Vi har allerede fått redaksjonsmedlemmer med base i Sogndal, og ser frem til å jobbe godt og tett sammen, sier ansvarlig redaktør i Kontrast1, Ingvild Tømmervåg. Etter fusjonen vil avisen Kontrast1 få studenter på hele Vestlandet som målgruppe. Foto: Amund Johannessen.
Vi har allerede fått redaksjonsmedlemmer med base i Sogndal, og ser frem til å jobbe godt og tett sammen, sier ansvarlig redaktør i Kontrast1, Ingvild Tømmervåg. Etter fusjonen vil avisen Kontrast1 få studenter på hele Vestlandet som målgruppe. Foto: Amund Johannessen.

HVL får felles studentavis

– Vi vil korte ned avstanden mellom studiestedene og skape en helhetlig enhet, sier ansvarlig redaktør Ingvild Tømmervåg.

Etter nyttår vil høgskolekartet på Vestlandet endret. Da trer den nye Høgskulen på Vestlandet fram (HVL) , med sine studiesteder i Bergen, Stord, Haugesund, Sogndal og Førde.

Høgskolen på Vestlandet

Den nye Høgskolen på Vestlandet (HVL) får omlag 16 000 studenter. 

Høgskolen har 5 studiestader: Sogndal, Førde, Bergen, Stord og Haugesund.

Første felles opptak blir i 2018.

Kontrast1 er en etablert studentavis, og har tidligere i hovedsak hatt studenter ved Høgskulen i Bergen som målgruppe.

Nå utvides avisens nedslagsfelt.

– Vi mener det er viktig å ha en felles plattform der vi kan dele informasjon og hendelser på tvers av de geografiske plasseringene. På bakgrunn av dette ønsker vi å etablere oss på Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskolen i Sogn og Fjordane, sier ansvarlig redaktør Ingvild Tømmervåg i en pressemelding.

Hun sier til På Høyden at avisen har hatt som utgangspunkt at de følger Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten, noe de ønsker å fortsette med.

– Vi vil selvsagt å ha en åpen tone med ledelsen på den nye høgskolen, men den kontakten skal ikke på noe måte styre det redaksjonelle innholdet, sier hun til På Høyden.

Trenger redaksjonsmedlemmer
Nå er rekrutteringen til redaksjonen i gang med å rekruttere studenter fra alle lærestedene til HVL.

– Rekruttering er en utfordring. Jeg har lyst til å fremheve at erfaring ikke er et krav for å bli med i redaksjonen vår. Jeg håper jeg får oppleve den dagen der det kjempes om plassene, men enn så lenge er våre armer åpne for så mange som mulig. Vi mangler også noen verv til styret. Med andre ord har vi et hjem til alle, skriveglede eller ei, sier ansvarlig redaktør Ingvild Tømmervåg.