Hovedopptaket i år var 20. juli, med svarfrist for studentene en uke senere. Suppleringsopptak er i full gang. Etterfyllingsopptak pågår suksessivt fram til studiestart.  Erna Solberg holder i år talen i Nygårdsparken for alle nye studenter, tirsdag 11. august.
Hovedopptaket i år var 20. juli, med svarfrist for studentene en uke senere. Suppleringsopptak er i full gang. Etterfyllingsopptak pågår suksessivt fram til studiestart. Erna Solberg holder i år talen i Nygårdsparken for alle nye studenter, tirsdag 11. august.

UiB inviterer dobbelt så mange som det er plasser til

Publisert

Aldri har UiB flesket til med så mange tilbud om studieplass i forhold til ledige seter i auditoriet. – Vi er i rute, mener viserektor. Norsk studentorganisasjon er kritisk.

Universitetet er fullt, mener UiB.

Overbooking
På papiret, riktignok. Det er om lag 3800 planlagte studieplasser. UiB har sendt studietilbud og invitasjon til åpningsfest til hele 7688 unge håpefulle. Hvorfor flere får tilbud enn det strengt tatt er planlagte plasser til, kalles overbooking (se faktaboks).

– I rute, tror viserektor
5100 hadde per mandag svart bekreftende på at de stiller opp på første studiedag, viser tall fra Studieadministrativ avdeling. En bråte potensielle UiB-ere har allerede falt fra, altså, men det er fortsatt langt flere inviterte enn det er seter. At de svarer ja, er ingen garanti for at de møter opp.  

Overbooking

  • Et uttrykk for når institusjonene sender ut flere studietilbud enn det er planlagte studieplasser
  • Erfaringsvis, vet institusjonene at en viss andel ikke møter opp, eller slutter på studieprogrammet tidlig i løpet
  • Hensikten med overbooking er å utnytte kapasiteten i opptaksrammene
  • Overbooking gir overfylte auditorier, mener studentene
  • Spørsmålet er hvor godt institusjonene treffer med overbookingen i forhold til opptaksrammen

– Jeg oppfatter at vi er i rute, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal. – Vi bruker erfaringene fra de siste fem årene til å dimensjonere antallet tilbud vi sender ut.

Samdal opplever ikke overbookingstiltaket som kontroversielt lenger. Å ikke ta frafallet i med i beregningen, er samfunnsmessig problematisk, mener Samdal. Da leverer ikke UiB antallet kandidater det skal.

Enda tøffere overbooking i år
Fra og med i fjor høst ble ansvaret for å dimensjonere overbookingen overlatt til fakultetene, i tett samarbeid med Studieadministrativ avdeling. De har det beste bildet av situasjonen, mente rektoratet.

UiB har regnet enda litt tøffere i år. UiB har sett på studentadferden også etter frammøte og registrering 1. september. Endel studenter faller fra i løpet av første semester.  Dette frafallet er nå tatt med i beregningen av hvor heftig man bør overbooke for å komme nærmest mulig måltallet.

UiB har tidligere år ikke gått på noen store smeller som følge av overbookingen, minnes Samdal. – Det dukker opp mindre overraskelser, men ingenting som representerer store, logistiske utfordringer for oss.  

NSO-leder Therese Eia Lerøen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold.

NSO: – Fremdeles kritisk
Therese Eia Lerøen er ny leder av Norsk studentorganisasjon (NSO). Hun synes overbooking fremdeles er et kontroversielt tiltak. Det hjelper ikke at balansen mellom tilbud og etterspørsel jevner seg ut tidlig i første semester.

– Vi synes det er synd at institusjonene spekulerer i frafall.

89 000 potensielle studenter ble i årets hovedopptak fikk tilbud om 54 000 KD-finansierte studieplasser. Det er for dårlig, mener NSO. <<Første møte med høyere utdanning skal ikke være i en trapp.>> Hun mener mange studenter kan falle fra – nettopp på grunn av overbookingen.

– Vi synes det er problematisk at det sendes ut så mange flere tilbud enn det er studieplasser. Vi får flere meldinger om studenter som sitter i trapper de første ukene av semesteret, og at studentene mangler oppfølging. Mange studenter kan falle fra på grunn at et lite hyggelig møte med høyere utdanning, mener hun.

NSO håper på en slutt på overbooking gjennom endringer i finansieringssystemet for høyere utdanning. Regjeringen kommer med et forslag til ny modell denne høsten.

– Finansieringssystemet i dag belønner kvantitet, ikke kvalitet. Vi håper et nytt finansieringssystem sikrer en høyere basisbevilgning for mer forutsigbare rammer, og at institusjonene ikke blir så avhengige av fullsatte studieplasser.  

Mangler nasjonal oversikt
Per i dag, har UiB kun data for studentadferden mellom fag og fakulteter innad på egen institusjon. Studenter kan slutte på UiB for å fortsette studiene på en annen institusjon. Skal det da regnes som frafall? UiB har tatt initiativ overfor Kunnskapsdepartementet for et nasjonalt system som også kan følge studenter over institusjonsgrensene – i første omgang mellom universitetene, i neste omgang er også migrasjon mellom universiteter og høyskoler interessant.

– Vi må være ekstra godt forberedt de første ukene av semesteret, hvor det kan komme flere studenter enn planlagte studieplasser. For eksempel arrangerer vi dobbelforelesninger i store emner, hvis det ikke er nok plass.

Svært nær blinken
Opptaksrammen de siste årene har ligget rundt 4000 studieplasser. Avviket har vært -55, -39 og +88 studenter i forhold til rammen (planlagte studieplasser), i følge tall fra Studieadministrativ avdeling.

SV-fakultetet vet av erfaring av mange faller fra i løpet av første semester, om ikke akkurat når.  Ti prosent registrerer seg, men møter ikke opp første undervisningsdag. Ti prosent av gjenværende starter studiene, men faller fra senere i semesteret.