Det skal bli bedre undervisning i geofag med et senter for fremragende utdanning Her underviser professor Atle Rotevatn om fjellkjededannelse i de spanske Pyreneene. Foto: Christian Haug Eide
Det skal bli bedre undervisning i geofag med et senter for fremragende utdanning Her underviser professor Atle Rotevatn om fjellkjededannelse i de spanske Pyreneene. Foto: Christian Haug Eide

Disse er med i undervisnings-finalen

Publisert

Om alt går slik Jostein Bakke vil, kan studenter i Bergen, Oslo og Tromsø i fremtiden få særlig fremragende undervisning i geofag, som er et særlig viktig fag for Norge.

I dag kom listen over studiene som kan ende opp som sentre for fremragende utdanning (SFU). Professor Jostein Bakke fra Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB) har ansvar for søknaden iEarth - Centre for Integrated Earth System Education.

Dette er de andre finalistene:

 • Høgskolen i Lillehammer
  CEFIMA - Centre of Excellence in Film and Interactive Media
 • Norges milø- og biovitenskapelige universitet
  SITRAP - Centre for Integrated and Transdisciplinary Education in Planning
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • SCOPE - Center for Excellence in Medical Education
  • Engage - Centre for Engaged Education through Entrepreneurship
  • EXcITEd - Excellent IT Education
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
  Centre for Interprofessional Interaction with Children and Youth
 • Universitetet i Oslo
  CCSE - Center for Computing in Science Education
 • Universitetet i Tromsø
  INTERPROF - Centre for Interprofessional Education in Health and Social Sciences

 

De ni søknadene som kom til finalen kjemper om tilsammen 120 millioner kroner over fem år, med mulighet for forlengelse i fem år til. Det skal velges tre til seks sentre, som hvert kan få 4 til 8 millioner kroner i året.

Det kom inn 22 søknader i denne runden av SFU-tildeling.

Vil svare på samfunnsutfordringer
For Jostein Bakke og kollegaene på geofagene i Bergen og ved de samarbeidende institusjonene er ambisjonen klar: Å svare på viktige samfunnsutfordringer.

– Det skjer jo ting i oljenæringen, og vi ser allerede at søkertallene til fagene minker, både i Bergen og nasjonalt. Men vi ser også at det trengs mer geofaglig kompetanse, ikke bare innen olje og gass, men når det gjelder skred, jordskjelv, jordvarme og annet. Med tverrfaglige satsinger kan vi svare bedre på samfunnsutfordringene, sier han til På Høyden.

Et viktig mål for iEarth er å lage bedre utdanningsløp for alle studentene, og utnytte all forskningen på feltet, slik som på Senter for geobiologi og Bjerknessenteret.

– En viktig del av alle SFU-satsningene er at det skal være fokus på nye læringsmetoder. Her har teknologien rast av gårde, og på universitetene henger vi litt etter. Vi har for eksempel ikke skikkelige system for evaluering av læringsmetoder, og hvordan studentene oppfatter læringssituasjonen.  

Det endelige svaret får Bakke og de andre 1. november, på NOKUTs konferanse for høyere utdanning. Det er nemlig NOKUT som har fått oppgaven med å finne frem til SFU’ene.

Komite på feltarbeid
Men først vil alle de ni finalistene få besøk av komiteen som tar avgjørelsen, for å presentere både konsept, personale og studenter.

Bakke vil også presentere ordninger som gir mer uttelling for vitenskapelig ansatte som bruker tiden sin på å undervise:

– Det er et behov for å gjøre undervisning mer meritterende. I dag er det artiklene du skriver og pengene du skaffer som teller. Vi ønsker å motivere toppforskerne til å bruke litt tid på undervisningen.