Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) ble opprettet i 1948. Etter fusjonen som ble besluttet høsten 2016 er navnet på vei til å bli historie.
Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) ble opprettet i 1948. Etter fusjonen som ble besluttet høsten 2016 er navnet på vei til å bli historie.

Navnet «SiB» skal bort

– Det nye navnet skal være lett å huske, lett å forstå og samlende, sier styreleder Magnus Nygaard.

Etter fusjonene av høyskolene på Vestlandet ble også studentsamskipnadene fusjonert.
Fusjonen var bestemt av Kunnskapsdepartementet, som også la følgende navn på bordet «Studentsamskipnaden på Vestlandet».

Lette etter egnet forkortelse

Et konsonanttungt navn på ti stavelser kan være tungt å bruke i profileringen av samskipnadens tjenester. Ledelsen i SiB utredet derfor flere forkortelser, blant dem var SpV, SV, SiV, SVL og StudVest.

Alle akronymene hadde én ting til felles: De var tatt i bruk av andre.

Tirsdag denne uken la Per Kristian Knutsen, administrerende direktør i studentsamskipnaden, fram den nye profileringsmodellen for studentene i Velferdstinget. Det skriver Studvest.

«Sammen»

På møtet tirsdag ble det klart at Studentsamskipnaden på Vestlandet dropper forkortelsen «SiB», og skal nå kalles «Sammen».

– Det nye navnet skal være lett å huske, lett å forstå og samlende, sier styreleder Magnus Nygaard til Studvest.

Konsulentfirmaet Knowit har vært engasjert og bidratt med faglige vurderinger av alternativene.

Det er i årets budsjett satt av 3,5 millioner kroner til omprofilering. Styret skal vurdere om det trengs mer midler i 2018-budsjettet.

Magnus Nygaard forsikrer at utgiftene til navnebyttet ikke vil gå på bekostning av studentenes velferd.

Studentsamskipnaden på Vestlandet skal fortsatt tilby bolig, kantine, trening og helsetjenester til studentene. Dette er et foreløpig utkast som viser hvordan den nye profilen til samskipnaden kan bli seende ut. ILLUSTRASJON: KNOWIT