Den britiske filosofen og politikaren Onora <span class="caps">O’N</span>eill er vinnaren av årets Holbergpris. Foto: Martin Dijkstra
Den britiske filosofen og politikaren Onora O’Neill er vinnaren av årets Holbergpris. Foto: Martin Dijkstra

Holbergprisen til Onora O'Neill

Publisert

Den britiske filosofiprofessoren Onora O’Neill (75) er tildelt Holbergprisen 2017.

Onora O'Neill er professor ved University of Cambridge. Ho får prisen for sitt framifrå og innflytelsesrike arbeid innan filosofi, særleg innan politisk og moralsk filosofi. Ho er også politisk aktiv som uavhengig representant i det britiske Overhuset.

Holbergprisen

  • Holbergs internasjonale minnepris blir kvart år delt ut til forskarar som har gitt framifrå bidrag til humaniora, samfunnsvitskap, teologi og juss. Vinnaren skal på avgjerande måte ha påvirka internasjonal forsking på sitt felt, til dømes ved utvikling av ny teori. 
  • Prisen på 4,5 millionar kroner blei oppretta av Stortinget 1. juli 2003. Han er finansiert over statsbudsjettet, men blir administrert av Universitetet i Bergen, og delt ut i Håkonshallen i byrjinga av juni.
  • Vitskapleg tilsette ved universitet, høgskular og forskingsinstitutt kan nominere kandidatar til prisen. Ein fagkomité lagar deretter ei kortliste av kandidatar, og det blir henta inn uavhengige vurderingar. Fagkomiteen innstillar til styret for Holbergprisen, som tildelar prisen. 
  • Holbergprisen i skolen blir delt ut same dag, og går til det beste forskingsprosjektet innan dei same fagområda som hovudprisen. Det blir òg delt ut ein lærarpris. 

Prisvinnarane: 

Vinnaren blei annonsert på Bibliotek for humaniora ved UiB tysdag morgon. 

Holbergprisen er på 4, 5 millionar kroner, og blir omtala som nobelprisen innan jus, teknologi, humaniora og samfunnsvitskap. Den blir i år delt ut for 14. gong. 

<<Ho har revolusjonert forståinga av Immanuel Kant og påverka generasjonar av forskarar, politikarar og praktikarar på område som menneskerettar, bioetikk og ansvarleggjering av og tillit til det offentlege>> står det i juryen si begrunning for tildelinga. 

Les også: Katrine Vellesen Løken får Nils Klim-prisen

Offentleg fornuft

O’Neill beskriv det sentrale spørsmålet i hennar tidlege Kant-forsking som «korleis fornufta relaterer seg til handling».

– Dette synest framleis å vera elefanten i rommet som altfor ofte vert ignorert eller skyvd ut i margen av filosofisk arbeid innanfor etikk og politisk filosofi, seier ho.

Sentralt i hennar forsking står offentleg fornuft: Korleis kan ein rettferdiggjera standpunkt med begrunningar som kan aksepterast av personar med ulik bakgrunn. O’Neill har knytta dette til mange store samfunnsspørsmål, blant annet når det gjelder tillit, offentleg ansvar og internasjonal rett.

– Djup omtanke for menneskeheita

– O’Neill har ei særleg evne til å behandla moralske problemstillingar med ei psykologisk overtyding og institusjonell legitimitet som gjer ho til ein myndig vegviser i møtet med dei mest intrikate etiske spørsmål» seier Holbergkomitéleder Pratap Bhanu Mehta i ei pressemelding.

– Ikkje berre har ho gitt oss ei ny forståing av Kant, ho har også utøvd filosofifaget på ein måte som imøtekjem vår verd sine komplekse moralske krav, og som viser ein djup omtanke for menneskeheita, seier han vidare. 

Prisutdelinga finn stad i Universitetsaulaen 08. juni.