UiB har tatt over ansvaret for Språksamlingane. Samlingane besår av ordboksverkene for gammelnorsk, bokmål og nynorsk, navnearkivene og samlingene etter Målførearkivet. Nå er også det statlige organet Språkrådet ønsket til Bergen. Arkivfoto: Ida Bergstrøm
UiB har tatt over ansvaret for Språksamlingane. Samlingane besår av ordboksverkene for gammelnorsk, bokmål og nynorsk, navnearkivene og samlingene etter Målførearkivet. Nå er også det statlige organet Språkrådet ønsket til Bergen. Arkivfoto: Ida Bergstrøm

Skal Språkrådet flyttes til Bergen?

Hvis Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) får det som han vil, blir Språkrådet flyttet fra Oslo til Bergen. Schjelderup får støtte fra ledelsen ved UiB, HVL og NHH.

Jan Tore Sanner (H) la fram sin plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser 17. februar i år. I planen sto det blant annet at Språkrådet er et av det statlige organene som Kulturdepartementet skal vurdere å flytte ut fra Oslo. I dag arbeider 37 personer i Språkrådet. 34 av dem er i Oslo.  

UiB-rektor viser til at Bergen har mye av kompetansen som Språkrådet trenger. UiB har i dag ansvar for språksamlingene, i samarbeid med fag­miljøene, IT-avdelingen, Språkrådet og Høgskulen i Volda.

– Sammen med kommunen, NHH og HVL kan vi være en tung part i diskusjonen om utflytting av arbeidsplasser, sier rektor ved Universitetet i Bergen (UiB), Dag Rune Olsen til BT.

Grepstad er kritisk
Ottar Grepstad er direktør for Nynorsk kultursentrum og tidligere styreleder for Språkrådet. Han kan tøyle entusiasmen for forslaget om å flytte virksomheten vestover.

-  Det er brukt ti år på å bygge opp Språkrådet, og hvis det flyttes, blir det på ’an igjen. Det er språkpolitisk uansvarlig. Og det vil svekke Språkrådet i lang tid, sier Grepstad til BT.

Språkrådet er i dag ledet av direktør Åse Wetås, og får en årlig tildeling fra Kulturdepartementet på 35,8 millioner kroner.