Entra Eiendom skal drifte Media City Bergen, med sine 45 000 kvm. UiB blir én av leietakerne, sammen med <span class="caps">NRK</span>, <span class="caps">TV2</span>, <span class="caps">BT</span>, <span class="caps">BA</span> og Vizrt.
Entra Eiendom skal drifte Media City Bergen, med sine 45 000 kvm. UiB blir én av leietakerne, sammen med NRK, TV2, BT, BA og Vizrt.

Media City-forhandlinger i sluttfasen

Publisert

UiB kommer høyst sannsynlig til enighet med Entra Eiendom om leie av 2000 kvadratmeter som partner i Media City Bergen. En SFI ligger også i potten.

Bygget i Lars Hilles gate 30 skal bli en toppmoderne medieklynge som inkluderer TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen, teknoselskapet Vizrt og Universitetet i Bergens Institutt for informasjons- og medievitenskap.

Media City Bergen

Lars Hilles gate 30

Entra Eiendom skal eie og drifte bygget.

UiB kommer til å bli leietaker, sammen med TV2, NRK, BT, BA og Vizrt.

Bygget skal være innflyttingsklart i 2017 med 45 000 kvadratmeter

Visjonen bak Media City Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet.

6 millioner i leie
Universitetet er i sluttforhandlinger om en leieavtale med Entra, bekrefter avdelingsdirektør Tore Tungodden, som ikke vil gå i detaljer omkring avtalen.

Leiekostnadene er tidligere anslått til rundt seks millioner kroner på årsbasis. Universitetet ønsker i denne omgang 2000 kvadratmeter, men har opsjon på ytterligere 700 til en digital læringslab.

Dette kommer til å bli en unik konstellasjon av anvendt forskning, praktiskrettet utdanning, og bransjen selv. Ikke bare i norsk sammenheng, men internasjonalt, hevdes det i notatet til universitetsstyret, som diskuterer saken på torsdag.

SFI-søknad knyttet til Media City Bergen
Et Senter for forskningsbasert innovasjon (SFI) skal stå for noe av dette unike.

Samarbeidet med industriaktørene i Media City Bergen kan bli tungen på vektskålen for hvorvidt UiB vinner frem med en ny SFI-søknad. Ordningen er ment å styrke innovasjonsevnen her i landet gjennom tettere relasjoner mellom akademia og industri.

Søknadsfristen er onsdag i denne uken. Instituttleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Leif Ove Larsen, sitter og flikker på søknaden når På Høyden ringer.

–Initiativet til SFI-en er knyttet til medieklyngen. Vårt fagmiljø og mediepartnerne har hatt samtaler i to år nå. Samlokalisering i Media City Bergen er ingen forutsetning for SFI-en, men ideen til dette har vært utløst av planene for Media City Bergen.

–Samlokalisert legger til rette for bedre infrastruktur. Dette vil bli viktig for evalueringen av innovasjonsdelen, mens det ikke teller like mye for forskningsdelen, tror Larsen.  

 «Senter for journalistisk innovasjon» vil kunne jobbe fram løsninger på de store, grunnleggende utfordringene mediebransjen står overfor – innholdsmessig og teknologisk, viser en presentasjon av prosjektet. Vertsinstitusjon er UiB og partnere er TV2, NRK, BT, BA og Vizrt.  Man ser for seg et opplegg for Nærings-PhD og en forskerskole. Det er allerede dialog med utenlandske fagmiljøer om mulig samarbeid.

Nytt mastergradstilbud
Deler av instituttet kommer etter planen til å flytte sammen med TV2, de to byavisene og teknologibedriften Vizrt. Studieporteføljen blir ny, tre nye bachelorprogrammer og ett nytt mastertilbud. Det planlegges undervisningssamarbeid gjennom at studenter utplasseres i bedriftene, med gjesteforelesere fra mediehusene og oppbygging av en felles medielab.

Deler av studie- og forskningsmiljøet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap flytter inn i det som skal bli et moderne og renovert bygg i de tidligere lokalene til Høgskolen i Bergen, etter planen i 2017. Samboerskapet med mediebedriftene vil gi forskere og studenter unike muligheter, mener universitetsledelsen. De praktisk- og teknologirettede studiene skal få et skikkelig boost. Instituttet kommer til å revurdere sin studietilbud, og utreder i disse dager et nytt mastergradstilbud i praktiskrettet medieutdanning.

Må bli fullfinansiert
Disse studieplassene blir svindyre. Forutsetningen for å realisere studietilbudene er at Kunnskapsdepartementet oppgraderer mastergradsplassene til høyeste finansieringskategori. Det vil si rundt 350 000 kroner per studieplass. Kliniske utdanninger har kategori A-finansiering. Mellomlegget, sammenlignet med en «vanlig» studiefinansiering for mediefag, er om lag 225 000 kroner.

Om dette går i orden, er planen å kunne starte opp det som kan bli en søkerfavoritt i høstsemesteret 2017.