Hva mener kinesere om rettferdighet og ulikhet? Et prosjekt, finansiert av Norges forskningsård, prøver å finne noen svar på det spørsmålet. Foto: flickr.com/Endworld Shi
Hva mener kinesere om rettferdighet og ulikhet? Et prosjekt, finansiert av Norges forskningsård, prøver å finne noen svar på det spørsmålet. Foto: flickr.com/Endworld Shi

Kinesisk rettferdighet på dagsorden

Publisert

Hva tenker kineserne om ulikhet og rettferdig fordeling? – Økonomisk vekst har gitt økt ulikhet, sier forsker Kristin Dalen.

I fjor spurte Fafo-forsker og UiB-stipendiat Kristin Dalen og hennes medforskere 2 500 kinesere om hvilke oppfatninger de har av ulikhet og rettferdig fordeling. Når det nordiske senteret ved Fudan universitet i Shanghai feirer 20-årsjubileum neste uke, skal Dalen presentere noen av funnene.

Kristin Dalen er forsker ved Fafo og ph.d. ved UiB. Professor Stein Kuhnle er hennes veileder. Foto: Fafo
Kristin Dalen er forsker ved Fafo og ph.d. ved UiB. Professor Stein Kuhnle er hennes veileder. Foto: Fafo

Tall ti år tilbake i tid
– Vi ser at ting er i endring. Sammenlignbare data finnes fra 2004 og 2009. Da var det forskere fra Harvard og Beijing universitet som spurte et representativt utvalg voksne kinesere om fordeling, ulikhet og rettferdighet. Vi har fått delvis tilgang til det de samlet inn, sier Dalen.

Hun sier at dette gir forskerne en unik mulighet til å se på utviklingen over tid. De siste ti årene har det skjedd mye i Kina.

– Rettferdighet er blitt satt på dagsorden. De aller fleste kineserne har opplevd en økonomisk vekst, men en slik vekst gir også ulikheter. Mange hevder at dersom disse ulikhetene blir for store, kan det føre til sosiale protester, sier Dalen.

Informasjonsrevolusjon
I tillegg til en økonomisk vekst, har Kina også opplevd en informasjonsrevolusjon.

– Det er vanskelig å underkommunisere hvor viktig dette har vært. Kineserne forstår mer av både hvordan mennesker i andre land har det, men også mer om hvordan andre i eget land har det. Flere enn tidligere har i større grad råd til å reise, sier Dalen.

Men fremdeles er det store forskjeller innad i landet. Kina har et bostedsregistreringssystem der man blir definert og får en rural eller en urban bostedstillatelse. Denne avgjør så hvilke sosialtjenester man har tilgang til.

– Det er en stor gruppe som reiser fra landsbygdene og inn til byene for å arbeide, sier Dalen.

NFR-finansiert
Prosjektet Dalen er en del av, er finansiert av Norges Forskningsråd. Med i forskergruppen er forskere fra NHH, Harvard, flere kinesiske universiteter, Fafo og UiB. Dalen har det som en del av doktorgradsarbeidet sitt. Hun var hovedfagsstudent i sammenlignende politikk ved UiB og visste ikke helt hva hun skulle skrive om da et kurs om kinesisk politikk og samfunn dukket opp.

– Det virket for dumt å ikke ta det kurset. Kina har verdens største befolkning, sier Dalen.

Senere har hun studert to år i Kina og også vært der som forsker i flere omganger.