– Det er nok en form for terapi for meg. Professor Stuart John Sillars ved Institutt for fremmedspråk er UiBs mestpubliserende forsker.
– Det er nok en form for terapi for meg. Professor Stuart John Sillars ved Institutt for fremmedspråk er UiBs mestpubliserende forsker.

Shakespeare-forsker publiserte mest

Publisert

Produksjonen er imponerende. Fem vitenskapelige artikler, fem bøker – hvorav tre som eneforfatter. Professor Stuart John Sillars er UiBs mestpubliserende forsker.

– Jeg liker rett og slett å skrive, forsøker han å forklare.

Stuart John Sillars

Professor ved Institutt for fremmedspråk siden 1999

Redaktør/ medredaktør av flere tidsskrifter

Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi

Leder fra Bergen det internasjonale nettverket av forskere og studenter i< Bergen Shakespeare and Drama Network>>

– Det er nok en form for terapi for meg.

Sammenhengende tid og rytme
Listen over publikasjoner i forskningsdatabasen Cristin teller 28 oppføringer for 2013.  

Publiseringssystemet i Norge

  • Vitenskapelig publisering i internasjonal akademia måles i publikasjoner, i form av tidsskriftsartikler, antologier (bokkapitell) og monografier (bøker med én forfatter). 
  • Belønning for forskning ble innført som del av Kvalitetsreformen for vel ti år siden. 
  • En vitenskapelig artikkel i et poenggivende tidsskrift gir opp til tre publiseringspoeng, en bok opp til åtte. 
  • Det norske systemet opererer med to vitenskapelige nivåer, som gir ulik uttelling: Nivå 2 er de rundt 20 prosent mest ledende publiseringskanalene, mens resten er på nivå 1. 
  • Ved flere medforfattere, deles publiseringspoengene på antall forfattere. En artikkel med tre forfattere på nivå 2 gir altså ett poeng til hver av forfatterne, og deres respektive institusjoner. 
  • Etter at belønningssystemet ble innført, har den registrerte publiseringen gjennom databasen Cristin økt dramatisk, men viser nå tegn til å flate ut. 
Kategori Vekting
Monografi nivå 1 5
Monografi nivå 2

8

Antologiartikkel nivå 1 0,7
Antologiartikkel

1

Tidsskriftartikkel nivå 1 1
Tidsskriftartikkel nivå 2 3

 

Sillars kom til Bergen og UiB for 15 år siden. Han var tilknyttet University of Cambridge. Han har også jobbet i USA. Fast jobb og utsikter til mye forskningstid dro ham til norsk akademia.

Hans fagfelt er engelsk litteratur og William Shakespeare – et takknemlig forskningsområde for en skriveglad forsker, men også ett med sterk konkurranse fra forskere over hele verden. Med mer forskningstid enn han var vant til, fikk han etablert prosjekter på relasjonene mellom litteratur og billedkunst.

– Rytme i arbeidet er veldig viktig for meg.

For Sillars handler det om å jobbe intensivt med et prosjekt over tid, inklusiv skriving og publisering, for så å legge et prosjekt fra seg og starte på en ny idé. Det krever sammenhengende forskningstid.

<<Remarkably good>>,
Forskningsbetingelsene ved et norsk universitet med tilnærmet 50 prosent til forskning, er <<remarkably good>>, karakteriserer Sillars det som, og noe han bare kjenner til fra spesielle, privatfinansierte professorater i USA.

Sillars har veilederansvar for to doktorgradsstudenter og et par masterstudenter. Han underviser i emner på lavere grad ved Institutt for fremmedspråk.

Rammebetingelsene i Norge ligger til rette for en høy vitenskapelig produksjon, mener han. Et minstekrav på ett publiseringspoeng i året for en førstestilling, er kanskje i underkant lavt.

– Et par artikler i året bør være overkommelig, sier han, og legger til at produksjonen varierer fra år til år.

Bokaktuell til sommeren
Også hans egen. Han forventer ikke i nærheten like mange publiseringspoeng for 2014 som for rekordåret.

Selv om han holder tempoet oppe: Til sommeren er han nok engang bokaktuell, med nok et verk om Shakespeare og malerkunsten, utgitt på Cambridge University Press.

– Det minner meg på at jeg må legge inn de siste publikasjonene mine i Cristin, ler han.

Stuart John Sillars’ publikasjoner, 2013

1. Bishop, Tom; Huang, Alexander, C. Y.; Sillars, Stuart. The Shakespearean International Yearbook : Special Section, Macbeth. Ashgate 2013 (ISBN 978-1-4724-1253-9) 282 s.

