Årets første styremøte ved Høgskulen på Vestlandet finn stad på kampus Førde. Fakultetinndelinga ved den ferske høgskulen er mellom sakene som skal drøftast. Foto: <span class="caps">HVL</span>
Årets første styremøte ved Høgskulen på Vestlandet finn stad på kampus Førde. Fakultetinndelinga ved den ferske høgskulen er mellom sakene som skal drøftast. Foto: HVL

Følg HVL-styremøtet frå Førde

Publisert

Torsdag er det klart for det første styremøtet ved HVL etter at fusjonen trådde i kraft. Sjå møtet direkte her.

Den fagleg organiseringa i den nye høgskulen skal drøftast vidare på dagens møte. Blir det tre eller fire fakultet, og kva fagleg innhald og namn skal dei få? Endeleg vedtak i saka skal gjerast på styremøtet i februar.

Les også: Stao pao, Vestlandet!

Tilsetting av studieprogramansvarleg for lærarutdanninga er mellom dei andre sakene som skal takast opp.

Møtet finn stad på kampus Førde, og byrjar klokka 10.00.

Dette er sakslista: 

01/17 Innkalling 

02/17 Årshjul for styresaker i 2017

03/17 Hovudreglar for økonomiforvalting

04/17 Innstilling til mellombels stilling som studieprogramansvarleg (u.off. §25.1)

05/17 Innstilling til mellombelse stillingar som studieleiarar, ny lærarutd. (u.off. §25.1)

06/17 Modellar for fagleg organisering

Her kan du sjå sendinga direkte: