>. Foto: Ida Bergstrøm

– Jeg har vært bekymret

Iranersaken:

Iranske Shaba tar en doktorgrad om kreftformen leukemi. Hun føler seg ikke trygg på at UDI vil la henne fullføre utdanningen sin ved UiB. I dag møttes forskere, studenter og arbeidere på Muséplass for å protestere mot UDIs behandling av iranere.

En rekke iranske studenter og stipendiater blir blir nektet oppholdstillatelse i Norge. Flere ph.d.-studenter må trolig avbryte utdannelsen sin, Én har alt reist. Iranerne blir nektet videre opphold på grunnlag av utlendingsforskriftens paragraf 6-35, første ledd. Den omhandler blant annet forbud mot overføring av sensitiv teknologi til Iran.

Iranersaken:

  • Norge er pliktig til å arbeide i tråd med vedtatte FN-sanskjoner mot Iran, Nord-Korea, Taliban og Al-Qaida.
  • PST har styrket innsatsen for å hindre ulovlig kunnskapsoverføring, og UDI har strammet inn retningslinjene for hvem som får innvilget visumsøknadene.  
  • En rekke iranske studenter og stipendiater har blitt nektet oppholdstillatelse i Norge. Noen får ikke forlenget visumet.
  • NTNU-stipendiaten Hamideh Kaffash har stått i fronten for en kampanje som kjemper mot det de mener er diskriminering av iranske studenter i Norge. Hun og Shahin Akbarnejad var blant dem som ble nektet opphold. De har saksøkt Utlendingsnemnda. Saken gikk for Oslo tingrett, og søksmålet er finansiert gjennom crowdfunding.
  • NTNU har sendt inn klager på flere av avgjørelsene, og uttrykt bekymring over lang saksbehandlingstid.
  • UDI har snudd og tatt flere klager fra iranere, som først har blitt nektet oppholdstillatelse, til følge.

Shaba har tatt en master i medisinsk biologi. Hun er nå i gang med en doktorgrad om leukemi.

– Jeg har vært bekymret for at også jeg kunne bli utvist fra Norge. Biologi er ett av de fagene som har vært under lupen, sier Shaba.

PST mener en rekke fag innvier studentene i kunnskap som kan brukes i det ondes tjeneste. Fagene som har såkalt «flerbrukspotensial» er blant annet elektronikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, fysikk, matematikk, romfartsteknologi, bygg og anlegg, materialteknologi, metallurgi, mekatronikk, veterinærstudium, olje og gass.

– Vi forstår bekymringen til UDI, men dette er ikke riktig

FN-sanksjoner
Retningslinjene for hvem som får innvilget visumsøknadene sine har blitt innstrammet. Som På Høyden har skrevet fikk flere iranske studenter og stipendiater avslag på oppholdstillatelse omtrent samtidig. Innstrammingen er hjemlet i loven om eksportkontroll. Hensikten med tiltaket skal være å hindre at studenter og forskere fra blant annet Iran og Nord-Korea tilegner seg kunnskap de kan bruke til å lage masseødeleggelsesvåpen. Dette er i tråd med FNs sanksjoner mot de to landene.

– Vi forstår bekymringen til UDI, men behandlingen av iranere er ikke riktig, sier Mohammad. Han er verken student eller forsker, men er ansatt ved Reinertsen, et selskap som blant annet leverer offshoreteknologi og ingeniørtjenester.

Så vidt På Høyden kjenner til er det ingen UiB-tilknyttede forskere eller studenter som nå må forlate landet. De aktuelle iranerne er tilknyttet Universitetet i Stavanger og NTNU. Noen er også ansatte i norske selskaper.

– Norge mister gode folk
Studenter fra Iran er blant de største gruppene av utenlandske studenter, spesielt innenfor naturvitenskap og teknologi. Ifølge Martin Bernsen, informasjonssjef i PST, har PST gitt anbefaling om avslag av om lag 60 visumsøknader fra iranske studenter og forskere.

Tanja Kögel  er forsker ved Institutt for biomedisin. Hun er tysk, og har bodd i Norge i ti år.

– Verdenssamfunnet vokser mer og mer sammen. Dette er en vanskelig prosess, men vi må finne fram til det som forener oss. Iran har en problematisk regjering. Men landet har også en lang tradisjon for utdanning og danning. Ved å utvise de iranske studentene og forskerne mister Norge mange gode folk, sier hun til På Høyden.

Facebook-organisert kampanje
Dagens markering var organisert på Facebook, og mobiliserte også studenter og forskere i Trondheim, Stavanger, Oslo og Narvik. Initiativtakerne kaller kampanjen SEDAI (Stop educatiopn Discrimination Against Iranians). I et åpent brev sendt til Universitetsavisa skriver de at masseutvisningen av iranske studenter og forskere «ikke reflekterer toleranse, åpenhet og anti-diskriminerende og tradisjonelle norske verdier».

– Systemet er så urettferdig og umenneskelig. Den reklamen av frihet og demokrati som Norge gir er ikke ekte, sier en iransk kvinne som ikke vil oppgi navnet sitt. Hun er gift med en norsk mann og har bodd i Norge i ni år.

– Ved å utvise de iranske studentene og forskerne mister Norge mange gode folk

En talsmann for SEDAI-kampanjen påpeker at UDIs behandling av iranere også rammer personer utenfor universitetene. Mange av dem som ikke får forlenget visumsøknaden er vanlige arbeidere.

– Se her! Jeg har bilder av mange av de personene det gjelder. De har vanlige jobber i Norge. Og de er en svært ulik gruppe. Noen er religiøse, andre ikke. De jobber ikke for den iranske regjeringen. Broren til denne personen sitter for eksempel i fengsel fordi han er regnet som opposisjonell, sier talsmannen, og peker på et bilde av en ung mann med svart hår.

Må betale mye for å studere i Norge
Doktorgradsstipendiaten Shaba er én av femten iranske doktorgradsstudenter ved UiB. Hun valgte Norge fordi broren hennes har studert her.  

Ett av kravene som møter iranere som ønsker studie- eller forskeropphold i Norge, er en økonomisk garanti på nesten 100 000 kroner for å få behandlet visumsøknaden.

– Alle vi iranere som studerer her er selvfinansierte. Det koster mye! Men jeg trives veldig godt her, og det er mange grunner til at jeg elsker Norge. Jeg kan lett se for meg en framtid i dette landet, sier Shaba.