Forskeren jobbet ved Universitetet i Agder da han ble utvist. Tingretten opphevet utvisningsvedtaket, men nå anker Staten til lagmannsretten. Foto: UiA
Forskeren jobbet ved Universitetet i Agder da han ble utvist. Tingretten opphevet utvisningsvedtaket, men nå anker Staten til lagmannsretten. Foto: UiA

Staten anker sak mot utvist Agder-professor

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener en utvist professor fra Universitetet i Agder er en trussel mot Norge. Derfor anker staten dommen fra Oslo tingrett, som opphevet utvisningsvedtaket.

Den utviste professoren fra Universitetet i Agder arbeider i dag som gjesteforeleser i Italia. Han får ikke lov til å returnere til Norge så lenge utvisningsvedtaket er gyldig. Forskeren er fast bosatt i Tyskland, melder NRK.

Utvisningsvedtaket gjaldt også en kinesisk stipendiat som samarbeidet med professoren. Staten har ikke anket vedtaket om at utvisningen av stipendiaten var ugyldig. Begge forskerne ble anklaget for å forske på styringssystemer som kan brukes på langdistanseraketter. De har også hatt kontakt med Harbin Institute of Technology i Kina.

Advokaten til professoren, Arild Humlen visste ikke at dommen fra tingretten var anket.

– Han hadde håpet at saken var ferdig og at han kunne ha reist til Norge og forsket ved Universitetet i Agder nå, sier Arild Humlen til NRK.