Interimstyret ved <span class="caps">HVL</span> i fotoseanse under det første styremøte, tidligere i september. Styret vedtok å utsette rektorutlysningen en uke. Foto: Tor H. Monsen
Interimstyret ved HVL i fotoseanse under det første styremøte, tidligere i september. Styret vedtok å utsette rektorutlysningen en uke. Foto: Tor H. Monsen

Hemmelige søkere vil bli vestlandsrektor

Publisert

En eller flere av søkerne til rektorstillingen på den nye Høgskolen på Vestlandet (HVL) har bedt om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten.

Søknadsfristen gikk ut søndag.

Søkere ber om å bli utelatt fra søkerlisten
–Vi jobber med å avklare offentlighetsspørsmålet nå.

Høgskoledirektør Tage Båtsvik fungerer som HVL-interimstyrets sekretær fram mot endelig fusjon 1.1. 2017. Han kommer akkurat fra en oppdatering om søkerstatus med Bedriftskompetanse AS – et hodejegerfirma engasjert av fusjonspartnerne.

Hvor mange av søkerne som ønsker seg unntatt å stå på en offentlig søkerliste, vil ikke Båtsvik fortelle. Heller ikke spørsmål om navn, stilling, interne og eksterne søkere, eller kjønnsfordelingen blant søkerne. Båtsvik lover en offentlig søkerliste «så tidlig som mulig», og senest innen onsdag.

Søkerlister er offentlige
I henhold til offentlighetsloven, skal man utarbeide søkerlisten uten ugrunnet opphold.

Offentlighetsloven gir unntak for innsyn i tilsettingssaker. Loven slår likevel fast at unntaket ikke gjelder for søkerlister. «Organet» skal, snarest etter søknadsfristen, sette opp en liste over alle søkerne, med navn, kjønn, alder, stilling og bosted.

Å søke offentlig stilling er altså ikke en privatsak.

Likevel kan søkere be om å bli unntatt fra den offentlige søkerlisten.  Søkeren må sannsynliggjøre vesentlige skader eller ulemper, om hans eller hennes navn blir kjent som søker. Behovet for å unntas, skal veies opp mot den offentlige interessen knyttet til stillingen.

Kvalifiserte kandidater til rektorjobben kommer sannsynligvis fra offentlig sektor. Veilederen til offentlighetsloven sier at ekstra uro i en virksomhet i omstilling eller omorganisering, når det blir kjent at lederen har søkt ny jobb, kan være grunn for å unnta navnet fra søkerlisten.

Interimstyret skal etter planen vedta tilsetting innen novembermøtet.