Førsteamanuensis Rebecca Adler-Nissen har en fortid som diplomat i <span class="caps">EU</span>-systemet og det danske <span class="caps">UD</span>. På Litteraturhuset i Bergen snakket hun om disintegrasjonen som finner sted i <span class="caps">EU</span>. Nils Klimprisen deles ut i Håkonshallen i morgen, onsdag.
Førsteamanuensis Rebecca Adler-Nissen har en fortid som diplomat i EU-systemet og det danske UD. På Litteraturhuset i Bergen snakket hun om disintegrasjonen som finner sted i EU. Nils Klimprisen deles ut i Håkonshallen i morgen, onsdag.

Høyaktuell Nils Klim-vinner

Publisert

Holberguken ble i går sparket i gang på Litteraturhuset i Bergen. Nils Klimvinner Rebecca Adler-Nissen har et høyaktuelt forskningstema. Etter 60 år med integrasjon i EU, står det historiske prosjektet i fare.

Sannsynligheten for grexit er ikke blitt noe mindre. Nå går det også mot britisk folkeavstemning om fortsatt medlemskap i EU. En britisk brexit kan sette i gang en flodbølge som gjør det enda mer tenkelig at andre land følger etter.

Utenforskap har en pris
Differensiert integrasjon, som landene nå ivrer for, er en meget dårlig ide, mener Adler-Nissen. Den europeiske integrasjonen er et samarbeid mellom mennesker, ikke bare stater. Den britiske folkeavstemningen om forbehold blir et for eller mot grunnideen bak EUs tilblivelse, en felles rettsorden. 

Den stadige uthulingen av en felles rettsorden, kan resultere i en differensiering innad i EU - ulik status blant medlemslandene som har fremforhandlet unntak og reservasjoner fra EUs lovverk og avtaler. Da blir EU ekstremt vanskelig å styre.

Holbergprisen

 • Holbergs internasjonale minnepris blir kvart år delt ut til forskarar som har gitt framifrå bidrag til humaniora, samfunnsvitskap, teologi og juss. Vinnaren skal på avgjerande måte ha påvirka internasjonal forsking på sitt felt, til dømes ved utvikling av ny teori. 
 • Prisen på 4,5 millionar kroner blei oppretta av Stortinget 1. juli 2003. Han er finansiert over statsbudsjettet, men blir administrert av Universitetet i Bergen, og delt ut i Håkonshallen i byrjinga av juni.
 • Vitskapleg tilsette ved universitet, høgskular og forskingsinstitutt kan nominere kandidatar til prisen. Ein fagkomité lagar deretter ei kortliste av kandidatar, og det blir henta inn uavhengige vurderingar. Fagkomiteen innstillar til styret for Holbergprisen, som tildelar prisen. 
 • Holbergprisen i skolen blir delt ut same dag, og går til det beste forskingsprosjektet innan dei same fagområda som hovudprisen. Det blir òg delt ut ein lærarpris. 

Prisvinnarane: 

Holbergprisen for yngre forskere
Nils Klim-prisen deles til lovende forskere under 35. Adler-Nissen er en allerede anerkjent samfunnsforsker fra Københavns Universitet, med en fortid som embetskvinne i det danske utenriksdepartement. Priskomiteen berømmer henne blant annet for hennes arbeid med å bringe sosiologiske perspektiver inn i forskningen på utenrikspolitikk.

Adler-Nissen er allerede blitt lagt merke til - også av norsk media. Hun ble nylig intervjuet i Urix om brexit.

Nils Klim-prisen

 • Nils Klim-prisen delast ut til nordiske forskarar under 35 år, som har gitt framifrå bidrag til forskinga innan humaniora, samfunnsvitskap, teologi og juss, eller tverrfaglege bidrag. 
 • Prisen er no på 300 000 kroner, og blei for første gong delt ut i 2004. 

Dette er dei tidlegare prisvinnarane: 

 • 2016 Sanja Bogojević
 • 2015 Rebecca Adler-Nissen
 • ​2014 Terje Lohndal
 • 2013 Ingvild Almås
 • 2012 Sara Hobolt
 • 2011 Jørn R. T. Jacobsen
 • 2010 Johan Östling
 • 2009 David Bloch
 • 2008 Anne Birgitta Pessi
 • 2007 Carina Keskitalo
 • 2006 Linda Wedlin
 • 2005 Dag Trygve Truslew Haug
 • 2004 Claes de Vreese

Mytolog i levende live
For første gang arrangeres en masterclass som del av festuken. Fem dyktige og lovende doktorgradsstipendiater fra Norden fikk møte årets vinner av Holbergprisen - Marina Warner.

Ideen med en masterclass er å la unge forskere få ta del i en åpen, faglig diskusjon med en holbergvinner.

Universitetskritisk Holbergvinner
– Det er interessant for meg å se at dere kommer fra ulike fakulteter, sier Warner, som tok dette som et tegn på at myter er grenseoverskridende.  

– Ærlig talt ble jeg overrasket over at temaet myter er verdt slik en pris.

Marina Warner er årets vinner av Holbergprisen. Hun er forfatter og historiker, men har også vært journalist og redaktør for tidsskrifter, litteraturkritiker og kommentator for så forskjellige publikasjoner som The Sunday Times og Vogue. Hun forlot i fjor University of Essex i protest mot hva hun oppfattet som britiske universitetets nye business-modell for høyere utdanning. Hun underviser nå ved University of London.

Historiske myter som identitetsskapere
I samfunnsforskningen ble myter lenge betraktet som ideologiens forlengede arm, og i stor grad ignorert som fruktbart å studere. Det er en iboende vanskelighet ved å studere det forestilte. Men historien om historiefortelling har en stor rikdom, mener Warner.

Myter er også kontroversielle forskningstema. Myter er ofte knyttet til det nasjonale og nasjonalistiske, og, ikke minst i disse dager, til religion. Myter er avhengig av overlevering for å overleve. Hva skjer med kulturell identitet og myter for mennesker som er på flukt?

Dette er også aktuelle problemstillinger i dagens konflikt i Syria og Irak. IS prakiserer en bevisst politikk ved å gjøre sitt verste for å jevne fortidsminner med jorden.

Les også: Forsket med IS-flagget i horisonten

Vil øke kjennskap til Holbergprisen
Hensikten med et møte mellom prisvinner og akademiske talenter er å styrke prisens forankring i utenfor Norge, og er et forsøk på å krysse generasjonsgrensen mellom modne Holbergprisvinnere og yngre forskere innenfor samme felt. Warner fungerte som ordstyrer og lot i stor grad doktorgradskandidatene selv få føre ordet.

Professor Warner i samtale med phd-ene Houman Sadri ved Gøteborgs Universitet, Marion Poilvez ved Universitetet på Island , Eemeli Hakoköngäs ved Helsingfors Universitet, Anna-Liisa Tolonen ved Helsingfors Universitet og Per Esben Svelstad ved NTNU. Foto: Tor Farstad.

Holbergprisen valgte i år å sende ut invitasjon til å delta til relevante fagmiljøer i hele Norden. Holbergprisen mottok ca 20 søknader fra unge doktorgradsstudenter om å reise til Bergen. Fem ble valgt ut, fra Islands universitet, to fra Helsinki, og fra Gøteborg og NTNU. Fagfeltene varierer fra engelsk litteratur, islandsk middelalderlitteratur, sosialpsykologi og skeiv litteraturtolkning.