Cass Sunstein er professor ved Harvard. Foto: Rose Lincoln
Cass Sunstein er professor ved Harvard. Foto: Rose Lincoln

– En av de store intellektuelle i vår tid

Publisert

Årets Holbergpris går til den amerikanske jussprofessoren Cass Sunstein.

Cass Sunstein er den første juristen som mottar Holbergprisen. 63-åringen er professor ved Harvard University, og forsker på både adferdsøkonomi og offentlig politikk, statsrett og demokratiteori, rettsvitenskap og juridisk teori, forvaltningrett og risikoregulering.

En brasstrio med Emil Børø, Joar Lemme og Torbjørn Karlsen både åpnet og avsluttet seremonien. Foto: Hilde Kristin Strand
En brasstrio med Emil Børø, Joar Lemme og Torbjørn Karlsen både åpnet og avsluttet seremonien. Foto: Hilde Kristin Strand

– En av nåtidens mest innflytelsesrike forskere, sa HOlbergsprisens styreleder Sigmund Grønmo da han offentliggjorde navnet på vinneren.

Arbeidet ved Det hvite hus

Professor Sigmund Grønmo er styreleder for Holbergprisen. Foto: Hilde Kristin Strand
Professor Sigmund Grønmo er styreleder for Holbergprisen. Foto: Hilde Kristin Strand

På 1990-tallet etablerte Sunstein adferdsjuss og økonomi som et eget fagfelt. Han har også engasjert seg i det offentlige ordskiftet.

– Han gir oss en bedre forståelse av de store samfunnsutfordringene, som klimaendringer, sa Grønmo.

I juryens begrunnelse heter det at Sunnstein er en av vår tids mest vidtfavnende, innovative og toneangivende forskere, og den praktiske implementeringen av hans forskning har hatt stor betydning for politikk-utforming. Han har også arbeidet ved Det hvite hus under president Barack Obama, som leder for The White House Office of Information and Regulatory Affairs fra 2009-2012.

– Han er en av de store intellektuelle i vår tid, sa komiteleder Pratap Bhanu Mehta på vegne av juryen.

Utdeling 6. juni

Holbergprisen er på seks millioner kroner og deles ut til en forsker som har påvirket internasjonal forskning innen prisens fagfelt, som er humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi, på en avgjørende måte. Selve utdelingen skjer i Universitetsaulaen 6. juni.

Rektor Dag Rune Olsen pekte i sin velkomsthilsen på hvordan disse fagene påvirker både hverdagen vår, men også politiske prosesser og beslutninger.

– Disse fagområdene har ikke hatt nok fokus i Horisont2020, så det må EU gjøre noe med før neste forskningsprogram trer i kraft, sa Olsen.