Zurich ligger i den tysktalende delen av Sveits, et land der også fransk, tysk og italiensk også er utbredt. Foto: Colourbox
Zurich ligger i den tysktalende delen av Sveits, et land der også fransk, tysk og italiensk også er utbredt. Foto: Colourbox

Her finner du de mest internasjonale universitetene i verden

Verdens mest internasjonale universiteter ligger i Sveits. Phil Baty, THEs redaktør, advarer USA og Storbritannia mot å lukke grensene for dyktige akademikere og studenter.

THE World University Rankings har kåret de to mest internasjonale universitetene. Øverst på lista finner vi ETH Zurich og École Polytechnique Fédérale de Lausanne.

Slik måler THE internasjonalisering:

  • Dataene er samlet inn som en del av THE World University Rankings for 2016‐17.
  • Her vurderes universitetes andel av internasjonale studenter og ansatte.
  • Publisering vurderes også. Artikler som har minst én internasjonal medforfatter gir poeng.
  • I en spørreundersøkelse blir også ledende akademikere bedt om å bidra til å rangere universitetene som tilbyr den beste forskningen og utdanningen innen sitt felt.
  • Disse faktorene gis ulik vekt etter en gitt algoritme, og danner sammen grunnlaget for et universitets plassering.

Zurich ligger i den tysktalende delen av sveits, Lausanne er å finne i den fransktalende delen av landet. Sveits er landet som tiltrekker seg den største andelen internasjonale studenter og tilsatte, viser THEs ranking som ble gjort offentlig onsdag.

– Det er ikke mulig å oppnå fremragende resultater uten å være åpen for verden, sier rektor Lino Guzzella ved ETH Zurich i en pressemelding.

– Jeg vet ikke om noe toppuniversitet som ikke har en stor andel internasjonale studenter, forskere og teknisk/admininstrativt tilsatte, fortsetter han.

Det er ikke mulig å oppnå fremragende resultater uten å være åpen for verden

Hvor er Ivy League?
På tredje plass på lista over verdens mest internasjonale universiteter kommer The University of Hong Kong, deretter kommmer National University of Singapore og Imperial College London

Amerikanske universiteter har tradisjonelt toppet de fleste rankingen. Enten det er rennomé, kvalitet eller siteringer som blir målt, finner du som regel ett eller flere av USAs Ivy League-universiteter i toppen.

I alt 22 land er representert blant de første 150 plassene på lista. Det beste amerikanske universitetet er Massachusetts Institute of Technology (MIT), som er å finne på plass 22.

Det beste skandinaviske universitetet er Københavns Universitet, som ligger på plass 29. Deretter følger Universitetet i Aarhus på plass 35.

En advarsel til Trump og May
Phil Baty er redaktør for Times Higher Education World University Rankings.

Han sier at verdens toppuniversiteter har vært kjennetegnet av at de tiltrekker seg de beste studentene og de dyktigste ansatte fra hele verden. De har også et godt omdømme lokalt, samt en god posisjon internasjonalt.

Phil Baty sier endrede immigrasjonsregler kan få store konsekvenser for USA og Storbritannia.

USA og Storbritannia er per i dag regnet som verdens mest attraktive destinasjoner for internasjonale studenter, og deres utdanningsinstitusjoner er verdensledende. Dette skyldes delvis at de klarer å tiltrekke seg de smarteste og de dyktigste. Men hvis landene innfører restriksjoner på mobiliteten til akademiske talenter som gjør det vanskelig å komme inn i disse landene, vil posisjonen deres svekkes. Andre land, som tar imot talentfulle immigranter med åpne armer, vil styrke universitetene sine, sier Phil Baty.