Hvor er beta.uib.no?

Publisert

LESERBREV: Det har gått fire år siden Universitetet i Bergen sist lanserte en ny eksternweb.

University Website fra xkcd.com

Alessandro Rossini oppsummerte prosessen godt i et leserinnlegg til På Høyden (14.1.2011). Kort sagt, publiseringsystemet som ble tatt i bruk (uten å dra særlig nytte av kompetansen som finnes på universitetet) utartet seg som det noen vil kalle en stor fadese: Fra design til brukergrensesnitt til arbeidsflyt.

Det finnes knapt en verre nettdesign-utfordring enn det å utarbeide et nettsted for et universitet. Det er en hinsides kompleksitet som inngår i all den informasjonen, alle systemene som skal integreres i nettstedet (som gjerne er utdaterte), og ikke minst alle de forskjellige brukerne bak og foran publiseringsløsningen. Når de vanlige byråkratiske og administrative rammene (les: begrensningene) man finner i universitetsorganisasjonen ligger til grunn, vil jeg ikke nøle med å si at det er tilnærmet et umulig prosjekt. Men nettsted må man ha, og noen må lage den.

Jeg vet lite om hvordan webseksjonen jobber blant seg selv, noe som gjør det vanskelig å starte en konstruktiv diskusjon rundt universitetets nettsted. I det hele savner jeg en åpen og faglig dialog om arbeidet med eksternwebben. Hvorfor finnes ikke beta.uib.no hvor vi får ta del i resonnomentene og vurderingene som tas i arbeidet? Hvilke refleksjoner gjør desom jobber med brukergrensesnittet om menyer? Har man tatt bruk av (eller måtte utvikle) noen nyttige Drupal moduler som andre kan dra nytte av? Hvordan løser man utfordringer innenfor responsivt design? Og typografi? Er webseksjonen i det hele tatt på twitter? Finnes det en bugtracker dersom man finner feil eller ønsker funksjoner? Er det spesifikke deler av eksternwebben hvor kunne trengt innspill fra teknologi- og nettinteresserte? Hvordan takles utfordringer med gammelt innhold og tilgjengelighet?

Mye tyder på at man denne gangen har tatt en del bedre valg i arbeidet med det nye uib.no. Men jeg savner den faglige nysgjerrigheten og den akademiske åpenheten som man finner andre steder (nrkbeta.no og iallenkelhet.no er eksempler på dette). Som (aspirerende) forsker har jeg stor forståelse for at formidling i ikke-poengivende kanaler kan føles tidskonsumerende; samtidig vet vi at det også kan være berikende, nyttig og produktivt.

Jeg oppforder derfor formidlingskommunikasjonsavdelingen til å skape en sted hvor vi som er interessert i digial formidling, enten det er fra digital kultur, nettutviklings- eller informatikk-perspektivet, i og utenfor universitetet, kan både følge med på og ta del i faglige og praktiske problemstillinger som inngår i arbeidet med eksternwebben (som – la oss innse det – aldri vil ta slutt).

Dette leserbrevet er delvis omskrevet fra et innlegg tidligere publisert på knutmelvaer.no