UiB og rektor Dag Rune Olsen huser ikke lenger Konfutse-instituttet i egne lokaler. I stedet betaler UiB leie av lokaler i Håkonsgaten 5 i Bergen sentrum. Foto: Njord V. Svendsen
UiB og rektor Dag Rune Olsen huser ikke lenger Konfutse-instituttet i egne lokaler. I stedet betaler UiB leie av lokaler i Håkonsgaten 5 i Bergen sentrum. Foto: Njord V. Svendsen

Bruker 1,7 millioner kroner på Konfutse-instituttet

Publisert

Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet betaler blant annet husleie og lønn til direktør for Konfutse-instituttet i Bergen.

Til sammen bruker UiB og HVL opp mot 1,7 millioner i året på samarbeidet med Konfutse.

Direktør ved Konfutse-instituttet er formelt ansatt av Høgskulen på Vestlandet som instituttleder, i stilling som direktør for Konfutse-instituttet i Bergen. Foto: Njord V. Svendsen
Direktør ved Konfutse-instituttet er formelt ansatt av Høgskulen på Vestlandet som instituttleder, i stilling som direktør for Konfutse-instituttet i Bergen. Foto: Njord V. Svendsen

Avtalen mellom Hanban, UiB og HVL inneholder ingen opplysninger om kinesernes finansielle bidrag til Konfutsesenteret, som er organisert som en norsk stiftelse. Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, har tidligere hevdet at Konfutse-instituttet primært er norskfinansiert. 

Kina bruker 5,5 millioner

I et svar til forfatter og Kina-ekspert Torbjørn Færøvik, som omtalte «det kinesiskfinansierte» Konfutse-instituttet som «en vanskapning», skrev Olsen: (…) til Færøviks orientering kan det opplyses at den norske finansieringen nok overgår den kinesiske».

Men ifølge Konfutse-instituttets direktør, Rune Ingebrigtsen, bidrar Hanban med rundt 5,5 millioner kroner. 

Dette skal ifølge Ingebrigtsen dekke lønn, reise- og oppholdsutgifter til seks lærere, sju frivillige og den kinesiske direktøren.

Hanban er det kinesiske hovedkontoret for de mer enn 500 konfutse-instituttene rundt omkring i verden.

Lønnes som instituttleder

På spørsmål om budsjett og utgifter til Konfutse-instituttet har Universitetet i Bergen (UiB) tidligere vist til avtalen med Hanban. I avtalen heter det at det skal settes av en årlig budsjettpost fra UiBs side, som for tiden utgjør opptil 550 000 kroner.

Men universitetet bruker nesten like mye på husleien for Konfutse-instituttets nye lokaler i Folkets Hus i Håkonsgaten 5, som eies av eiendomsbaronen Erling Falch Monsen.

Husleien er på 530 000 kroner i året, strøm og felleskostnader inkludert. Budsjettposten for 2018, for kjøp av tjenester og andre løpende driftskostnader er ifølge økonomiavdelingen ved UiB på kr. 517.000.

UiBs årlige utgifter knyttet til Konfutse-instituttet er dermed på over 1 million kroner.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) betaler lønnen til Konfutse-instituttets norske direktør, Rune Ingebrigtsen. Den er på 630 500 kroner i året. Det tilsvarer lønn som instituttleder, som han også er oppført som på HVLs nettsider.  

Til sammen bruker UiB og HVL opp mot 1,7 millioner i året på samarbeidet med Konfutse.

Kritisk UD-rapport

UiB har fått kritikk for sitt tette samarbeid med Konfutse-instituttet. Bakgrunnen er en rapport om Konfutse-instituttene fra norsk UD, som ble gjort kjent gjennom Khrono. Rapporten hevdet at Konfutse-instituttene rundt omkring i verden i realiteten er kontrollert av det kinesiske kommunistpartiet. Også Raftostiftelsen har kritisert UiB for manglende «kritisk tilnærming».

Det var i denne sammenhengen Færøvik, på Olsens Facebook-vegg, omtalte Konfutse-instituttet som en «vanskaping». Færøvik hevdet videre at «prisen for UiBs Kina-samarbeid er selvsensur».

UiB-rektoren har avvist kritikken og blant annet vist til at Konfutse-instituttet som norsk stiftelse er forpliktet til å følge norsk lov. Formelt er Bergen Konfutse Institutt organisert som en norsk stiftelse, med UiB, HLV, Hanban og Beijing Sport University som samarbeidspartnere.

Til På Høyden har Konfutse-direktør Rune Ingebrigtsen sagt at han ikke kjenner seg igjen i kritikken:

– Vi har ingen rolle i å fremme kinesiske synspunkter innen politikk eller religion. Følgelig legitimerer vi heller ikke brudd på verdier som mange her legger til grunn for sin politiske oppfatning. 

Instituttet har for øyeblikket ingen styreleder. Det begrunnes med at det er under omorganisering fordi enda et kinesisk universitet, China University of Political Science, nå skal knyttes til samarbeidet.

 «Øke kompetansenivået»

Instituttet driver språkopplæring og en rekke kulturelle aktiviteter. Ifølge egne nettsider er formålet å «øke kompetansenivået om Kina og dets språk og kultur her i Norge. Videre er det også vårt ønske å promotere utveksling mellom Kina og Norge innen utdanning, vitenskap, sport, kunst og næringsliv».

UiB har lenge hatt tilbud om nybegynnerkurs i kinesisk i regi av Konfutse-instituttet. I 2013 etablerte Institutt for fremmedspråk bachelor i kinesisk, med blant annet lærere fra Konfutse-instituttet.

Instituttet ble etablert i Bergen i 2008 og har siden 2009 hatt lokaler på universitetet og hatt tilgang til UiBs fasiliteter, mens HVLs bidrag har finansiert direktørstillingen. I 2012 gikk den fra halv til hel stilling.

Konfutse-instituttet i Bergen er det eneste i Norge. Både NTNU og UiO har takket nei til kinesiske initiativ om å opprette Konfutse-institutter.