Deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap skal etter planen bli en del av den nye medieklyngen; Media City Bergen. Det åpner for nye bachelorprogram - men fører også til at noen ekssiterende blir avviklet. Illustrasjon:  Entra <span class="caps">OPF</span> Utvikling / <span class="caps">MAD</span> Arkitekter / Placebo Effects.
Deler av Institutt for informasjons- og medievitenskap skal etter planen bli en del av den nye medieklyngen; Media City Bergen. Det åpner for nye bachelorprogram - men fører også til at noen ekssiterende blir avviklet. Illustrasjon: Entra OPF Utvikling / MAD Arkitekter / Placebo Effects.

Vil legge ned dagens journalistikk-studie

Publisert

Bachelorprogrammene i film- og TV-produksjon, nye medier og journalistikk vil bli lagt ned og erstattet av andre program dersom Institutt for informasjons- og medievitenskap blir en del av den nye Media City Bergen.

Målet er klart: Å etablere Nordens beste medieutdanning og forskningsmiljø i front av den medieteknologiske utviklingen.

Instituttleder Leif Ove Larsen mener at for studentene vil en flytting til medieklyngen være utelukkende positiv. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand
Instituttleder Leif Ove Larsen mener at for studentene vil en flytting til medieklyngen være utelukkende positiv. Arkivfoto: Hilde Kristin Strand

Middel: Media City Bergen.

Institutt for informasjons- og medievitenskap er en av partnerne i den nye medieklyngen, Media City Bergen. Formelt har ingen av partene, som i tillegg er TV2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen og Vizrt, skrevet under noen kontrakt. Planen er at det skal skje i høst. Men i vår ble det kjent at medieklyngen skal etableres i det gamle DnB-bygget i Lars Hilles gate, og at det er Entra Eiendom som skal være utbygger.

Tirsdag skal fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet behandle en sak om medieklyngen. Forslaget til vedtak er at styret gir sin tilslutning til at Institutt for informasjons- og medievitenskap deltar i Media City Bergen.

– Annen profil og struktur
I saksfremstillingen er det lagt vekt på at instituttet vil få mulighet til å utvikle et meget attraktivt studietilbud dersom de blir en del av medieklyngen. Planen er å opprette tre nye bachelorprogram: I multimediejournalistikk, mediedesign og TV-produksjon. De nåværende bachelorprogrammene i film- og TV-produksjon, nye medier og journalistikk vil bli lagt ned.

– Dere legger altså ned journaliststudiet?

– Vi oppretter nye studier med litt annen profil og litt annen struktur. De nåværende programmene har vi hatt i åtte-ni år nå. Medieverden har endret seg mye de siste årene, og det er på tide å tenke nytt og få program som er faglig oppdatert i forhold til hvordan journalsiter og andre mediefolk jobber.

Det sier instituttleder Leif Ove Larsen.

Han understreker at det er mye arbeid som gjenstår med de nye studieprogrammene.

Utfordringer for instituttet
For studentene mener Larsen at en flytting til Media City Bergen vil være utelukkende positiv. De praksisrettede utdanningene vil få mye bedre fasiliteter enn i dag, og tilgang til blant annet nye studio og programvare. De vil også arbeide i samme bygg som fremtidige arbeidsgivere.

– Mulighetene for nettverksbygging vil være god. Men for instituttet er det et par utfordringer. Det ene er at vi vil komme til å ha aktivitet på ulike steder. Det har vi også hatt tidligere. Det andre er at vi må arbeide med at studentenes identitet er rettet mot UiB – ikke mot bransjen. Dette er noe vi er bevisst på, sier Larsen.

Instituttet vil disponere om lag 2000 kvadratmeter i Lars Hilles gate. Det betyr at om lag tusen kvadratmeter i Lauritz Meltzers hus og Stein Rokkans hus vil bli frigjort.

Senter for forskningsdrevet innovasjon
Men det er ikke bare studentene som skal nyte godt av en samlokalisering.

– Vårt institutt, med både informasjonsvitenskap og medievitenskap, har en unik sammensetning. Å være med i medieklyngen kan gjøre at vi kan styrke forskningskompetansen vår, særlig når det kommer til fremtidens kommunikasjonsteknologi- og former, sier Larsen.

Instituttet arbeider nå med en søknad om å få et Senter for forskningsdrevet innovasjon, et såkalt SFI. Arbeidstittel er «Journalistic Innovation and Design Lab», og er et samarbeid mellom UiB og bransjepartnere. Målet er å gi ny kunnskap om og utvikle løsninger innenfor særlig fire områder: Journalistiske sjangre og fortellemåter, grensesnitt og plattformer, arbeidsmåter i redaksjoner og forretningsmodeller for nettjournalistikk. Planen er at Forskningsrådet skal bidra med halvparten av pengene, mens UiB og de andre aktørene i klyngen skal betale 25 prosent hver.

– Kan dette senteret bli opprettet dersom det ikke blir en medieklynge?

– Dette er vår invitasjon til medieaktørene om å være med i et forskningssamarbeid, og senteret er tenkt inn mot klyngen. Senteret kan opprettes uavhengig av en medieklynge – men det er enklere med Media City Bergen, sier Larsen.

Dersom partene skriver under kontrakt før nyttår, vil flyttingen til Lars Hilles gate kunne skje i første kvartal i 2017.

– Vi har ambisjoner om å få på plass nye bachelorprogram allerede fra høsten 2016, sier Larsen.