Nylig skrev På høyden om at det var ni søkere for tre instituttlederjobber på mat.-nat. Her bildet av <span class="caps">HF</span>-bygget.
Nylig skrev På høyden om at det var ni søkere for tre instituttlederjobber på mat.-nat. Her bildet av HF-bygget.

Fire vil bli instituttleder på Fremmedspråk

Publisert

Fire kandidater ønsker å bli ny instituttleder på Institutt for fremmedspråk, deriblant en ekstern og en midlertidig ansatt.

Det er blitt større konkurranse om å bli instituttledere. De tre interne søkerne er professor Sissel Lægreid (61), førsteamanuensis Martin Paulsen (35) og førsteamanuensis Åse Johnsen (56). Fjerde søker er Lars Lindell (55), lærer i Kalmar i Sverige.

Offensiv på rekruttering: Avgående instituttleder, Leiv Egil Breivik.
Offensiv på rekruttering: Avgående instituttleder, Leiv Egil Breivik.

Midlertidig ansatt søker sjefsjobben
Martin Paulsen er midlertidig ansatt som vikar i stilling som førsteamanuensis. Tradisjonelt har instituttene valgt sine ledere fra egne rekker. Ordningen med tilsatte ledere har reist noen nye problemstillinger. Instituttlederstillingen er et åremål på fire år. Hva skjer etter dette?

–Det har jeg egentlig ikke tenkt så mye på, sier Paulsen. Jeg har i dag en midlertidig stilling i et vikariat fram til sommeren 2015. Etter dette har jeg ingen formell tilknytning til universitetet.

Slik sett stiller han på lik linje med den eksterne søkeren. Hensikten med tilsatt åremål, er nettopp å kunne utvide søkerinteressen, påpeker Paulsen.  

Steinar Vagstad er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved UiB. Problemstillingen er forholdvis ny ved UiB.  –Ryggmargsrefleksen sier at universitetet bør sørge for at eventuelle eksterne søkere som blir tilbudt instituttlederjobben, gis en sikkerhet i form av en retrettstilling.

Vagstad er på tur til arbeidsgruppen som skal utforme et nytt tilsettingsreglement. Han vil lufte problemstillingen med gruppen.

Studenttilstrømming og små språkfag
Tilsetting av eksterne ledere kan også ha økonomiske konsekvenser, særlig for små institutt, når de tar på seg lønnskostnader for en ny mann eller kvinne. I IFs tilfelle går nåværende instituttleder, Leiv Egil Breivik, av for aldersgrensen.

–Det har vært jobbet intenst med studentrekrutteringen, sier Breivik.

Studentinteressen for en del av språkfagene er en stor utfordring. IF har om lag 1000 studenter. Noen fag er populære og har mange studenter, som engelsk, mens andre sliter med tilstrømmingen.

Institutt for fremmedspråk tilbyr undervisning i ni språk, inkludert arabisk, russisk og kinesisk mandarin. Samtidig peker trenden nedover for flere språkfag. Noen småfag er allerede populære, som japansk.

Instituttet har blant annet vært på skolebesøk på videregående, og fått laget en videosnutt for å øke interessen. Instituttet har flere ganger arrangert språkdager på universitetet for elever i den videregående skolen, der det blant annet er blitt gitt faglige smakebiter. Instituttet utreder i disse dager et samarbeid med Amalie Skram vgs. Resultatene av rekrutteringsprosjektet vil først vise seg om et par år, i følge instituttlederen.

Det akademiske generasjonsskiftet
I løpet av de neste ti årene skal 650 professorer erstattes som følge av aldersavgang, og til sammen 1350 vitenskapelige ansatte, viste en NIFU-gjennomgang blant norske institusjoner.

Instituttet har vedtatt en strategi som strekker seg til 2015. Den nye instituttlederen vil også få ansvaret for dimensjonering og bemanningsplan. Instituttet har sin andel av generasjonsskiftet, uten at Breivik har nøyaktige tall for hvor mange som går av de nærmeste årene.

Instituttet satser offensivt: Flere stillinger er lyst ut, eller vurderes lyst ut i nærmeste framtid, ifølge Breivik.

Dette gjelder en lektorstilling i arabisk, to førsteamanuensisstillinger i engelsk språk, en førsteamanuensisstilling i brasilkunnskap, en førsteamanuensisstilling i spanskamerikansk litteratur, en vikarstilling i italiensk litteratur, en øremerket stipendiatstilling i japansk og en åpen stipendiatstilling.

En førsteamanuensisstilling i kinesisk er allerede besatt.

Videre håper instituttet å kunne rekruttere et professorat i kinesisk.