Arvid Hallén er foreslått som styremedlem i <span class="caps">HVL</span>s styre en ny periode. Her fra styremøte, Hallén sammen med <span class="caps">HVL</span>-rektor Berit Rokne. Foto: Marthe Njåstad
Arvid Hallén er foreslått som styremedlem i HVLs styre en ny periode. Her fra styremøte, Hallén sammen med HVL-rektor Berit Rokne. Foto: Marthe Njåstad

Styrelederne Hallén og Nilsen er foreslått for en ny periode

Publisert

Styreleder Arvid Hallén ved Høgskulen på Vestlandet og Rune Nilsen ved Universitetet i Sørøst-Norge foreslås begge for en ny periode i styret. Over 100 eksterne styremedlemmer er foreslått ved ved 10 universiteter og høgskoler som skal ha nye styrer. Se listene her.

Ti universiteter og høgskoler skal ha nye styrer og har foreslått over 100 navn til vervene som eksterne styremedlemmer, ni av dem fra sommeren og i tillegg Høgskolen i Innlandet som skal ha nytt styre fra årsskiftet.

Ved Universitetet i Sørøst-Norge har professor emeritus i internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, Rune Nilsen, har vært styreleder siden fusjonen 1. januar 2016.

Nå foreslår universitetsstyret overfor Kunnskapsdepartementet at Nilsen fortsetter i styret en ny periode, i fire år fra sommeren 2019. Dette skriver Khrono.

Det går fram av brev fra Universitetet i Sørøst-Norge til Kunnskapsdepartementet. Alle universiteter og høgskoler som skal ha nye styrer fra sommeren 2019 er blitt bedt om å foreslå 10 navn på eksterne styremedlemmer, men departementet oppnevner de fire eksterne i styrene på fritt grunnlag.

Hallén foreslås også

Det er 9 universiteter og høgskoler som skal ha nye styrer fra sommeren, og i tillegg er Høgskolen i Innlandet, som har fått forlenget styreperioden med et halvt år med på denne runden.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) har alle de fem eksterne medlemmer takket ja til en ny periode i styret, blant dem styreleder Arvid Hallén. HVL har flere styremedlemmer enn normalt på grunn av fusjonen som trådte i kraft 1. januar 2017.

Hallén er tidligere administrerende direktør i Forskningsrådet og ble leder av interimstyret i 2016, før fusjonen mellom Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund.

Hallén bekrefter overfor Khrono at han er kandidat for en ny periode.

— Jeg har ledet interimstyret og de første to årene av HVLs første styre, til høsten blir det 2,5 år. Jeg synes at det er en svært interessant oppgave å sitte i styret for HVL, og jeg synes også det på mange måter er en forpliktelse å være villig til å ta en periode til. Men det er opp til Kunnskapsdepartementet å oppnevne, understreker han.

I tillegg til de fem eksterne som sitter i styret ved Høgskulen på Vestlandet i inneværende periode, foreslår HVL også 11 andre eksterne navn.

Et av disse er direktør i Språkrådet Åse Wetås. HVL legger blant annet vekt på at hun har vært direktør for forskingsprosjektet Norsk Ordbok 2014 ved Universitetet i Oslo (2008-2015) og at hun har nærmere 20 års arbeidserfaring fra universitets- og høgskolesektoren.

Foreslår ikke styreleder

I motsetning til OsloMet, som tydelig har sagt fra at universitetet ønsker dagens styreleder Trine Syvertsen som styreleder også i neste periode, har Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og Høgskulen på Vestlandet ikke uttrykt i brevet til Kunnskapsdepartementet hvem de ønsker som styreleder.

— Vi oppfattet ikke at det var bestillingen fra Kunnskapsdepartementet. Vi ble kun bedt om å foreslå 10 eksterne kandidater til styret, sier stabssjef Per Eirik Lund ved rektors stab ved USN.

Har åtte år som styreleder

Rune Nilsen har sittet som styreleder sammenhengende i åtte år, men i formelt sett to forskjellige institusjoner. Han var styreleder ved Høgskolen i Telemark perioden 2011-15, og fra juli 2015 leder for interimstyret som ble oppnevnt i forbindelse med fusjonen mellom Høgskolen i Telemark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold. De to ble til Høgskolen i Sørøst-Norge 1. januar 2016 og til Universitetet i Sørøst-Norge 4. mai 2018.

— Jeg har sagt at hvis jeg er ønsket av Kunnskapsdepartementet, så tar jeg gjerne en periode til i styret. Formelt kan jeg oppnevnes for en ny periode, siden Høgskolen i Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge er to forskjellige institusjoner, men jeg ser at Kunnskapsdepartementet eventuelt ikke bare vil se på det rent formelle. sier Nilsen.

— Jeg er helt avslappet til dette, men stiller meg til rådighet, sier han.

