Hvem blir ny Vestlandsrektor?

Publisert

Rektorstillingen til den nye fusjonerte Høgskulen på Vestlandet er lyst ut. Ingen av de tre sittende tre rektorene har endelig bestemt seg for om de vil søke stillingen.

Høgskulen på Vestlandet, som består av høgskolene i Stord/Haugesund, Sogn og Fjordane og Bergen, skal bli til en av landets største høgskoler fra 1.januar 2017 med omlag 16000 studenter og 1600 ansatte, skriver Khrono.

Dette er Vestlandsfusjonen:

 • Leiinga ved høgskulane i Sogn og Fjordane, Bergen og Stord/Haugesund har i løpet av våren arbeidd fram ei fusjonsplattform som skal danne grunnlaget for forhandlingar om ein  samlaVestlandshøgskule.
 • Fusjonsplattforma til den nye Vestlandshøgskulen seier at rektor skal sitte i Bergen.
 • Dei tre tidlegare høgskulane Stord/Haugesund, Høgskulen i Bergen (HiB) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) skal få kvar sin prorektor.
 • På dei respektive styremøta 9. juni sa alle tre styrene ja til fusjon.
 • Fusjonen skal tre i kraft 1. januar 2017.
 • Ifølgje plattforma skal rektor vere i Bergen.
 • Dei tidlegare høgskulane i Stord/Haugesund, Sogn og Fjordane og Bergen skal ha kvar sin prorektor.
 • Institusjonen skal ha få avdelingar.
 • Leiarane skal tilsetjast etter kvalifikasjonar, og ikkje etter geografi.

Stillingen som rektor ble lyst ut tidlig i juli, og søknadsfristen er 18.september. Før søknadsfristen går ut skal det også oppnevnes et interimstyre, som skal gå over til å bli permanent styre fra årsskiftet. Valget av internere representanter skal være klart før 1.september ifølge fusjonssidene til høgskolene. Høgskolen skal ha ansatt rektor og dermed er er det Kunnskapsdepartementet som skal oppnevne ekstern styreleder sammen med ytterligere tre eksterne styrerepresentanter. 

Ønsker mangfold
Rektorstillingen er lyst ut eksternt og ifølge utlysningsteksten oppfordrer man spesielt kvinner til å søke:

«Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i folket. Det er derfor eit personalpolitisk mål å oppnå ei balansert alders- og kjønnssamansetting og rekruttere personar med innvandrarbakgrunn.

Kvinner vert særleg oppmoda om å søke stillinga», heter det. Diskusjonen om kvinner i ledelse i akademia gikk høyt etter at nyfusjonerte Høgskolen i Sørøst-Norge ansatte ni kvinner og to menn i sin ledergruppe.

Sittende rektorer i tenkeboksen
Blant de tre rektorene er det i dag én kvinne, rektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Liv Reidun Grimstvedt. På spørsmål fra Khrono om hun har søkt eller kommer til å søke stillingen svarer hun: 

— Jeg har ikke bestemt meg enda. 

Også de andre to, rektor Ole Gunnar Søgnen (t.h. bildet) ved Høgskolen i Bergen og Rasmus Stokke, nåværende rektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, er i tenkeboksen ennå. 

Stokke sier i en sms til Khrono at det er lite sannsynlig at han blir søker: 

— Eg har ikkje søkt, og det er lite sannsynleg at eg kjem til å verte søkjar, skriver han, mens Søgnen vurdere saken:

— Har ikke søkt - har det til vurdering, melder Ole Gunnar Søgnen. Han er en av dem som får mye av æren for at fusjonen faktisk ble noe av. 

Misliker turbotilsetting
– Farten i prosessen er uansvarlig.

Det sier hovedtillitvalgt i Forskerforbundet ved HiB, Kristin Ran Choi Hinna til På Høyden.

Det gjelder hele fusjonsprosessen, inklusiv tilsetting av rektor og valg til det første styret for den nye institusjonen, mener hun.

Hun tror at muligheten for å rekruttere dyktige, eksterne søkere er liten, gitt tidsrammen. Det gjelder ikke bare for rektorposisjonen, men også prorektorene i Sogn og Fjordane, Stord/Haugesund og Bergen. Sannsynligheten for at en eller flere eksistrende ledere blir del av rektorteamet er stor, tror hun. Forskerforbundet ved HiB signaliserte tidlig at eventuelle interne kandidater som kan tenke seg å søke rektorstillingen, må melde seg inhabile. 
– Jeg håper det eksterne rekrutteringsbyrået (Bedriftskompetanse AS. Jour. anm.) gjør en god jobb. Det finnes eksterne kandidater i akademia som kan drive fram en ny institusjon som ønsker å bli universitet, sier hun. 

Ønsker mye kompetanse
I utlysningsteksten legges det vekt på at de ønsker en rektor med sterk motivasjon for å bygge opp en «viktig regional, nasjonal og internasjonal kunnskapsaktør». Videre heter det at: 

Vår nye rektor må kunne vise til: 

 • god forståing for høgskulens samfunnsoppdrag 
 • solid leiarerfaring frå kunnskapsorganisasjon, med dokumenterte resultat frå strategi- og endringsarbeid 
 • høg vitskapleg kompetanse 
 • erfaring frå og solid kunnskap om UH-sektoren 
 • solid administrativ kompetanse 
 • god økonomiforståing 
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne i norsk og engelsk

I vurderinga vil vi legge vekt på følgjande personlege eigenskapar:

 • leiareigenskapar 
 • utviklingsfokus og strategisk heilskapleg perspektiv 
 • gjennomføringsevne og resultatorientering 
 • evne til prioritering og å ta avgjerder 
 • evner til kommunikasjon, samhandling og til å bygge relasjonar internt og eksternt

Les hele utlysningsteksten her.