Utdanningskvalitetsprisen for 2018 gikk til Høgskolen på Vestlandet. F. v. Harald Nybølet, Gry Sjøholt, Elisabeth Ersvær, Anita Ryningen og Iselin Nybø. Foto: Tore Oksholen/Universitetsavisa
Utdanningskvalitetsprisen for 2018 gikk til Høgskolen på Vestlandet. F. v. Harald Nybølet, Gry Sjøholt, Elisabeth Ersvær, Anita Ryningen og Iselin Nybø. Foto: Tore Oksholen/Universitetsavisa

Pris for kvalitet i utdanningen gikk til Høgskolen på Vestlandet

Publisert
UHR-konferansen 2018

Utdanningskvalitetprisen 2018 går til ePraktisk ved Høgskolen på Vestlandet.

- Tiltaket hever kvaliteten for bioingeniørstudenter, sa Iselin Nybø da hun overrakte prisen, som er på 1 million kroner.

Statsråd Nybø benyttet samtidig anledningen til å bekjentgjøre at regjeringen vil trappe opp bevilgningene til arbeid med utdanningskvalitet med 250 millioner kroner, fordelt over 4 år.

I sin tale til de om lag 300 deltakerne på årets UHR-konferanse la ministeren for forskning og høyere utdanning vekt på hvilken viktig rolle satsing på forskning internasjonalt har i en tid hvor Europa blir stadig mer fragmentert. Dette skriver Universitetsavisa.

Frigjør tid til ferdighetstrening

Det var tre glade prisvinnere som ble kalt opp på scenen av Nybø og direktør for Diku - Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Harald Nybølet.

- Vi er utrolig takknemlige for denne prisen, sa Elisabeth Ersvær, prosjektleder for ePraksis, da hun tok imot prisen sammen med utdanningsleder Anita Ryningen og førsteamanuensis Gry Sjøholt, også prosjektleder.

- Innholdet i denne praksisen gir studentene en bedre forberedelse på hva som møter dem i arbeidslivet, sa statsråd Nybø videre i framleggelsen av juryens begrunnelse

Til Universitetsavisa forklarer Ersvær og Sjøholt ePraksis som et e-læringstiltak hvor man digitaliserer teorien i faget, for å frigjøre tid til det som er det sentrale i bioingeniørutdanningen:

- Ferdighetstrening. For bioingeniører er det svært viktig å få faget «i fingrene». Ved å digitalisere deler av pensum, samt å lage videoer hvor studentene ser hvordan ting gjøres, vil de bli vesentlig bedre forberedt til praksisperioden, forklarer prosjektlederne.

Kombinerer teknologiske løsninger med solid pedagogikk

I begrunnelsen skriver juryen blant annet: «Juryen vil understreke at dette er et pedagogisk forankret, godt fundert og gjennomført blended learning-tiltak med eksemplarisk bruk av de ulike læringsformene på de best egnede arenaene. Tiltaket benytter velvalgte teknologiske løsninger i kombinasjon med solid pedagogikk.»

- Med prosjektet ePraksis ønsker vi å utvikle en digital læringsressurs som skal bedre tilrettelegge og dermed heve kvaliteten på den eksisterende laboratorie- og praksisundervisningen ved utdanningen, skriver initiativtakerne på sine provisoriske nettsider.

Målsetningen er at ePraksis vil heve læringsutbyttet til studentene og i tillegg forbedre kommunikasjonslinjer mellom lærested og de ulike praksisstedene i Helse Vest. I prosjektet ePraksis vil det produseres interaktive presentasjoner som for eksempel videoer og animasjoner som gir en introduksjon til ulike analysemetoder og instrumentering innen medisinsk laboratorieteknologi.

Digitale kunnskapstester vil utvikles for å evaluere studentenes læringsutbytte og for å tilrettelegge videre oppfølging i etterkant av gjennomført praktisk undervisning.

Nybø: Annenhver student må ut

Iselin Nybø slo også fast at det er regjeringens mål at femti prosent av norske studenter skal ha et utenlandsopphold som en del av studiene sine. På spørsmål fra salen om hvorfor akkurat femti prosent, viste statsråden til at forskning er et globalt prosjekt.

- Vi må jobbe sammen med andre land. Når vi i dag er på bare 16 prosent har vi mye å gå på, svarte Nybø.

- Europa er mer fragmentert enn noen gang. I denne situasjonen er Regjeringens langtidsplan for forskning noe mer enn en langtidsplan for forskning, det er en del i bestrebelsene på europeisk samhold, sa Iselin Nybø under innledningen av UHR-konferansen.

Dagens tema var Horisont Europa, Erasmus, Plan S og mer til, og statsråden for forskning og høyere utdanning løftet fram både det europeiske og det globale perspektivet under sin innledning.

Kina kommer

Hun begynte med å snakke om Kina, som hun besøkte i juni, da hun ledet en massiv norsk UH-delegasjon dit.

- Kina fordoblet sin FoU-innsats i årene 20011-2015. Landet har firdoblet sin doktorgradsproduksjon etter årtusenskiftet. I 2016 passerte Kina USA i vitenskapelig publisering innen science & engineeering.

Samtidig er Europa mer fragmentert enn noensinne.

- Storbritannia går gjennom en smertefull Brexit-prosess. Italia sliter. Ungarn har sine problemer. I dette terrenget beveger vi oss.

Horisont 2020, verdens største forskningsprogram, erstattes snart av Horisont Europa, som blir vesentlig større. Dette programmet er viktig på så mange vis, også når det gjelder overgangen til lavenergisamfunnet, understrekte statsråden. Nybø framsnakket betydningen av samfunnsvitenskapene og humaniora i dette terrenget. Forskningsresultater skal forstås, og omsettes i sosial og politisk praksis.