«Noe av det morsomste»

Han sier at styreledervervet ved Universitetet i Sørøst-Norge er noe av det morsomste han har vært med på, med fusjonen og universitetsprosessen som deler av et stort kvalitetsutviklingsprosjekt.

— Det er viktig at USN-styret på den ene siden har gode representanter fra omgivelsene, blant annet næringslivet, som skjønner sektoren og er opptatt av kvalitetsprosjektet. På den andre siden trenger vi også representanter som kjenner sektoren godt innenfra, nasjonalt og internasjonalt, og det gjør jo jeg, sier han.

Også fire andre som sitter som medlemmer eller varamedlem i styret inneværende periode foreslås for en ny periode. Det er adm.dir. Sverre Gotaas i Herøya Industripark, Kristin Saga som er regiondirektør NHO Vestfold og Telemark, Tine Rørvik som er innovasjons- og teknologidirektør i SCG Chemivals, og politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold, som i dag er vara i styret.

Boyesen takker ja til USN

Blant de nye navnene som USN foreslår er Marit Boyesen ved Universitetet i Stavanger, som går av som rektor der til sommeren.

— Jeg har takket ja til å stå på listen fordi jeg synes at jeg har mye å bidra med etter åtte år som rektor ved Universitetet i Stavanger, som jo også er et relativt nytt universitet, sier Boyesen, som legger til at hun gjerne bidrar rundt spørsmål og problemstillinger knyttet til sektoren.

Universitetet i Stavanger skal også ha nytt styre fra 1. august. Her er alle de fire faste eksterne foreslått for en ny periode.

I tillegg foreslår UiS blant andre Vidar Haanes, som er professor i kirkehistorie og rektor ved Menighetsfakultetet. Haanes var styreleder i Universitets- og høgskolerådet 2015-17.

UiS skal ha ekstern styreleder fra sommeren fordi universitetet har endret ledelsesmodell og nå har ansatt rektor. Klaus Mohn er ansatt som ny rektor.

Åpne om sine forslag

Khrono har fått listene over hvem som foreslås som eksterne i styrene fra sommeren fra OsloMet, Universitetet i Agder, Høgskolen i Volda, Høgskolen i Innlandet, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Molde og Kunsthøgskolen i Oslo..

Noen av dem unntok først listene fra offentlighet, blant dem Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, men etter anmodning fra Khrono har nå alle vi har spurt bestemt seg for å være åpne om hvem de foreslår.

Vi har tidligere omtalt forslagene fra OsloMet, Universitetet i Agder, Høgskulen i Volda og Høgskolen i Innlandet.

Universitetet i Agder foreslår for eksempel avtroppende direktør ved Universitetet i Oslo, Gunn Elin Bjørneboe og adm.dir. Håkon Haugli i Abelia i styret, mens Høgskolen i Innlandet foreslår blant andre viseadministrerende direktør Kyrre Lekve i Simula og tidligere rektor ved Universitetet i Agder, Torunn Lauvdal. På Høgskolen i Voldas liste står blant andre professor Bernt Hagtvet.

USNs forslag

Universitetet i Sørøst-Norge har i tillegg til dagens styreleder Rune Nilsen og Stavanger-rektor Marit Boyesen ni andre navn på listen. Her er hele listen i alfabetisk rekkefølge:

Marit Boyesen, sosiolog, rektor Universitetet i Stavanger fram til 1.8. 2019.
Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Sverre Gotaas, sivilingeniør, administrerende direktør Herøya Industripark.
Haldis Holst, lærer, Deputy General Secretary of Education International, særskilt ansvar for menneskerettigheter, minoriteter, likestilling og utviklingssamarbeid
Olav Kasland, sosionom, fagdirektør for internasjonale forhold i Forbrukerrådet
Kari Jussie Lønning, allmennmedisiner, spesialist samfunnsmedisin, master helseadministrasjon, avtroppende leder for HR og kompetanse iVestre Viken, påtroppende fagdirektør i Legeforeningen.
Sven Mollekleiv, hovedfag fra Idrettshøgskolen, vice president for samfunnskontakt og sosialt ansvar i DNV GL, tidligere generalsekretær og president i Røde Kors
Rune Nilsen, medisiner, odontolog, professor emeritus i internasjonal helse, Universitetet i Bergen.
Tine Rørvik, ph.d. kjemi, innovasjons og teknologi direktør SCG Chemicals.
Kristin Saga, siviløkonom, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark.
Hans Sverre Sjøvold, jurist, politimester i Oslo.

Høgskulen på Vestlandets forslag:

Høgskulen på Vestlandet foreslår alle de fem eksterne som sitter i dagens styre, blant dem styreleder Arvid Hallén, men i tillegg en rekke andre havn.

