- <span class="caps">HSN</span>s virksomhet skal ha høy internasjonal kvalitet. Våre fagmiljøer er stadig mer aktive på internasjonale samarbeids- og konkurransearenaer. Da er det viktig å seile under et flagg som signaliserer hva slags høyere utdanningsinstitusjon vi er, sier rektor Petter Aasen.
- HSNs virksomhet skal ha høy internasjonal kvalitet. Våre fagmiljøer er stadig mer aktive på internasjonale samarbeids- og konkurransearenaer. Da er det viktig å seile under et flagg som signaliserer hva slags høyere utdanningsinstitusjon vi er, sier rektor Petter Aasen.

Høgskolen i Sørøst-Norge søker om å bli universitet

Torsdag 2. mars sendte Høgskolen i Sørøst-Norge en søknad til NOKUT om å få status som universitet.

– I søknaden dokumenterer vi forhold knyttet til vår profil, strategi, organisering, kompetanse, utdannings- og forskningsvirksomhet og nasjonale og internasjonale posisjon. Søknaden skal svare på krav som nasjonale forskrifter stiller til universitetsakkreditering, sier rektor Petter Aasen til NTB.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN):

  • Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, og den fjerde største høyere utdannings-institusjonen i Norge.
  • HSN har om lag 19.500 studenter og 1500 ansatte, og består av åtte studiesteder: Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.
  • Høgskolen i Sørøst-Norge ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen i Telemark.

Siden institusjonen Høgskolen i Sørøst-Norge ble etablert etter en fusjon 1. januar 2016, har målet vært å bli akkreditert som universitet.

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har også søkt om å bli universitet.

Å gå fra høyskole til universitet er også den klare ambisjonen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Regional utvikling og nyskaping

Høgskolens hovedprofil er profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger og praksisnær, anvendt forskning, står det i pressemeldingen.

Høgskolens sentrale samfunnsoppdrag er å bidra til kunnskaps- og kompetanseutvikling til beste for regional utvikling og nyskaping i privat og offentlig sektor. Hensikten er å videreføre hovedprofilen gjennom universitetsambisjonen.

– Nødvendig kvalitetsutvikling

– I et hvilket som helst annet land ville en institusjon med HSNs kompetanseprofil, utdanningsportefølje og forskningsvirksomhet hatt betegnelsen universitet. Vi er derfor opptatt av å dokumentere vår status i forhold til de særnorske kriteriene, sier Aasen.

– En høyere utdanningsinstitusjon som HSN skal styrke kunnskapsgrunnlaget for og kvaliteten i våre profesjons- og arbeidslivrettede utdanninger, og sette institusjonen bedre i stand til å kunne lykkes med vårt samfunnsoppdrag. Arbeidet mot å innfri de norske akkrediteringskriteriene for universitetsstatus er derfor et resultat av nødvendig kvalitetsutvikling, sier rektor Petter Aasen i pressemeldingen.

Her kan du lese universitetssøknaden til HSN.