Per Bakke ble uthengt som skurk i Innovest-skandalen, men ble renvasket. Nå blir han dekan på Det medisinske fakultet.
Per Bakke ble uthengt som skurk i Innovest-skandalen, men ble renvasket. Nå blir han dekan på Det medisinske fakultet.

Han blir dekan på medisin

Publisert

Det medisinske fakultet har fått både nytt navn og ny dekan.

Per Bakke fikk i går tilbud om jobben som ny dekan ved Det medisinske fakultet, i konkurranse med prodekan Eyvind Rødahl.

– Dette setter jeg stor pris på, sier Bakke, som i dag leder Klinisk institutt 2, og dermed har vært nær fakultetsledelsen i en årrekke.

– Ærefrykt

– Jeg har sett hvordan Nina Langeland har hatt det i jobbe, både på godt og vondt, for dette er ikke bare en dans på roser. Men jeg tenker at det er opptil flere ting vi kan gjøre med fakultetet. Og jeg innbiller meg at det blir mest gøy!

Han har ennå ikke skrevet under kontrakten, men planen er å ta over som ny dekan etter sommeren.

Fakultetet har gått gjennom en omfattende omorganisering under Nina Langeland, med færre institutt. Studieprogrammet på medisin har også blitt lagt kraftig om, og helsecampus Årstadvollen er under planlegging.

– Nina har gjort en kjempejobb, og jeg har ærefrykt for å skulle fylle skoene hennes, sier Bakke.

Foretrukket studiested

Men han har likevel planer klare for hva han kan tenke seg å gjøre, og han har presentert tre mål for komiteen som innstilte han.

– Vi må ha som mål å gjøre fakultetet til det foretrukne fakultetet i landet for studenter innen medisin, farmasi, odontologi og ernæring. Og den nye studieplanen vi skal innføre er en gylden anledning til det. Vi har allerede fått fokus på undervisningen, og det må vi fortsette med!

Det andre målet er å trekke fakultetet nærmere resten av virksomheten til universitetet.

– Avstanden fra Haukeland til Nygårdshøyden kan av og til føles lengre enn til ekvator.

For å styrke forskningssamarbeidet ønsker han blant annet et forum for instituttlederne på alle fakultetene.

– Poenget er at vi må snakke sammen, og det er på instituttene det viktige av forskning og undervisning foregår.

Vil sende stipendiater ut i verden

For det tredje vil han gjøre fakultetet internasjonalt, med formalisert forskningssamarbeid med utenlandske universitet.

– Dessuten må vi sparke postdoktorer og stipendiater ut i verden, før de kommer tilbake igjen. I utlandet er det ofte slik at yngre forskere ikke får fortsette i egen forskningsgruppe før de har vært ved en annen institusjon, sier Bakke.

Meldt til politiet av Helse Bergen

Det har også stormet rundt Per Bakke, som av Helse Bergen ble utpekt som en av «skurkene» i Innovest-skandalen. Helseforetaket politianmeldte Bakke og gikk til sivilt søksmål mot han.

Politiet etterforsket saken, men fant ingen grunn til å ta ut tiltale. Den sivile saken ble forlikt.

Professor emeritus Amund Gulsvik ble også saksøkt av Helse Bergen, og dette søksmålet var også Universitetet i Bergen med på. Gulsvik vant nylig saken fullstendig i Borgarting lagmannsrett.

Utsklidd folkedanser

Eivind Hansen, som nå er administrerende direktør i Helse Bergen, har hatt hovedansvaret for opprydningen i Innovest AS.

– Som instituttleder har jeg hatt et godt forhold til de avdelingslederne som det har vært naturlig å ha kontakt med, og jeg har et veldig godt forhold til viseadministrerende direktør Clara Gjesdahl. Og jeg har kommet til en minnelig ordning med sykehuset, sier Bakke.

– Hvilken type leder er du?

– Jeg innbiller meg at jeg leder gjennom et team. Slik har jeg i alle fall praktisert det ved instituttet. Men hvordan jeg virkelig her må nesten andre svare på.

På fritiden er det friluftsliv som gjelder for Bakke, som i mange år var speiderleder.

– Turgåing er det jeg driver med nå. Jeg var ganske aktiv innen folkedans, men nå har det sklidd litt ut.

Nytt men tradisjonelt navn

Når det gjelder samarbeid med andre institusjoner og eventuelle fusjoner har Bakke ingen tanker om ennå.

– Jeg ønsker et veldig tett samarbeid med Høgskulen på Vestlandet, både gjennom Helsecampus Årstadvollen og ferdighetssenteret. Men sammenslåing og slikt har jeg ikke lyst til å komme med noen programerklæring på nå.

Universitetsstyret vedtok også i går at Det medisinsk-odontologiske fakultet heretter skal hete Det medisinske fakultet. Fakultetet fikk underkjent et tidligere navneforslag, men denne gangen ble det godkjent, selv om universitetsstyret ikke fant det særlig originalt.