Bjørn Lyngedal, tilsatt i stilling som Fylkesdirektør opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune fra i 2020, nå fylkesdirektør opplæring i Hordaland fylkeskommune.
Geir Inge Lunde, partner i PwC.
Egil Mundal, daglig leder i Rocketfarm AS.
Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør i Helse Førde HF
Åse Wetås, direktør i Språkrådet
Hege Økland, leder av klyngen NCE Maritime CleanTech.
Arvid Andenæs, tidligere banksjef i Sparebanken Sogn og Fjordane nå, nå styreverv og andre oppdrag
Anne Mette Koch, konst. seksjonsleder, Seksjon for fag og utdanning ved Haukeland sykehus
Sara Bell, tillitsvalgt på heltid som fagforeningsleder, Fagforbundet Bergen
Kristine Kopperud Timberlid, leder Innovasjon Norges kontor i Sogndal og sitter i ledergruppen til Innovasjon Norge Vestland
Anne Hasselgren, leder for Bouvet Norges Bergenskontor
I tillegg til disse foreslår HVL alle de fem som sitter i dagens styre: Arvid Hallén, Kari Kjenndalen, Aina Berg, Trond Ueland og Gunnar Birkeland.

Universitetet i Stavangers forslag:

Universitetet i Stavanger foreslår også alle de fire eksterne som sitter i dagens styre, men plusser på med noen flere navn.

Siri Espedal Kindem, medlem i styret i inneværende periode, leder i Equinor for drift og utvikling av offshore feltene og installasjoner i Norskehavet og Barentshavet.
Janne Johnsen, medlem i styret i inneværende periode, tidligere fylkesordfører i Rogaland, fylkespolitiker for Høyre.
Inger Østensjø, prosjektleder/seniorrådgiver i Stavanger kommune, tidligere direktør ved Høyskolen i Stavanger/Universitetet i Stavanger.
Yuhong Hermansen, har 10 år operasjonell arbeidserfaring innen internasjonal skipsfart, shipping investering og porteføljeforvaltning.
Alexandria Algard, arkitekt, har siden 2012 drevet eget arkitektkontor i Stavanger.
Eimund Nygaard, medlem i styret i inneværende periode, administrerende direktør i Lyse AS.
Eskild Holm Nielsen, medlem i styret i inneværende periode, professor og innovasjonssjef ved Aalborg Universitetssykehus.
Tom Hetland, frilanser/kommentator i Stavanger Aftenblad, tidligere redaktør.
Vidar Haanes, professor i kirkehistorie og har vært rektor ved MF Vitenskapelige høyskole siden 2005.
Steinar Sørlie, generalsekretær i Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO) fra 2010.

Høgskolen i Moldes forslag:

Høgskolen i Molde har med to av dagens styremedlemmer og en vara, og foreslår i tillegg blant andre prorektor Solve Sæbø ved NMBU:

Haakon Bhryni, Research professor, Simula Metropolitan Center for Digital Engineering
Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Norske Shell
Trude Helen Flo, nestleder ved Senter for molekylær inflammasjonsforskning og professor i cellebiologi ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, NTNU
Arne Jakobsen, CEO i North Sea Container Line (NCL) AS og CEO i North Sea Management AS, styremedlem i HiMolde i dag
Berit Brendskag Lied, regionvegsjef Statens vegvesen, region midt, styremedlem i HiMolde i dag
Britt Rakvåg Roald, ass.rådmann for Nye Molde kommune og prosjektleder for Nye Molde kommune, varamedlem i styret HiMolde i dag
Helge Simonnes, tidl. sjefredaktør/adm.dir i Vårt Land og konsernsjef i Mentor Medier
Siv Skard,førsteamanuensis, NHH
Thorbjørn G. Svendsen, spesialrådgiver, Forretningsutvikling og prosjekter, Gassco
Solve Sæbø, prorektor for utdanning, NMBU
Gro Holst Volden, forskningssjef for forskningsprogrammet Concept, NTNU

Kunsthøgskolen i Oslo:

Kunsthøgskolen i Oslo foreslår blant andre dekan ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved OsloMet, Ann-Helén Bay, til styret, og også tre av de som sitter i styret i dag. I tillegg kan Kulturrådet foreslå styremedlemmer.

Morten Gjelten, direktør Norsk teater- og orkesterforening, sitter i styret i dag
Anna Lindal, avdelingsleder for opera ved Stockholms Konstnärlige Høgskola, sitter i styret i dag
Sigbjørn Apeland, førsteamanuensis ved Griegakademiet, Universitetet i Bergen, sitter i styret i dag
Ruben Steinum, kunstner, styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS)
Jorunn Veiteberg, kunsthistoriker og kurator. Medlem av Norsk kulturråd
Josette Bushell-Mingo, skuespiller og regissør, lektor og avdelingsleder ved Stockholms Konstnärlige Høgskola
Ann-Helen Bay, dekan, Fakultet for samfunnsvitenskap, OsloMet
Asta Busingye Lydersen, skuespiller og sanger
Ulf Dalnäs, avdelingsleder ved Högskolan för design och konsthantverk ved Gøteborgs Universitet
Lise Stang Lund, daglig leder i Norske Kunsthåndverkere