2. Sillars, Stuart. A Midsummer Night's Dream - A Visual History. Lecture to undergraduate students; 2013-12-13 - 2103-12-13

3. Sillars, Stuart. Defining Spaces in Eighteenth-Century Shakespeare Illustration. Shakespeare 2013

4. Sillars, Stuart. Defining spaces in eighteenth-century Shakespeare illustration. Shakespeare Quarterly 2013 ;Volum 9.(2) s. 149-167

5. Sillars, Stuart. Desolation and Distress: William Dyce's 'Henry VI at Towton'. Around the Globe 2013 (53) s. 36-36

6. Sillars, Stuart. Dimensions of Time in Victorian Shakespeare Images. University of Cambridge Shakespeare Summer School; 2013-08-04 - 2013-08-17

7. Sillars, Stuart. Illustration and reading in Macbeth. Weekend seminar on Shakespeare in performance and Illustration; 2013-12-14 - 2013-12-15

8. Sillars, Stuart. Imaging Othello: Visual Directions. Weekend seminar on Shakespeare in performance and illustration; 2013-12-14 - 2013-12-15

9. Sillars, Stuart. Language, Performance, Adaptation: Some Central Issues. Bergen Shakespeare and Drama Network symposium; 2013-09-24 - 2013-09-27

10. Sillars, Stuart. 'Love's Labour's Lost' and Visual Composition. Jagonak IV: Hingarian National Shakespeare Conference; 2013-09-19 - 2013-09-21

11. Sillars, Stuart. Narrative, allegory, likeness: painting and drama. Visual Forms in the Age of Shakespeare; 2013-05-23 - 2013-05-27

12. Sillars, Stuart. Parody and the Erotic Beast: Relocating Titania and Bottom. I: Shakespeare's Erotic Mythology and Ovidian Renaissance Culture. Ashgate 2013 ISBN 9781409451310. s. 107-123

13. Sillars, Stuart. Performance and Image: the Terry-Irving Macbeth, 1888. Weekend seminar on Shakespeare in Performance and Illustration; 2013-12-14 - 2013-12-15

14. Sillars, Stuart. Shakespeare and the Image: defining Shakespeare's Plays through painting. Meeting of Circolo Italo-Britanico Venezia; 2013-10-14 - 2013-10-14

15. Sillars, Stuart. Shakespeare and the Victorians. Oxford University Press 2013 (ISBN 9780199668076) 216 s.

16.Sillars, Stuart. Shakespeare International yearbook. Ashgate 2013 (ISBN 9781472412539) 271 s.

17. Sillars, Stuart. Shakespeare temaju festmenyek es az eszetikai identitas. I: Ki merre tart? - Shakespeare Szegeden 2007-2011. Hungary: JatePress 2013 ISBN 9789633151358. s. 45-58

18. Sillars, Stuart. Sounding Macbeth's resonances. I: Shakespeare International yearbook. Ashgate 2013 ISBN 9781472412539. s. 3-9

19. Sillars, Stuart. Strange Nativity: Hogarth's 'Scene from “The tempest”'. Around the Globe 2013 (54) s. 31-31

20.Sillars, Stuart. Style, Rhetoric and Identity in Shakespearean Soliloquy. I: Style in Theory. Between Literature and Philosophy. Bloomsbury Academic 2013 ISBN 9781441128935.

21. Sillars, Stuart. The Illustrated Shakespeare. Cambridge University Press 2013 (ISBN 9781107330696) 394 s.

22. Sillars, Stuart. The Moment of Tragedy: visualising Macbeth. Weekend seminar on Shakespeare in Performance and Illustration; 2013-12-14 - 2013-12-15

23. Sillars, Stuart. The Movement of Tragedy: Visualising Macbeth and Hamlet. Seminario di approfondimento sul Rinascimento inglese; 2013-10-16 - 2013-10-16

24. Sillars, Stuart. The Tempest: A Visual History. Seminario di approfondimento sul Rinascimento inglese; 2013-10-15 - 2013-10-15

25. Sillars, Stuart. Time and Trajectory: the visual image as defining force. University of Cambridge Shakespeare Summer School; 2013-08-04 - 2013-08-17

26. Sillars, Stuart. Vorticist Shakespeare: Wyndham Lewis's “Timon of Athens” Portfolio. Around the Globe 2013 (55) s. 36-36

27. Sillars, Stuart. ‘You lie, you are not he’: Identity, Rhetoric and Convention in Shakespeare’s Art of Lying. I: Shakespeare and the Art of Lying. Orient BlackSwan 2013 ISBN 9788125052647.

28. Sillars, Stuart; Dipio, Dominica. Performing Wisdom: Proverbial Lore in Modern Ugangan Society. Rodopi 2013 (ISBN 978-90-420-3811-0) ;Volum 42.392 s. Matatu - Journal for African Culture and Society(1)